Laparoskopisk kirurgi - basalkurs

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Kirurgi del 2
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i generell kirurgi (24t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Se under

Kursledere

Dr Ronald Mårvik/Dr Gjermund Johnsen - St.Olavs hospital, NSALK, Kirurgisk klinikk

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende kurset sendes til kurskoordinator

Hilde.merete.klungerbo@stolav.no

Kursavgift

5000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall plasser

24

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Kirurgi del 2 (Barnekirurgi, Bryst- og endokrinkirurgi, Gastroenterologisk kirurgi, Generell kirurgi, Karkirurgi, Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi og Urologi)
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i generell kirurgi (24t)

Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Barnekirurgi (15t e og v) og Fødselshjelp og kvinnesykdommer (24t e og v)

Læringsmål

Obligatorisk læringsmål: FKI-058 

I tillegg dekkes følgende læringsmål: 

  • FKI: 016, 017, 047, 048, 058, 059
  • KIR: 001, 002, 008, 024, 049, 072, 073, 090, 091
  • GAK: 001, 002, 057, 084, 085, 102, 103
  • GYN: 093

Litteratur

Det ligger noen videoer om suturering - og knuteteknikk på tjenestens hjemmeside. Det kan være nyttig å se gjennom disse før kurset starter: http://www.nsalk.org/suturering-og-knuteteknikk/

Andre opplysninger

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret.
Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!

Program

Endringer kan forekomme

Onsdag 2. september
Møteleder: Ronald Mårvik
08.30-09.00 Registrering
09.00-09.15 Åpning av kurset
09.15-10.00 Simulatortrening, hvordan trene opp basale ferdigheter - Cecilie Våpenstad, SINTEF
10.00-10.30 Suturteknikk D-box, POP-trainer - Gjermund Johnsen, St. Olavs hospital

10.30-10.45 Pause

10.45-11.45 Laparoskopet og elektrokirurgiske instrumenter: Oppbygging, funksjoner, risiko og feilsøking - Jan Gunnar Skogås, St. Olavs hospital
11.45-12.30 Laparoskopiske instrumenter/hjelpemidler - Tom Glomsaker, OUS

12.30-13.15 Lunsj

13.15-16.30 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi

16.30 Slutt for dagen

Torsdag 3. september
Møteleder: Gjermund Johnsen
08.30-09.15 Laparoskopisk appendectomi. Uforutsette hendelser - Erik Trondsen, Stord sjukehus
09.15-10.00 Basalt ved laparoskopi. Nødprosedyrer ved uforutsette hendelser - Ronald Mårvik, St. Olavs hospital

10.00-10.15 Pause

10.15-11.00 Laparoskopisk kolecystectomi. Uforutsette hendelser - Erik Trondsen, Stord sjukehus

11.00-12.00 Lunsj

12.00-15.15 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi
15.15-16.00 Anestesi ved laparoskopi - Haldis V. Dedichen, St. Olavs hospital
16.00-18.00 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi

18.00 Slutt for dagen

Fredag 4. september
Møteleder: Gjermund Johnsen
08.30-09.15 Hvordan unngå komplikasjoner ved laparoskopi - Ronald Mårvik, St. Olavs hospital
09.15-12.00 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi

12.00-12.30 Lunsj

12.30-13.15 Laparoskopi ved behandling av lyskebrokk - Per Even Storli, St. Olavs hospital
13.15-14.00 Kursprøve/evaluering

14.00 Slutt/hjemreise

Fant du det du lette etter?