Laparoskopi for viderekomne - Høst 2020

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi

Kursledere

Dr. Ronald Mårvik og Dr.Gjermund Johnsen, St. Olavs hospital, NSALK og kirurgisk klinikk

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende kurs sendes til kurskoordinator: hilde.merete.klungerbo@stolav.no

Kursavgift

5000,- 

Med forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

20

Godkjenninger

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi

Læringsmål

Obligatoriske læringsmål: GAK-024, GAK-049, GAK-074, GAK-105.
I tillegg dekkes følgende læringsmål:
FKI: 016, 017, 019, 048, 058, 059
KIR: 001, 002, 040, 042, 045, 046, 047, 048, 055, 057, 063, 077, 086, 088, 089, 093
GAK: 001, 002, 009, 038, 044, 047, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 065, 099, 100, 101, 102

Andre opplysninger

Operasjon på gris vil foregå i dyrestallens lokale. Vær oppmerksom på at det er regler for omkledning ved inngang til dyrelab. Dette vil gjennomgås på kurset.

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret. 

Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!

Program

Onsdag 4. november

08:30-09:00 Registrering
09:00-09:10 Velkommen/praktisk informasjon
09:10-09:30 Laparoskopisk behandling av achalasi - Gjermund Johnsen
09:30-10:10 Laparoskopisk antireflukskirurgi - Gjermund Johnsen
10:10-10:30 Laparoskopi ved akutt abdomen - Erik Trondsen

10:30-10:45 Pause

10:45-11:30 Paraøsofageale hernier - Tom Glomsaker

11:30-12:30 Lunsj

12:30-16:00 Praktiske øvelser

16:00-16:15 Pause

16:15-17:15 Laparoskopisk fedmekirurgi/komplikasjoner/ERCP etter fedmekirurgi - Ronald Mårvik

Torsdag 5. november

08:00-08:45 Laparoskopi ved øsofaguscancer/ERAS-forløp - Gjermund Johnsen
08:45-09:15 Laparoskopi ved ventrikkelcancer - Lars Cato Rekstad
09:15-09:35 Laparoskopisk splenectomi - Ronald Mårvik

09:35-09:50 Pause

09:50-10:30 Laparoskopi ved colorectal cancer - William Lossius
10:30-11:15 Laparoskopi lever- og pancreaskirurgi - Bjørn Edwin
11:15-11:45 Laparoskopi ved komplekse ventralhernier - Per Even Storli

11:45-12:30 Lunsj

12:30-16:30 Praktiske øvelser

Fredag 6. november

08:00-09:00 Robotassistert/navigert minimal invasiv kirurgi - fremtiden? - Eirik Kjøbli/Thomas Langø
09:00-13:00 Praktiske øvelser

13:00-13:45 Lunsj

13:45-14:30 Kursprøve/evaluering

14:30 Kurset slutt

Fant du det du lette etter?