Ledelse og organisasjonsutvikling for arbeidsmedisinere

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Arbeidsmedisin (30 timer).
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Arbeidsmedisin.

Påmelding

Opptak foretas fortløpende.

Læringsutbytte beskrivelse

Det er spesielt for arbeidsmedisineren at dette kurset har en dobbel funksjon. Det skal gi deltakeren god bakgrunn for selv å kunne lede og drive en organisasjon som faglig og administrativ leder. Det skal også gi deltakeren viktig kunnskap for å kunne inneha rollen som bedriftslege og i denne rollen kunne facilitere viktige prosesser på en konstruktiv og uavhengig måte. Etter gjennomført kurs skal kursdeltakeren ha gode kunnskaper om og forståelse for følgende som et viktig grunnlag for å inneha rollen som arbeidsmedisiner:

-Egen rolle og mulige rollekonflikter
-Betydningen av egne egenskaper, holdninger og verdier
-Partene i arbeidslivets roller og interesser og riktig samhandling
-Lovverk og reguleringer
-Systematisk arbeid med HMS og forbedring/kvalitetssikring/internkontroll
-Bedriftshelsetjenestens rammevilkår, uavhengighet og nødvendige frihetsgrad
-Etikk i arbeidsmedisinen
-Endring og omstilling i bedrifter
-Bedriftsøkonomi
-Organisasjonsteori
-Ledelsesteori
-Organisasjonspsykologi
-Kommunikasjon
-Gruppedynamikk
-Forhandlinger og forhandlingsteknikk

Kurskomite

Arne Ulven (leder) og Hege Sofie Imsen

Kursavgift

7000,- inkludert obligatorisk dagpakke. Med forbehold om endringer.

Antall deltakere

30

Program

Tirsdag 27. oktober 2020
Kl. 09-11.00 v. Erling Svensen
Enhetlig ledelse og egen rolle som fagperson 
Betydningen av logistikk og kvalitet
Etisk refleksjon 
Kl. 11.00-12.00 v. Hege Sofie Imsen
Ansvar og etikk i praktisk arbeidsmedisin                                                      
Kl. 13.00-17.00 v. Hege Sofie Imsen
Internkontroll og forbedringsarbeid
Arbeidsmedisinerens nøkkelroller i samfunnsmedisin og trygdemedisin 
Arbeidsmedisinerens ulike roller og rollekonflikter      
                    
Onsdag 28. oktober 2020
Kl. 08.30-10.00 
Organisasjonsteori v. Endre Sjøvold 
Kl. 10.00-12.00
Ledelsesteori v. Endre Sjøvold
Kl. 13.00-17.00
Organisasjonspsykologi/Kommunikasjon/Gruppedynamikk. v. Endre Sjøvold

Torsdag 29. oktober 2020
Kl. 08.30-12.00 
Bedriftsøkonomi v. Øystein Gjerde
Kl. 13.00-17.00     
Bedriftsøkonomi v. Øystein Gjerde

Fredag 30. oktober
Kl. 08.30-12.00 
Forhandlinger og forhandlingsteknikk v. Jørn Rognes
Kl. 13.00-15.00 
Forhandlinger og forhandlingsteknikk v. Jørn RognesFant du det du lette etter?