Kurs i syre/base/elektrolytter (Nyresykdommer) - AVLYST!

Kurs, 11.05.2020-15.05.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nyresykdommer og Akutt og mottaksmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30t) for LIS i Nyresykdommer
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
11.05.2020-15.05.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 09 - avsluttes fredag kl 13 (NB! Tider kan endres)
Sted
Akershus universitetssykehus
mer info kommer)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Målgruppe

Valgfritt kurs (30t) for LIS i : LungesykdommerAnestesiologiIndremedisinEndokrinologiMedisinsk biokjemi

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne kunne rekvirere nødvendige og tilstrekkelige lab.prøver. Kunne fortolke avvik med basis i fysiologi og patofysiologi. Stille patofysiologisk diagnose.

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Krystina Parker:
Krystina.parker@ahus.no eller krystina.parker@medisin.uio.no
Akershus universitetssykehus, Nyreavdelingen, Postboks 1000, 1478 Lørenskog

Litteratur

Halperin, M: Fluid, Electrolyte and Acid-base Physiology, 5 th Edition
Up-To-Date: www.uptodate.com
Tazmini, Kiarash: Elektrolyttveileder 2014, Diakonhjemmet sykehus, www. helsebiblioteket.no
Medical physiology
Indre medisin , ny utgave 2017, kapital 24
Ingvaldsen Baard: Kompendium, 4 utgave 2014 – eget forlag

Program

(NB! Tentativt program)

Mandag

09:00

Informasjon om kurs

09:15

Syrer og baser, homeostase. Konsentrasjonen og produksjon av H+, Buffring. Nyrenes oppgave

Foredragsholder: Krystina Parker

10:15

Pause

10:30

Metabolsk acidose

Foredragsholder: Krystina Parker

11:15

Pause

11:30

Metabolsk alkalose

Foredragsholder: Krystina Parker

12:15

Lunsj

13:00

Gruppearbeid/Kasuistikker

Leder: Krystina Parker

13:45

Pause

14:00

Respiratoriske syre-base avvik

Foredragsholder: Ying Wang

14:30

Pause

14:45

Gruppearbeid/Kasuistikker

Leder: Ying Wang og Krystina Parker

15:45

Slutt

Tirsdag

08:30

Mer syre-base

Foredragsholder: Ivar Følling (ikke bekreftet enda)

09:15

Pause

09:30

Ketoacidose

Foredragsholder: Ivar Følling

10:30

Pause

10:45

Gruppearbeid/Kasuistikker

Leder: Krystina Parker

12:15

Lunsj

13:00

Hypokalemi (+ kaliumhomostase)

Foredragsholder: Christian Aalborg (ikke bekreftet enda)

14:00

Pause

14:15

Hyperkalemi

Foredragsholder: Christian Aalborg

14:45

Pause

15:00

Magnesium

Foredragsholder: Krystina Parker

15:45

Slutt

Onsdag

08:30

Osmoler og osmolalitet. Vannregulering og volumregulering

Foredragsholder: Jacob Winther

09:15

Pause

09:30

Hypernatremi

Foredragsholder: Jacob Winther

10:00

Kasuistikker

Leder: Jacob Winther

11:15

Pause

11:30

Hyponatremi

Foredragsholder: Jacob Winther

12:15

Lunsj

13:00

SIADH

Foredragsholder: Jacob Winther

13:45

Pause

14:00

Gruppearbeid/Kasuistikker

Leder: Jacob Winther

15:45

Slutt

Torsdag

08:30

Hyperfosfatemi

Foredragsholder: Monica Bivol

09:15

Pause

09:30

Hypofosfatemi

Foredragsholder: Monica Bivol

10:15

Pause

10:30

Gruppearbeid/Kasuistikker

Leder: Krystina Parker

12:15

Lunsj

13:00

Kalsiumhomeostase (?) + Hypokalsemi

Foredragsholder: Kari Lima (ikke bekreftet enda)

13:45

Pause

14:00

Hyperkalsemi

Foredragsholder: Kari Lima

14:45

Kasuistikker relatert til elektrolyttavvik

Leder: Krystina Parker

15:45

Slutt

Fredag

 

09:00

Gruppearbeid

Leder: Krystina Parker

10:30

Pause

10:45

Oppsummering

Foredragsholder: Krystina Parker

11:15

Pause

11:30

Kursprøve

13:00

Evaluering, Slutt

 
Fant du det du lette etter?