Legemiddeløkonomi

Ny ordning: Anbefalt kurs i Klinisk farmakologi
Gammel ordning: Godkjent som 16 timer innen Klinisk farmakologi
Godkjenning for andre spesialiteter, se under.

Kurset kan gis en videreføring av tidligere godkjenninger som vil gjelde for de som er i gammel ordning:

Barnesykdommer: 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Blodsykdommer: 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering.
Indremedisin: 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Infeksjonssykdommer: 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Klinisk farmakologi: 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Nevrologi: 16 timer for spesialistenes etterutdanning.
Samfunnsmedisin: 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Læringsmål

Læringsmål: KLF 028 Legemiddeløkonomi: Ha kjennskap til legemiddeløkonomi. KLF 023 Legemiddelkomitearbeid: Ha kunnskap om legemiddelkomitéarbeid i sykehus. KLF 010 Legemiddelsikkerhet: Ha kunnskap om legemiddelsikkerhetsarbeid, herunder sikker håndtering av legemidler i og utenfor sykehus, med og uten digitale verktøy. KLF 030 Forsyningssikkerhet og beredskapsarbeid: Ha kjennskap til forsyningssikkerhet og beredskapsarbeid på legemiddelfeltet. KLF 026 Regulatoriske forhold: Ha kjennskap til regulatoriske forhold av betydning for legemiddelfeltet. KLF 024 Legemiddelepidemiologi: Ha kunnskap om fagfeltet legemiddelepidemiologi. Læringsutbytte: Etter kurset skal LIS ha overordnet kjennskap til legemiddeløkonomi, herunder gjeldende prioriteringskriterier i helsevesenet, helseøkonomiske modeller, metodevurderinger og finansieringssystemer for legemidler både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Deltakerne skal ha fått kjennskap til sentrale aktører innen legemiddeløkonomifeltet og hvilken rolle disse har, samt kjenne til regulatoriske forhold rundt godkjenning og bruk av legemidler. Videre vil det bli fokusert på anvendelse av legemiddeløkonomi i sykehus, inkludert innkjøps- og anbudsprosesser og legemiddelkomiteens arbeid. Deltakerne skal kunne beskrive utfordringer knyttet til legemiddelmangel-og beredskap, og være kjent med kilder og verktøy til informasjon om legemiddelepidemiologi og legemiddelsikkerhet.

Kursavgift

NOK 4000,-
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

50

Kurskomite

Ingun Heiene Tveteraas, inhetv@ous-hf.no, Seksjon for legemiddelkomite- og sikkerhet, OUS
Lina Dorthea Bruun
Erik Hansen Aslaksen
Øyvind Melien

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?