Larynx/trachea/bronchi/svelg/oesophagus/foniatri - AVLYST!

Kurs, 04.05.2020-07.05.2020, Vest

Gammel ordning: Kurset er godkjent for leger i spesialisering i Øre-nese-halssykdommer (30 timer)
Ny ordning: Kurset er anbefalt for leger i spesialisering i Øre-nese-halssykdommer

Når og hvor

Dato
04.05.2020-07.05.2020 
Klokkeslett
Sted
Haukeland Universitetssjukehus, Auditorium 4 i Bygg for biologiske basalfag
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 

Målgruppe

Leger i spesialisering i øre-nese-halssykdommer (obligatorisk)

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om strupens anatomi og fysiologi. I tillegg skal de ha inngående kunnskap om sykdommer i strupen herunder etiologi, symptomer, utredning og behandling. Deltakerne skal videre ha tilegnet seg god kjennskap til behandlingsprinsipper for ulike typer stemmeproblemer.
Kursdeltakerne skal også etter kurset ha god kunnskap om utredning og behandling av sykdommer i spiserøret og bronkier/lunger, samt kunne skille mellom ulike diagnoser ut fra symptomer og kliniske funn.

Arbeidsmåter

I hovedsak forelesninger, men en del gruppearbeid og kasuistikker.

Kurslitteratur

Kurset bygger på, og det forventes at kursdeltakerne har lest aktuelle lærebokskapitler i Fredrikson og Cummings Otolaryngology/Head and Neck Surgery eller Paparella – Shumrick, Gluckman – Meyerhof, spesielt 3rd Edition eller Scott-Browns Otolaryngology eller Byron J. Baileys Head and Neck Surgery/Otolaryngology.

Tilleggslitteratur: Lena Hartelius, Ulrika Nettelblad og Britta Hammarbergs Logopedi, Studentlitteratur 2008. Marvin P. Frieds; The Larynx. A multidisciplinary approach, 2nd Edition.

Under kurset vil det bli utdelt tilleggslitteratur.

Kurskomite

Lorentz Sandvik (Kursleder)

Program

Kursstart mandag 4. mai kl. 10. Slutt torsdag 7. mai kl. 13.15. Detaljert program offentliggjøres senere.

Fant du det du lette etter?