Ledelse og organisasjonsutvikling for arbeidsmedisinere

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Arbeidsmedisin (30 timer).
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Arbeidsmedisin.

Læringsutbytte beskrivelse

Det er spesielt for arbeidsmedisineren at dette kurset har en dobbel funksjon. Det skal gi deltakeren god bakgrunn for selv å kunne lede og drive en organisasjon som faglig og administrativ leder. Det skal også gi deltakeren viktig kunnskap for å kunne inneha rollen som bedriftslege og i denne rollen kunne facilitere viktige prosesser på en konstruktiv og uavhengig måte. Etter gjennomført kurs skal kursdeltakeren ha gode kunnskaper om og forståelse for følgende som et viktig grunnlag for å inneha rollen som arbeidsmedisiner:
-Egen rolle og mulige rollekonflikter
-Betydningen av egne egenskaper, holdninger og verdier
-Partene i arbeidslivets roller og interesser og riktig samhandling
-Lovverk og reguleringer
-Systematisk arbeid med HMS og forbedring/kvalitetssikring/internkontroll
-Bedriftshelsetjenestens rammevilkår, uavhengighet og nødvendige frihetsgrad
-Etikk i arbeidsmedisinen
-Endring og omstilling i bedrifter
-Bedriftsøkonomi
-Organisasjonsteori
-Ledelsesteori
-Organisasjonspsykologi
-Kommunikasjon
-Gruppedynamikk
-Forhandlinger og forhandlingsteknikk

Kurskomite

Arne Ulven (leder) og Hege Sofie Imsen

Kursavgift

7000,- inkludert obligatorisk dagpakke. Med forbehold om endringer.

Antall deltakere

30

Program

Tirsdag 27. oktober 2020
9-12 Bedriftsøkonomi v. Øystein Gjerde
13-17 Bedriftsøkonomi v. Øystein Gjerde

Onsdag 28. oktober 2020
08.30-10 Organisasjonsteori v. Endre Sjøvold 
10-12 Ledelsesteori v. Endre Sjøvold
13-17 Organisasjonspsykologi/Kommunikasjon/Gruppedynamikk. v. Endre Sjøvold

Torsdag 29. oktober 2020
8.30-12 Detaljert timeplan kommer v. Hege Imsen og Arne Ulven
13-17 Detaljert timeplan kommer v. Hege Imsen og Arne Ulven

Fredag 30. oktober
8.30-12 Forhandlinger og forhandlingsteknikk v. Jørn Rognes
13-15 Forhandlinger og forhandlingsteknikk v. Jørn Rognes

 

Fant du det du lette etter?