Kurs i kirurgisk teknikk (Gynekologisk kirurgi trinn II) - UTSATT

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Påmelding

Kurset er fulltegnet. Nye søkere settes automatisk på venteliste.

Om kurset

Kurset heter per i dag Kurs i kirurgisk teknikk. Kurstittel er søkt endret til Gynekologisk kirurgi trinn II, det kommer også et kurs med tittel Gynekologisk kirurgi trinn I.

Dette kurset har tidligere vært arrangert under tittel Laparoskopisk adnexkirurgi.

Kurskomité

Norsk gynekologisk Endoskopiutvalg: Klaus A. Oddenes (Haugesund); Seema Mathew (St.Olavs), Guri Majak (OUS Ullevål), Anne Veddeng (Haukeland) - kursleder, Jenny Alvirovic (Ullevål)

Læringsmål

LM som dekkes ved dette kurset: GYN062,063,064,081,093,096
I løpet av kurset skal deltakerne ha ervervet teoretisk kunnskap om bekkenbunnens anatomi, indikasjon, teknikk og komplikasjoner ved laparoskopisk behandling av torkvert adnex, dermoidcyster, endometriomer og cyster med ukjent malignitetspotensiale. I tillegg skal deltagerne via kasuistikk basert undervisning få demonstrert hvordan man kan behandle peritoneal bekkenendometriose og store cyster laparoskopisk. Teoretisk kunnskap om og praktiske råd angående trygg ureterdisseksjon skal være i fokus på dette kurset.

På dag 2 skal deltagerne få praktisk laparoskopi-erfaring ved hjelp av VR-simulatortrening og box-trening, kombinert med målrettede prosedyrer og bruk av avansert laparoskopisk utstyr på levende anestesert gris.

Kurspris

4500,-

Antall deltakere

16

Andre opplysninger

Online mobilbasert kursprøve «Kahoot»

Program

Torsdag 03. desember
09.00-09.15 Velkommen
09.15-09.45 Dermoidcyster. K.Oddenes (Haugesund)
09.45-10.15 Behandling av torkvert adnex. Ø. Helland (HUS)
10.15-11.00 Hverdags endometriose, tips og triks. J.Alvirovic (OUS)

11.00-11.15 Pause

11.15-11.45 Endometriomer. G.Majak (OUS)
11.45-12.15 Bekkenanatomi og trygg ureterdisseksjon. Stine Andreasen (Bodø)

12.15-13.15 Pause

13.15-13.45 Laparoskopisk behandling av store cyster. Veddeng (HUS)
13.45-14.15 Cyster med ukjent malignitetspotensiale. K.Woie (HUS)
14.15-14.45 Kahoot –kursprøve med påfølgende diskusjon J
14.45-15.00 Grisens Anatomi. Veddeng
15.00-15.30 Presentasjon av «Kikkhullet», Ferdighetssenteret HUS og Vivariet, UiB og detaljert gjennomgang av program og læringsmål påfølgende dag (Veddeng)

Fredag 04. desember
12 deltagere i gruppe A (Kikkhullet)/12 deltagere i gruppe B (Vivariet)

08.30-09.00 Oppmøte Kikkhullet, kort repetisjon av dagens læringsmål
09.00-11.30 Gruppe A på Kikkhullet/Gruppe B på Vivariet
11.30-12-30 Flexi-pause
12.30-15.00 Gruppe B på Kikkhullet/Gruppe A på Vivariet

Program Vivariet:
Praktisk simulatortrening på levende anestesert gris
Tilgang, trocarplassering, ulike teknikker
Sutur av urinblære
Salpingooforektomi
Hysterektomi
Ureterdisseksjon
Glandel ekstirpasjon i bekkenet
Kardisseksjon
Laparoskopisk lukning av tarmskader
Prøve ut avansert elektrokirurgisk utstyr, i tillegg til endobag, endoclose, mothakesutur, endoGIA

Program Kikkhullet:
Praktisk simulatortrening ved hjelp av VR-simulator og D-boks
Cystedisseksjon
Ekstrauterin graviditet(tubotomi og salpingektomi)
Salpingooforektomi
Hysterektomi
Lukking av vaginaltopp
Suturtrening (ulike knutetyper bl.a. selvlåsende glideknute, tips og triks)

Fant du det du lette etter?