Kurs i basal laparoskopi - september 2 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i kirurgi del 2
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i generell kirurgi (24 t)

LÆRINGSUTBYTTE

Hovedmål:
- oppnå tilfredsstillende basale ferdigheter og kunnskap innen basal laparoskopisk kirurgi

Delmål:
 - oppnå tilfredsstillende konkrete basale ferdigheter i laparoskopi
 - oppnå tilfredsstillende forståelse for grunnleggende prinsipper i laparoskopi
 - oppnå tilfredsstillende kunskap om basale laparoskopiske inngrep
 - oppnå kjennskap til nødprosedyrer ved uforutsette hendelser

KURSKOMITÉ

Dr. Ronald Mårvik og Dr. Gjermund Johnsen - St. Olavs hospital, NSALK, kirurgisk klinikk

KONTAKTINFORMASJON


Spørsmål vedrørende kurs sendes til kurskoordinator: hilde.merete.klungerbo@stolav.no

KRITERIER FOR KURSOPPTAK


Målgruppen for kurset er Lis i kirurgi del 2 med liten eller begrenset kirurgisk/laparoskopisk erfaring. 

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Kirurgi del 2 (Barnekirurgi, Bryst- og endokrinkirurgi, Gastroenterologisk kirurgi, Generell kirurgi, Karkirurgi, Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi og Urologi)
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i generell kirurgi (24t)

Tidligere godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Barnekirurgi (15t e og v) og Fødselshjelp og kvinnesykdommer (24t e og v)

ANTALL DELTAKERE

24

Kursavgift

5300,-
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

LITTERATUR

Det ligger noen videoer om suturering - og knuteteknikk på tjenestens hjemmeside. Det kan være nyttig å se gjennom disse før kurset starter: http://www.nsalk.org/suturering-og-knuteteknikk/

ANDRE OPPLYSNINGER

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret.
Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!

PROGRAM

Kursprogram - Kurs i basal laparoskopi 21.09.2022.pdf
Fant du det du lette etter?