Kreft hos barn

Kurs, 04.11.2019-07.11.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Barnesykdommer (20t).
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
04.11.2019-07.11.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 10 - avsluttes torsdag kl.15:30
Sted
OUS, Rikshospitalet
Seminarrom 3, B1.1017 på mandag
Seminarrom 1 B2, U001 på tirsdag og onsdag
Seminarrom 2; B2.U002 på torsdag
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 23.06.2019 (NB! Spør oss om plasser) 

Målgruppe

Valgfritt kurs (20t) for LIS i Barne- og ungdomspsykiatri; Barnesykdommer; Akutt- og mottaksmedisin; Allmennmedisin; Onkologi; Barnekirurgi

Læringsmål

Deltagerne vil få en omfattende innføring i symptomer og faresignaler ved kreft hos barn, initial utredning, hovedtrekk av initial behandling og oppfølging. Deltagerne vil få inngående kunnskap om akutte onkologiske tilstander og komplikasjoner under kreftbehandlingen, inkl. behandling av disse. Undervisningen skjer ved erfarne barneonkologer fra hele landet, og det er lagt stor vekt på tverrfaglighet, psykososiale hensyn og etiske spørsmål.

Aktuelle læringsmål:
KLM 083: Ha god kunnskap om symptomer og beherske primær utredning og initial behandling ved mistenkt malign sykdom hos barn.
LM 084: Ha kunnskap om diagnostikk og behandling ved akutte onkologiske tilstander, herunder vena cava superior syndrom, truende tverrsnittslesjon, tumor lyse syndrom og økt intrakranielt trykk.
LM 085: Ha kunnskap om oppfølgende behandling ved malign sykdom hos barn, herunder beherske enklere cytostatikakurer.
LM 086: Ha god kunnskap om komplikasjoner ved cytostaikabehandling og selvstendig kunne behandle disse, herunder indikasjoner for antibiotikabehandling ved neutropen feber, erytrocytt og trombocytttransfusjon.

Kursavgift

NOK 6000,- (uten lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Bernward Zeller (kursleder) bzeller@ous-hf.no; tel 23070251, mobil 90176975
Ellen Ruud elruud@ous-hf.no
Monica Munthe-Kaas uxmomu@ous-hf.no
Anne Vestli uxveab@ous-hf.no

Program

 
Mandag 04.11.19 
10:00-10:15 Åpning av kurset; Kursleder
10:15-10:45 Generelt om barnekreft. Akutte onkologiske tilstander.
Bem Zeller, Oslo
10.45-11:15 Symptomer, klinikk, diagnostiske fallgruver ved kreft hos barn
Bendik Lund, Trondheim
11:15-11.45 Histiocytoser; Monica Munthe-Kaas, Oslo 
 
11.45-12.45 L U N S J
 
12.45-13.45 Cytostatika inkl. kvalmebehandling. Tumorlyse
Bem Zeller, Oslo
13.45-14.30 Leukemier; Bendik Lund, Trondheim 
14.30-14.45 P A U S E
14.45-15.30 Lymfomer; Maria Winther Gunnes, Bergen
 Gruppeoppgaver
15:30-17.00 Gruppeoppgaver og gjennomgang av oppgaver, med innlagt BENSTREKK; Bendik Lund, Maria W. Gunnes, Monica Munthe-Kaas, Bem Zeller 
 
Tirsdag 05.11.19 

09:30-10.00 Optimal bruk av røntgenavdelingen og biopsitaking
Heidi Kjosbakken, Oslo 
10.00-10:30 Cytogenetikk; Sverre Heim, Oslo
10:30-10.45 P A U S E
10.45-11.15 Arvelige sykdommer og kreft hos barn; Ketil Heimdal, Oslo
11:15-11.45 Kirurgi ved barnesvulster; Kristin Bjørnland, Oslo

11.45-12.45 L U N S J

12.45-13:30 Patologi av barnesvulster; Klaus Beiske, Oslo
13:30-13.55 Nevroblastom; Ellen Ruud, Oslo
13.55-14.20 Wilms tumor; Marta Dirdal, Oslo 
14.20-14.45 PAUSE
14.45-15.10 Sarkomer; Heidi Glosli, Oslo
15.10-15.30 Retinoblastom; Einar Stensvold, Oslo
Gruppeoppgaver
15:30-17.00 Gruppeoppgaver og gjennomgang av oppgaver, med innlagt BENSTREKK; Ellen Ruud, Heidi Glosli, Klaus Beiske 
 
Onsdag 06.11.19 
 
09:00-09:30 Ernæring til barn med kreft - en integrert del av behandlingen.
Janne Anita Kvammen, Oslo
09.30-10.00 Refusjonsordninger for støttebehandling; Astrid Falck, Oslo
10:00-10.15 P A U S E
10:15-10.45 Strålebehandling hos barn. Indikasjoner. Seneffekter
Petter Brandal, Oslo 
10:45-11:30 Benmargstransplantasjon (BMT) og immunbehandling ved barnekreft; Jochen Büchner, Oslo

11:30-12:30 L U N S J

CNS svulster
12.30-13.15 Symptomer, utredning, klassifisering, fallgruber; Tore Stokland, Tromsø 
13.15-13.45 Nevrokirurgi; Bernt Due-Tønnessen, Oslo
13.45-14.00 P A U S E
14.00-14.30 Kjemoterapi, behandlingsstrategier, resultater; Tore Stokland, Tromsø 
14:30-15.00 Omsorg for barn uten kurativt siktemål.
Hilde Frøland Hauge, Oslo
15.00-15.15 P A U S E
Gruppeoppgaver
15:15-16.45 Gruppeoppgaver og gjennomgang av oppgaver, med innlagt BENSTREKK; Tore Stokland, Bem Zeller, Bernt Due-Tønnessen
 
Torsdag 07.11.19 
 
09:00-09.45 Etiske aspekter ved barnekreftbehandling - Reidun Førde, Oslo
09.45-10.30 Psykososiale Psykosoiale faktorer ved kreft hos barn – Trond Diseth; Trond Diseth, Oslo
10.30-10.45 P A U S E
10.45-11:30 Seneffekter etter barnekreft. Utfordringer; Inga Maria Johannsdottir, Oslo 
11.30-12.00 Sentrale tilganger (CVK og veneport) - bruk og problemer
Ellen Ruud, Oslo
 
12.00-12.45 L U N S J
 
12:45-13.15 Trygderettigheter; Ida Mannsåker, Oslo 
13:15-13:45 Kommunikasjon med kreftsyke barn og ungdom
Anneli Mellblom, Oslo
13:45-14:15 Feber og neutropeni; Hans Christian Erichsen, Oslo
14:15-14.30 P A U S E
14:30-15.00 Transfusjonspolitikk ved barnekreftbehandling
Anne Grete Bechensteen, Oslo
15.00-15.30 KAHOOT! eksamen, Evaluering, avslutning av kurset
Kursleder

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.