Kommunikasjon og genetisk veiledning

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i medisinsk genetikk.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i medisinsk genetikk. (15 t)

Læringsmål

GEN022: Genetisk veiledning og kommunikasjon
GEN023: Etiske problemstillinger
GEN024: Krisereaksjoner og krisehåndtering
GEN052: Lov om humanmedisinsk bruk av Bioteknologi
GEN060: Kommunikasjon med kollegaer og gravide – prenatal diagnostikk

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper om ulike sentrale aspekter ved kommunikasjon mellom medisinsk genetiker og pasienter/familier, samt ha innsikt i viktige etiske problemstillinger.

Godkjenninger

 Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i medisinsk genetikk. 
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i medisinsk genetikk (15 timer).

Kursavgift

Kr. 4.000,-.


NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

15

Kurskomite

Marie Falkenberg Smeland, UNN.  (Kursleder).
Nina Strømsvik, Universitetet i Bergen.
Arvid Heiberg, OUS.

Andre opplysninger


*Anbefalt kurs i Prenatal diagnostikk vil bli arrangert samme sted onsdag 25.03.20, egen påmelding. 

*Deltakerne skal bidra med egne kasuistikker med utfordrende veiledningssituasjoner eller etiske problemstillinger til rollespill på kurset, nærmere informasjon om dette sendes ut ved kursstart, men lurt å tenke over aktuelle caser allerede.

Program

Kommunikasjon veiledning og etikk WEB program 2020.pdf

Torsdag 22. oktober

08.00 Testing av at oppkobling og utstyr fungeres som det skal. Du har selv ansvaret for å sørge for at alt nødvendig utstyr er klar til opppstart kl. 12.00 (PC/IPAD e.l med tilgang til internett, mikrofon, kamera og høyttaler. 

08.30: Kursåpning, kort presentasjon og praktiske opplysninger. Kort deltakerpresentasjon. Marie Smeland
09.00: Introduksjon til genetisk veiledning og kommunikasjon. Nina Strømsvik

10.00 Kaffepause

10.20 Kommunikasjon med barn og ungdom. Torun Vatne.
11.20: Øvelser basert på deltakernes egne kasus (inkl caser med barn/ungdom). Case 4

12.30: Lunsj

13.20: Øvelser fortsetter. (inkl. PND kasuistikker med R. Glad/B. Hvingel). Case 5 + Case 20
14.30: Genetisk veiledning som dialog (og ikke toveismonolog) hos pasienter med minoritetsbakgrunn. Torunn Arntsen Sajjad

15.20: Kaffepause

15.40: Øvelser fortsetter. (inkl. caser jfr minoritetskulturer) Case 18 + Case 17

17.00: Slutt

Middag sammen for LISene på hvert sted kunne kanskje være en liten oppfordring?


Fredag 23. oktober

08.30: Gen-etikk. Wenche Listøl
09.15: Øvelser basert på deltakernes egne kasus, med kaffepause ca kl. 10.00. Case 3 + Case 19
11.00: Formidling av dårlige svar/resultater. Arvid Heiberg

11.45: Lunsj

12.30: Øvelser fortsetter, med innlagt kaffepause. Case 9 + Case 11.
14.30-15.00: Oppsummering og vel hjem.


Fant du det du lette etter?