Koronarsykdom og hjertesvikt - høst 2019

Kurs , 14.10.2019-18.10.2019 , Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i hjertesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i hjertesykdommer
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Se under

Når og hvor

Dato
14.10.2019-18.10.2019 
Klokkeslett
Oppstart kl. 10.00 første kursdag og avsluttes kl. 12.45 siste kursdag
Sted
St.Olavs Hospital
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 1. april 2019 
Kontakt
regut.hmn@stolav.no
Ta kontakt på epost om du ønsker å stå på venteliste.
 

Kursleder

Rune Wiseth, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital

Kursavgift

7000,-

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift

Antall plasser

40

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i hjertesykdommer


Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i hjertesykdommer

Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Allmennmedisin (emnekurs 32t v/e), Anestesiologi (32t v/e), Fysikalsk medisin og rehabilitering (32t v/e), Indremedisin (32t v), Lungesykdommer (32t v/e), Medisinsk biokjemi (32t v) og Nukleærmedisin (10t v/e).

Læringsmål

Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med koronar hjertesykdom og pasienter med hjertesvikt.

Program


Mandag 14. oktober 2019
Tema: Epidemiologi. Prevensjon. Stabil koronarsykdom
 
10.00: Velkommen, praktiske opplysninger
10.15: Koronarsykdommens epidemiologi

11.00: Pause

11.15 Preventiv kardiologi 
12.00 Ischemidiagnostikk og viabilitet. Indikasjoner og metoder 

12.45 Lunsj

13.45 Koronar angiografi, FFR og intrakoronare billedteknikker
14.30 CT koronar angiografi 
15.00 Stabil angina pectoris. Indikasjon for revaskularisering 

15.30 Pause

15.45 Gruppearbeid. Tema: Primærprevensjon. Ischemidiagnostikk

16.45: Slutt for dagen.
 
 
Tirsdag 15. oktober 2019 
Tema: Ustabil koronarsykdom
 
09.00 Akutt koronarsyndrom – NSTEMI og STEMI Logistikk og patofysiologi
09.45 Antitrombotisk behandling ved ustabil koronarsykdom

10.30 Pause

10.45 PCI - indikasjoner, metoder og resultater
11.30 Koronar bypasskirurgi
 
12.15 Lunsj
 
13.00 Mekaniske komplikasjoner ved hjerteinfarkt, kardiogent sjokk. 
13.30 Mekanisk sirkulasjonsstøtte - Impella
14.00 Mekanisk sirkulasjonsstøtte - ECMO
14.30 Kardiologen som intensivmedisiner

15.00 Pause

15.10 Skrøpelighetsvurdering som beslutningstøtte før invasive inngrep hos gamle med fokus på TAVI vurdering
15.40 Kasuistikkdiskusjoner. Tema: Kirurgi eller PCI? Trombolyse eller primær PCI? Kardiogent sjokk – satse eller ikke satse? Kasuistikker. Paneldiskusjon.

17.00: Slutt for dagen.
  
Onsdag 16. oktober 2019 
Hjertesvikt
 
09.00 Akutt hjertesvikt. Etiologi, utredning og behandling
09.45 Hemodynamikk ved akutt hjertesvikt. Invasiv og noninvasiv monitorering

10.30-10.45: Pause

10.45 Revaskularisering og klaffeinngrep ved hjertesvikt
11.30 Resynkronisering ved hjertesvikt 

12.00-13.00: Lunsj
 
13:00 Bruk av assist device og veien videre 

13.45-14.00: Pause

14.00 Kasuistikkdiskusjoner

16.00: Slutt for dagen.

19.00: Omvisning og enkel servering og i Akutt-hjerte-lungesenteret for interesserte. Oppmøte i Kantinen, Hjerte-lungesenteret.


Torsdag 17. oktober 2019
Tema: Kronisk hjertesvikt
 
09.00 Kronisk hjertesvikt. Epidemiologi, etiologi og patofysiologi
09.45 Diagnostikk og utredning av kronisk hjertesvikt

10.30-11.00: Pause

11.00 Medikamentell behandling av kronisk hjertesvikt
11.45 Pulmonal hypertensjon
 
12.30-13.30: Lunsj

13.30 Hjertetransplantasjon
14.15 Hjertesvikt, koronarsykdom og graviditet 

14.45-15.00: Pause

15.00 Fysisk aktivitet og hjertesykdom - hvor bra er det?
15.45 Kasuistikkdiskusjoner

16:45: Slutt for dagen
 

Fredag 18. oktober 2019
Tema: Kardiomyopatier. Preoperatv utredning
 
09.00 Preoperativ vurdering av hjertepasienten
09.45 Takotsubo og non-compaction kardiomyopati

10.15-10.30. Pause

10.30 Hypertrofisk kardiomyopati
11.00: Kursprøve og evaluering

12.45: Slutt


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.