Laparoskopisk adnexkirurgi

Kurs, 12.12.2019-13.12.2019, Vest

Gammel ordning: Kurset er godkjent som valgfritt videre- og etterutdanningskurs (16 timer) for leger i spesialisering i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Når og hvor

Dato
12.12.2019-13.12.2019 
Klokkeslett
Se kursprogram
Sted
Haukeland Universitetssjukehus, Ferdighetssenteret, 3. etg Sentralblokken
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fullt. Personer som melder seg på settes direkte på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass på kurset.  

Kurskomite

Anne Veddeng (kursleder, HUS), Klaus A. Oddenes (Haugesund), Stine Andreassen (Bodø), Guri Majak (OUS Ullevål), Jenny Alvirovic (Ullevål)

Læringsmål

LM som dekkes ved dette kurset: GYN062,063,064,081,093,096

I løpet av kurset skal deltakerne ha ervervet teoretisk kunnskap om bekkenbunnens anatomi, indikasjon, teknikk og komplikasjoner ved laparoskopisk behandling av torkvert adnex, dermoidcyster, endometriomer og cyster med ukjent malignitetspotensiale. I tillegg skal deltagerne via kasuistikk basert undervisning få demonstrert hvordan man kan behandle peritoneal bekkenendometriose og store cyster laparoskopisk. Teoretisk kunnskap om og praktiske råd angående trygg ureterdisseksjon skal være i fokus på dette kurset.

På dag 2 skal deltagerne få praktisk laparoskopi-erfaring ved hjelp av VR-simulatortrening og box-trening, kombinert med målrettede prosedyrer og bruk av avansert laparoskopisk utstyr på levende anestesert gris.

Kursavgift

4500,-.
Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift

Antall deltakere

24

Litteratur

Anbefalt litteratur sendes deltakerne ca. 1 mnd før kursstart

Andre opplysninger

Online mobilbasert kursprøve "Kahoot"

Program

Torsdag 12. desember
09.00-09.15 Velkommen
09.15-09.45 Dermoidcyster. K.Oddenes (Haugesund)
09.45-10.15 Behandling av torkvert adnex. Ø. Helland (HUS)
10.15-11.00 Hverdags endometriose, tips og triks. J.Alvirovic (OUS)

11.00-11.15 Pause

11.15-11.45 Endometriomer. G.Majak (OUS)
11.45-12.15 Bekkenanatomi og trygg ureterdisseksjon. Stine Andreasen (Bodø)

12.15-13.15 Pause

13.15-13.45 Laparoskopisk behandling av store cyster. Veddeng (HUS)
13.45-14.15 Cyster med ukjent malignitetspotensiale. K.Woie (HUS)
14.15-14.45 Kahoot –kursprøve med påfølgende diskusjon J
14.45-15.00 Grisens Anatomi. Veddeng
15.00-15.30 Presentasjon av «Kikkhullet», Ferdighetssenteret HUS og Vivariet, UiB og detaljert gjennomgang av program og læringsmål påfølgende dag (Veddeng)

15.30 Slutt for dagen
 
Fredag 13. desember
12 deltagere i gruppe A (Kikkhullet)/12 deltagere i gruppe B (Vivariet)

08.30-09.00 Oppmøte Kikkhullet, kort repetisjon av dagens læringsmål
09.00-11.30 Gruppe A på Kikkhullet/Gruppe B på Vivariet
11.30-12-30 Flexi-pause
12.30-15.00 Gruppe B på Kikkhullet/Gruppe A på Vivariet

Program Vivariet:
Praktisk simulatortrening på levende anestesert gris
 - Tilgang, trocarplassering, ulike teknikker
 - Sutur av urinblære
 - Salpingooforektomi
 - Hysterektomi
 - Ureterdisseksjon
 - Glandel ekstirpasjon i bekkenet
 - Kardisseksjon
 - Laparoskopisk lukning av tarmskader
 - Prøve ut avansert elektrokirurgisk utstyr, i tillegg til endobag, endoclose, mothakesutur, endoGIA

Program Kikkhullet:
Praktisk simulatortrening ved hjelp av VR-simulator og D-boks
 - Cystedisseksjon
 - Ekstrauterin graviditet(tubotomi og salpingektomi)
 - Salpingooforektomi
 - Hysterektomi
 - Lukking av vaginaltopp
 - Suturtrening (ulike knutetyper bl.a. selvlåsende glideknute, tips og triks)

15.00 Kurs slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.