Kurs i kirurgisk teknikk (Gynekologisk kirurgi trinn I)

Kurs, 04.05.2020-06.05.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs (18t) i Fødselshjelp og kvinnesykdommer
(Se mer info under Målgruppe)

NB: Dette kurset er ikke åpent for påmelding! Kurset arrangeres høsten 2020, ny påmelidng kommer.

Når og hvor

Dato
04.05.2020-06.05.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 10 - avsluttes onsdag kl 15
Sted
Oslo universitetssykehus,
Ullevål
(mer info kommer)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 22.03.2020 

Målgruppe

Basalkurs i laparoskopisk kirurgi erstattes med 2 nye kurs:

- Gynekologisk kirurgi trinn I (18t)
- Gynekologisk kirurgi trinn II (18t)

Kurset i trinn I bygges videre med kurs i trinn II.  

Læringsmål

Kursene i Trinn I og Trinn II kobles til følgende læringsmål:

GYN 081 Trygg kirurgi, kirurgiske instrumenter, suturmateriale og apparatur,
GYN 082 Intrauterine inngrep,
GYN 087 Prolaps-legge inn og tilpasse ringpessar,
GYN 089 Marsupialiserer og ekstirperer Bartholinikjertel/vaginalcyster,
GYN 093 Laparoskopi,
GYN 094 Laparotomi- serosarifter, adheranseløsning, blærelesjon, hysterektomi,
GYN 096 Kirurgiske kolmplikasjoner,
GYN 098 Pre- og postoperativ utredning og behandling,
GYN 099 Suturteknikk/material, teknisk apparatur på operasjonsstuen

1.Ha god kunnskap om:
- trygg kirurgi
- sjekklister
- operasjonsatlas
- kvalitetsregistre
2.Ha god kunnskap om kirurgiske instrumenter ved åpen kirurgi og endoskopi. Ha god kunnskap om suturmateriale, nålestørrelse og apparatur, herunder diatermi og andre energiformer.
3.Selvstendig kunne utføre intrauterine inngrep, herunder:
kirurgisk abort
evacuatio/revisio
blokke cervix og utføre fraksjonert abrasio
diagnostisk hysteroskopi
4.Ha god kunnskap om terapeutisk hysteroskopi og kjenne til inngrep som:
- TCPR
- TCMR
- TCER
- ulike ablasjonsteknikker

5. Selvstendig kunne vurdere grad av prolaps. Kunne legge inn og tilpasse ringpessar.

6. Selvstendig kunne marsupialisere og ekstirpere Bartolinikjertel/ vaginalcyster.

7. Selvstendig kunne laparoskopere, herunder:
anvende og kunne basale kirurgiske prinsipper og instrumenter
- kunne utføre diagnostisk laparoskopi
- kunne kjenne igjen og behandle overflatisk endometriose
- kunne operere en ekstrauterin graviditet
- kunne utføre detorkvering av adnex
- kunne fjerne adnex
- kunne utføre cysteekstirpasjon
- Kunne assistere ved laparoskopiske hysterektomier

8. Selvstendig kunne:
- åpne og lukke bukhulen (laparotomi)
- sy serosarifter
- utføre adheranseløsning
- sy blærelesjon

9. Ha god kunnskap om:
- informasjon og rådgiving før hysterektomi

10. Ha god kunnskap om kirurgiske komplikasjoner, herunder:
- sårinfeksjon
- fascieruptur
- blære og tarmperforasjon
- blødning
- ileus
- tromboemboliske komplikasjoner
- Selvstendig kunne utføre sårrevisjon, sy peroperative blære- og tarmperforasjoner
11. Ha god kunnskap om og beherske pre- og post operativ utredning og behandling, herunder væskebehandling, smertebehandling og mobilisering

Kursavgift

NOK 5750,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

NGF Endoskopiutvalg, Gynekologisk Avd., OUS Ullevål.

Ansvarlige kursledere: Seksjonsleder/Overlege Guri Majak, gurbaa@ous-hf.no
Overlege Jenny Alvirovic og Konst overlege/Seksjonsleder LIS Renate Torstensen

Program

Mandag 4.5.
10.00 Velkommen. Tema for dagen: Endoskopi
10.10 Forberedelser til operasjon. Trygg kirurgi. Laparoskopisk tilgang til buken.
10.40 Anatomi
11.10-11.30 pause
11.30 Hysterektomi. Pasientinformasjon pre-og postoperativt og gjennomgang av prosedyre
12.00 Lunsj
13.00 Demonstrasjon av ø.hjelps prosedyrer (teori+video).
-Salpingektomi
-Salpingooforektomi
-Cystektomi
-Torkvert adnex
14.00 Hysteroskopi. Innføring i teknikk og metode
15.00 Komplikasjoner i laparoskopi, en praktisk tilnærming
16.00 Oppsummering og avslutning for dagen

TIRSDAG 5.5.
Tema for dagen: Kirurgisk teknikk og utstyr
09.00-15.00
PRAKTISK TRENING (stasjoner)
Øvelser i bruk av begge hender, laparoskopi
Øvelser i bruk av 30 graders kamera
Gjennomgang av diatermi og avansert bipolar
Gjennomgang av operasjonsutstyr og teknisk apparatur på operasjonsstua
Gjennomgang av suturvalg (laparoskopisk, sutur vaginaltopp, blære, tarmserosa) og suturteknikk (laparoskopisk og åpent)

Øvelser i suturering laparoskopisk og åpen kirurgi
 
Onsdag 6.5
Tema for dagen: Intrauterine inngrep og urogynekologi. Åpen kirurgi, teknikk ved laparotomi.
09.00-14.00

PRAKTISK GJENNOMGANG (stasjoner)

Kirurgisk teknikk ved laparotomi, åpning og lukking av buk. Innleggelse av dren
Marsupialisere og ekstirpere Bartolinikjertel/ vaginalcyster
Prolaps : klassifisering, legge inn og tilpasse ringpessar
Kirurgisk abort, evacuatio/revisio, blokke cervix og utføre fraksjonert abrasio
Abscesser, sårruptur, sårinfeksjon
 
14.00-15.00 Kahoot kursprøve
Gjennomgang av kurs og avreise


Fant du det du lette etter?