Legemiddelutvikling, analysemetoder og kvalitetsarbeid

Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Klinisk farmakologi
Ny ordning: Anbefalt kurs i Klinisk farmakologi

NB - Viktig

Kurset arrangeres digitalt 

Kursleder

Jon Andsnes Berg, Haukeland Universitetssjukehus

Læringsmål

KF 027 Legemiddelforvaltning. Ha kjennskap til offentlige aktører innen legemiddelforvaltningen nasjonalt og internasjonalt.
KLF 025 Klinisk utprøving av legemidler. Ha kjennskap til klinisk utprøving av legemidler.
KLF 011 Analytisk farmakologi. Ha god kunnskap innen analytisk farmakologi, og selvstendig kunne anvende kunnskapen innen farmakologisk laboratorievirksomhet.
KLF 020 Analysemetoder. Ha kjennskap til relevante analysemetoder for legemidler, rusmidler og farmakogenetisk utredning, og de enkelte metoders begrensninger.
KLF 021 Feilkilder. Ha god kunnskap om betydningen av preanalytiske, analytiske og postanalytiske feilkilder for analyseresultatene, og kunne anvende denne kunnskapen i rådgivning og pasientbehandling.
KLF 022 Kvalitetsarbeid. Ha kjennskap til kvalitetsarbeidet i laboratorievirksomheten.
KLF 012 Lovverk og retningslinjer. Ha god kunnskap om gjeldende lovverk og retningslinjer for laboratorievirksomhet.
KLF 029 Legemidler og ytre miljø. Ha kjennskap til legemidlers innvirkning på det ytre miljøet.

Kursavgift

7000

Antall deltakere

30

Program

Mandag 12. oktober (legemiddelutvikling):
09.30 Registrering
10.00 Velkommen (Kursledelsen)
10.15 Statistikk – hvem kan hjelpe deg med hva
11.00 Etikk og regelverk i dyrestudier
12.00 Bench to bedside – fra idé til prosjekt
12.45 Lunsj
13.30 Toksisitet, prekliniske modeller
15.00 Gruppeoppgaver
17.00 Slutt

Tirsdag 13. oktober (legemiddelutvikling):
08.30 Hvordan å skrive en god søknad?
09.30 Godkjenning av legemidler (Jan-Petter Akselsen, SLV)
10.30 Overvåking av legemidler etter markedsføring (Pernille Harg, SLV)
11.30 Lunsj
12.30 Overvåking av legemiddelreklame etc
13.30 Erfaring fra klinisk utprøving
15.00 Gruppeoppgaver
17.00 Slutt

Onsdag 14. oktober (analysemetoder), NB: på Laboratoriebygget, Haukeland:
08.30 Hva er prøveopparbeiding?
09.00 Massespektrometri
10.00 Site visit på lab, i grupper med rotasjon - prøvemottak, AU680, Robot/prøveopparbeidelse, analyseinstrumenter
12.00 Lunsj
13.00 Immunoassay, muligheter og fallgruver (Trond Serkland, Jon Berg, Haukeland)
14.00 Peggy Sue (Randi Solheim, Haukeland)
15.00 Biobank (Ann Cathrine Kroksveen, Haukeland)
16.00 Slutt

Torsdag 15. oktober (kvalitetsarbeid):
08.30 Kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser
09.30 Preanalytiske faktorer
10.30 Hvorfor akkrediteres?
11.30 Gruppearbeid kvalitetsarbeid (Kursledelsen)
12.30 Lunsj
13.30 Kursprøve og evaluering

 

Fant du det du lette etter?