Kreft i respirasjonsorganene

Kurs, 14.10.2019-17.10.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Lungesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (20t) for LIS i Lungesykdommer
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
14.10.2019-17.10.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 10 - avsluttes torsdag kl. 13:30
Sted
OUS Ullevål sykehus
Bygg 25 laboratoriebygget: Kurssal 2,  1.etg
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 23.06.2019 

Målgruppe

Valgfritt kurs (20t) for LIS i: OnkologiRadiologiNukleærmedisinAllmennmedisinPatologi

Læringsmål

Læringsmål 4 – Thorakale tumorsykdommer
Ha svært god kunnskap om tumorsykdommer i lunger, mediastinum, brystvegg og pleura. 

Delmål 4.1
Ha svært god kunnskap om invasiv og non-invasiv diagnostikk og klassifisering av thorakale tumorsykdommer inkludert stadieinndeling og funksjonsvurdering, og kunne vurdere egnethet for de forskjellige behandlingsalternativene.
 
Delmål 4.2
Selvstendig kunne gi medikamentell behandling for lungekreft.
Under supervisjon kunne gi medikamentell behandling for mesoteliom.
Ha kjennskap til behandling av andre tumorsykdommer i thorax og mediastinum.
 
Delmål 4.3
Ha god kunnskap om indikasjonen for strålebehandling, kirurgisk behandling og intervensjonsendoskopi.
Som del av tverrfaglig team kunne fatte beslutning om målrettet individualisert behandling.
 
Delmål 4.4
Ha svært god kunnskap om diagnostikk og behandling av komplikasjoner til malign grunnsykdom, og behandlingen av denne.
 
Delmål 4.5
Ha svært god kunnskap om medikamentell og ikke-medikamentell palliativ behandling av malign sykdom.

Læringsmål 18 – Palliativ behandling
Ha god kunnskap om indikasjoner og prinsipper for palliativ behandling.
Selvstendig kunne gi palliativ behandling (alene eller i team) ved både maligne og ikke-maligne lungesykdommer.

Kursavgift

NOK  6000,- (uten lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Frøydis Stornes, Overlege
Lungemned avd OUS, Ullevål

Program

Mandag 14.10.2019
Møteleder: Ole Henning Skjønsberg

10.00 Innledning.
10.10 Lungekreft. Epidemiologiske aspekter.
10.55 Pause
11.10 Svulster i lunge, pleura og mediastinum.
12.00 Malignt mesoteliom; utredning og behandling.

12.45 Lunsj

13.30 Utredning ved mistanke om lungekreft
14.15 Pause
14.30 PET-CT ved lungekreft. .
15.00 Slutt

Tirsdag 15.10.2019
Møteleder: Frøydis Stornes

9.10 Aktuelle røntgenundersøkelser: Rtg. toraks, CT, MR, ultralyd.
10.10 Bronkoskop. Forberedelser , gjenomføring og sikkerhetsaspekter. Tradisjonelle og nyere diagnostiske metoder.
10.55 Pause
11.10 Pleurodese - indikasjoner og gjennomføring.
11.45 Endobronkial ultralyd.

12.30 Lunsj

13.15 Toracoskopi/ mediastinoskopi ,
14.00 Preoperativ vurdering; oppsummering, TNM-klassifikasjon.
14.20 Pause
14.35 Toraksmøte. Preoperativ vurdering, stadieinndeling, kasuistikker.
15.45 Slutt 

Onsdag 16.10.2019
Møteleder: Fredrik Borchsenius

9.10 Yrkes- og miljøbetinget kreft i lungene. Klinikerens ansvar for melding og hjelp til trygdeytelser.
10.10 Pause
10.25 Behandling av småcellet lungecancer.
11.10 Karsinoid.Diagnostikk , behandling og oppfølging.

11.40 Lunsj

12.25 Ikke småcellet lungecancer- tradisjonell og ny cytostatikabehandling,
13.25 Strålebehandling ved lungekreft - indikasjoner, gjennomføring og effekt ved manifestasjoner i og utenfor toraks.
14.10 Pause.
14.25 Cytologisk og histologisk diagnostikk, immunhistokjemi, reseptorbestemmelse -bronkoskopimateriale og perkutane punksjoner.
15.30 Kirurgi ved primær lungecancer. Metastasekirurgi, når er det aktuelt?
16.30 Slutt
 
Torsdag 17.10.2019
Møteleder: Frøydis Stornes

09.30 Nye behandlingsprinsipper ved lungekreft. Lys i tunnelen?
10.10 Pause.
10.25 Palliativ behandling og livskvalitet. Hvordan lindre smerter kvalme, dyspnoe og angst?
11.10 Endobronkial behandling ved lungekreft.

11.55 Lunsj

12.30 Kursprøve. Oppsummering, evaluering
13.30 Slutt


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.