Lever, galle og pancreas

Ny ordning: Anbefalt kurs i Gastroenterologisk kirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (21t)

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om både benigne og maligne sykdommer innen lever, galleveier og pankreas hva angår epidemiologi, patogenese, utredning og kirurgisk/onkologisk behandling. Kasuistikker vil bli presentert for å belyse indikasjon for ulike behandlingsmodalieter, men med særlig vekt på kirurgisk behandling og resultater av behandlingen. Kandidaten skal etter kurset være i stand til å avgjøre om det foreligger indikasjon for kirurgisk behandling og/eller onkologisk behandling og hva behandlingen innebærer i forhold til risiko for komplikasjoner og bivirkninger og muligheter for langtidsoverlevelse.

Kursavgift

5000 NOK

Antall deltakere

28

Litteratur


Metodebok HPB kirurgi Rikshospitalet

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?