Koronarsykdom og hjertesvikt - 2021

Anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i Hjertesykdommer

Læringsmål

Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med koronar hjertesykdom og pasienter med hjertesvikt

Kurskomité

Rune Wiseth, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital - kursleder

Lars Aaberge, OUS
Terje K. Steigen, UNN
Dag Ole Nordhaug, St. Olavs hospital
Rune Mo, St. Olavs hospital

Kursavgift

7200,- 

Antall plasser

40

Målgruppe

Spesialister og leger under utdanning i hjertemedisin og indremedisin. Kursinnhold er tilpasset leger som er mot slutten av sin kardiologiutdanning. For plass på kurset kreves minimum 2 års utdannelse i indremedisin.

Program

Mandag 18. oktober

Tema: Epidemiologi. Prevensjon. Stabil koronarsykdom
Møteleder: Rune Wiseth

10.00: Velkommen, praktiske opplysninger
10.15: Koronarsykdommens epidemiologi.  Kaare Bønaa  

11.00:  Pause

11.15-12.00:  Preventiv kardiologi  Tor Ole Klemsdal
12.00-12.45:  Ischemidiagnostikk og viabilitet. Indikasjoner og metoder.   Espen Holte

12.45-13.45:  Lunsj

13.45-14.30:  Koronar angiografi, FFR, iFR og intrakoronare billedteknikker.   Rune Wiseth 
14.30-15.00:  CT koronar angiografi    Anders Bråten
15.00-15.30: Stabil angina pectoris. Indikasjon for  revaskularisering  Rune Wiseth

15.30-15.45:  Pause

15.45-16.45:   Gruppearbeid.  Tema: Primærprevensjon. Ischemidiagnostikk

16.45:  Slutt for dagen

Tirsdag 19. oktober

Tema: Ustabil koronarsykdom. Revaskularisering. Kardiogent sjokk. Intensivmedisin
Møteleder: Rune Wiseth

09.00-09.45: Akutt koronarsyndrom – NSTEMI og STEMI. Logistikk og patofysiologi.  Rune Wiseth
09.45-10:30: Antitrombotisk behandling ved ustabil koronarsykdom    Bjørn Bendz 

10.30-1045: Pause

10.45-11.30: PCI - indikasjoner, metoder og resultater.   Terje Steigen
11.30-12.15: Koronar bypasskirurgi.    Dag Ole Nordhaug

12.15-13.00: Lunsj

13.00-13.45: Mekaniske komplikasjoner ved hjerteinfarkt, kardiogent sjokk.   Lars Aaberge
13.45-14.30: Mekanisk sirkulasjonsstøtte  -  Impella/ECMO.    Grete Slettom

14.30-14.45: Pause

14.45-15.15: Kardiologen som intensivmedisiner    Grete Slettom
15.15-15.45: Synspunkt fra en intensivlege   Pål Klepstad
15.45-16.45: Kasuistikkdiskusjoner.  Tema: Kirurgi eller PCI?  Trombolyse eller primær PCI?  Kardiogent sjokk – satse eller ikke satse? Kasuistikker. Paneldiskusjon.

16.45:           Slutt for dagen.

Onsdag 20. oktober

Tema: Hjertesvikt
Møteleder: Lars Aaberge

09.00-09.45: Akutt hjertesvikt. Etiologi, utredning og behandling.   Rune Mo
09.45-10.30: Hemodynamikk ved akutt hjertesvikt. Invasiv og noninvasiv monitorering.  Geir Øystein Andersen  

10.30-10.45:  Pause

10.45-11.30: Revaskularisering og klaffeinngrep ved hjertesvikt  Lars Aaberge

11.30-12.30:  Lunsj

12.30-13:00: Resynkronisering ved hjertesvikt  Ole Christian Mjølstad 
13:00-13.45: Bruk av assist device og veien videre   Einar Gude

13.45-14.15: Pause

14.15-14.45: Skrøpelighetsvurdering som beslutningstøtte før invasive inngrep hos gamle med fokus på TAVI vurdering.   Elisabeth Skaar
14.45-16:00: Kasuistikkdiskusjoner. 

16.00:           Slutt for dagen.

Torsdag 21. oktober

Tema: Kronisk hjertesvikt
Møteleder: Rune Mo

09.00-09.45: Kronisk hjertesvikt. Epidemiologi, etiologi og patofysiologi.  Lars Gullestad
09.45-10.30: Diagnostikk og utredning av kronisk hjertesvikt.  Rune Mo 

10.30-11.00: Pause

11.00-11.45: Medikamentell behandling av kronisk hjertesvikt.  Lars Gullestad
11.45-12.30: Pulmonal hypertensjon. Arne Andreassen 

12.30-13.30: Lunsj

13.30-14.15: Hjertetransplantasjon.    Arne Andreassen   
14.15-14.45: Hjertesvikt, koronarsykdom og graviditet Mette Estensen

14.45-15.00: Pause

15.00-15.45: Fysisk aktivitet og hjertesykdom - hvor bra er det? Ulrik Wisløff
15.45-16.45: Kasuistikkdiskusjoner. 

16:45: Slutt for dagen

Fredag 22. oktober

Tema: Kardiomyopatier. Preoperativ utredning
Møteleder: Rune Wiseth

09.00-09.45:  Preoperativ vurdering av hjertepasienten. Espen Holte
09.45-10.15: Takotsubo og non-compaction kardiomyopati. Håvard Dalen

10.15-10.30. Pause

10.30-11.00: Hypertrofisk kardiomyopati    Vibeke Almaas
11.00: Kursprøve og evaluering

12.45: Slutt

Fant du det du lette etter?