Kurs i basal laparoskopi

Kurs, 27.11.2019-29.11.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS2 Kirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (20 timer) i Generell kirurgi, videre- og etterutdanningskurs i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (24 timer); Barnekirurgi (14 timer).

Når og hvor

Dato
27.11.2019-29.11.2019 
Klokkeslett
Kursstart onsdag kl 09 - avsluttes fredag kl 12
Sted
OUS Rikshospitalet
Intervensjonssesnteret
D6.3009
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 15. juli 2019 

Læringsmål

FKI 058 Kirurgiske tilganger, laparoscopi eller thoracoscopi, laparotomi eller thoracotomi
FKI 048 Vev og vevshåndtering- anatomikunnskap
FKI 042 Basale kirurgiske ferdigheter
FKI 041 Kirurgiske instrumenter og suturmateriale
FKI 016 Risiko ved kirurgi komplikasjonsfare og nytte
FKI 001 Akutte buksmerter- Peritonitt, GI blødning og obstruksjonstilstander

Kursavgift

NOK 5000,- (uten lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 20

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Ole Christian Olsen for Norsk Thoracolaparoscopisk forum; ole.christian.olsen@vestreviken.no

Åsmund Avdem Fretland, LIS Rikshospitalet, Ole Christian Olsen, Overlege Vestre Viken, Arne Rosseland, Bjørn Edwin, Prof. Dr. Med Rikshospitalet, Ragnhild Størkson, Overlege gastroseksjonen Vestfold sentralsykehus, Vivi Bull Stubberud, Spesialsykepleier, gastrokir. avd., Rikshospitalet, Marianne Berg, koordinator Intervensjonssenteret Rikshospitalet.

Program

NB! Forbehold om mindre indringer av programmet. Endelig program vil bli tilsend deltagere før kurset.

Onsdag 
0830-0900 Registrering
9000-0905 Åpning av kurset
0905-0930 Hvordan øve laparoskopi, øvingsmodeller, sertifisering
0930-0950 Etablering av pneumoperitoneum
0950-1020 Lapaparoscopisk brokkirurgi
0920-1040 Laparoskopiske teknikker, høyre-venstre koordinering, triangulering, 3-4 håndsteknikk, disseksjon i plan, eksposisjon av operasjonsfelt
1040-1055 Kaffepause
1055- 1115 Suturteknikk, basal og avansert
1115-1135 Anestesiteknikker ved laparoskopi
1135-1200 Laparoskopisk appendectom
 
1200-1300 Lunch
 
1300-1600 Praktiske øvelser
 
Torsdag 
0900-0930 Laparoskopisk cholecystectomi
0930-1000 Komplisert galle
1000-1030 Akutt gynekologi
1030-1045 Kaffepause
1045-1115 Laparoskopisk colonkirurgi
1115-1140 Bariatrisk kirurgi, reoperasjoner
1140-1200 Urologisk laparoskopi

1200-1300 Lunch
 
1300-1600 Praktiske øvelser
 
Fredag 
0900-0930 Strategi for hemostase ved laparoskopi
0930-1130 Praktiske øvelser
1130-1200 Kursprøve
 Fant du det du lette etter?