Koronarsykdom og hjertesvikt - høst 2019

Kurs, 14.10.2019-18.10.2019, Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i hjertesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i hjertesykdommer
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Se under

Når og hvor

Dato
14.10.2019-18.10.2019 
Klokkeslett
Oppstart kl. 10.00 første kursdag og avsluttes kl. 12.45 siste kursdag
Sted
St.Olavs Hospital
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 1. april 2019 
Kontaktinformasjon
regut.hmn@stolav.no
Ta kontakt på epost om du ønsker å stå på venteliste.
 

Kursleder

Rune Wiseth, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital

Kursavgift

7000,-

Antall plasser

40

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i hjertesykdommer


Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i hjertesykdommer

Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Allmennmedisin (emnekurs 32t v/e), Anestesiologi (32t v/e), Fysikalsk medisin og rehabilitering (32t v/e), Indremedisin (32t v), Lungesykdommer (32t v/e), Medisinsk biokjemi (32t v) og Nukleærmedisin (10t v/e).

Målgruppe

Spesialister og leger under utdanning i hjertesykdommer og indremedisin. Kursinnhold er tilpasset leger som er mot slutten av sin kardiologiutdanning. For plass på kurset kreves minimum 2 års utdannelse i indremedisin.

Læringsmål

Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med koronar hjertesykdom og pasienter med hjertesvikt.

Program


Mandag 14. oktober 2019
Tema: Epidemiologi. Prevensjon. Stabil koronarsykdom
Møteleder: Rune Wiseth

10.00: Velkommen, praktiske opplysninger
10.15: Koronarsykdommens epidemiologi - Kaare Bønaa

11.00: Pause

11.15-12.00 Preventiv kardiologi - Tor Ole Klemsdal
12.00-12.45 Ischemidiagnostikk og viabilitet. Indikasjoner og metoder - Espen Holte

12.45-13.45 Lunsj

13.45-14.30 Koronar angiografi, FFR, iFR og intrakoronare billedteknikker - Rune Wiseth
14.30-15.00 CT koronar angiografi - Anders Bråten
15.00-15.30 Stabil angina pectoris. Indikasjon for revaskularisering  - Rune Wiseth

15.30-15.45 Pause

15.45-16.45 Gruppearbeid. Tema: Primærprevensjon. Ischemidiagnostikk

16.45: Slutt for dagen.
 
 
Tirsdag 15. oktober 2019 
Tema: Ustabil koronarsykdom. Revaskularisering. Kardiogent sjokk.
Møteleder: Rune Wiseth
 
09.00-09.45 Akutt koronarsyndrom – NSTEMI og STEMI. Logistikk og patofysiologi  - Rune Wiseth
09.45-10.30 Antitrombotisk behandling ved ustabil koronarsykdom - Bjørn Bendz

10.30-10.45 Pause

10.45-11.30 PCI - indikasjoner, metoder og resultater - Terje Steigen
11.30-12.15 Koronar bypasskirurgi - Dag Ole Nordhaug
 
12.15-13.00 Lunsj
 
13.00-13.45 Mekaniske komplikasjoner ved hjerteinfarkt, kardiogent sjokk - Lars Aaberge
13.45-14.30 Mekanisk sirkulasjonsstøtte - Impella/ECMO - Rune Fanebust 
14.30-15.00 Kardiologen som intensivmedisiner - Rune Fanebust

15.00-15.15 Pause

15.15-16.45 Kasuistikkdiskusjoner. Tema: Kirurgi eller PCI? Trombolyse eller primær PCI? Kardiogent sjokk – satse eller ikke satse? Kasuistikker. Paneldiskusjon.

16.45 Slutt for dagen.
  
Onsdag 16. oktober 2019 
Hjertesvikt
Møteleder: Lars Aaberge 

09.00-09.45 Akutt hjertesvikt. Etiologi, utredning og behandling - Rune Mo
09.45-10.30 Hemodynamikk ved akutt hjertesvikt. Invasiv og noninvasiv monitorering - Geir Øystein Andersen

10.30-10.45: Pause

10.45-11.30 Revaskularisering og klaffeinngrep ved hjertesvikt - Lars Aaberge
11.30-12.00 Skrøpelighetsvurdering som beslutningsstøtte før invasive inngrep hos gamle med fokus på TAVI vurdering - Elisabeth Skaar

12.00-13.00: Lunsj
 
13:00-13.30 Resynkronisering ved hjertesvikt - Ole Christian Mjølstad 

13.30-14.15 Bruk av assist device og veien videre - Einar Gude 

14.15-14.45 Pause
 
14.45-16.15 Kasuistikkdiskusjoner

16.15 Slutt for dagen
 
 
Torsdag 17. oktober 2019
Tema: Kronisk hjertesvikt
Kursleder: Rune Mo
 
09.00-09.45 Kronisk hjertesvikt. Epidemiologi, etiologi og patofysiologi - Lars Gullestad
09.45-10.30 Diagnostikk og utredning av kronisk hjertesvikt - Rune Mo

10.30-11.00: Pause

11.00-11.45 Medikamentell behandling av kronisk hjertesvikt - Lars Gullestad
11.45-12.30 Pulmonal hypertensjon - Arne Andreassen
 
12.30-13.30: Lunsj

13.30-14.15 Hjertetransplantasjon - Arne Andreassen
14.15-14.45 Hjertesvikt, koronarsykdom og graviditet - Mette Estensen

14.45-15.00: Pause

15.00-15.45 Fysisk aktivitet og hjertesykdom - hvor bra er det? - Ulrik Wisløff
15.45-16.45 Kasuistikkdiskusjoner

16:45: Slutt for dagen
 

Fredag 18. oktober 2019
Tema: Kardiomyopatier. Preoperatv utredning
Møteleder: Rune Wiseth

09.00-09.45 Preoperativ vurdering av hjertepasienten - Espen Holte
09.45-10.15 Takotsubo og non-compaction kardiomyopati - Håvard Dalen

10.15-10.30. Pause

10.30-11.00 Hypertrofisk kardiomyopati - Vibeke Almaas
11.00 Kursprøve og evaluering

12.45: Slutt


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.