Kommunikasjon og genetisk veiledning

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i medisinsk genetikk.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i medisinsk genetikk. (15 t)

Læringsmål

GEN022: Genetisk veiledning og kommunikasjon
GEN023: Etiske problemstillinger
GEN024: Krisereaksjoner og krisehåndtering
GEN052: Lov om humanmedisinsk bruk av Bioteknologi
GEN060: Kommunikasjon med kollegaer og gravide – prenatal diagnostikk

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper om ulike sentrale aspekter ved kommunikasjon mellom medisinsk genetiker og pasienter/familier, samt ha innsikt i viktige etiske problemstillinger.

Godkjenninger

 Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i medisinsk genetikk. 
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i medisinsk genetikk (15 timer).

Kursavgift

Kr. 4.000,-.

Kurs med lunsj, kaffe/te og pauseservering betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

15

Kurskomite

Marie Falkenberg Smeland, UNN.  (Kursleder).
Nina Strømsvik, Universitetet i Bergen.
Arvid Heiberg, OUS.

Andre opplysninger


*Anbefalt kurs i Prenatal diagnostikk vil bli arrangert samme sted onsdag 25.03.20, egen påmelding. 

*Deltakerne skal bidra med egne kasuistikker med utfordrende veiledningssituasjoner eller etiske problemstillinger til rollespill på kurset, nærmere informasjon om dette sendes ut ved kursstart, men lurt å tenke over aktuelle caser allerede.

Program

Foreløpig program:

Torsdag 22. oktober

08.30: Kursåpning, kort presentasjon og praktiske opplysninger.
09.00: Introduksjon til genetisk veiledning og kommunikasjon N. 
10.00: Kommunikasjon med barn og ungdom. Torun Vatne.

11.00: Kaffepause

11.20: Øvelser basert på deltakernes egne kasus (inkl caser med barn/ungdom).

12.30: Lunsj

13.20: Øvelser fortsetter.
 14.30: Gen-etikk.

15.20: Kaffepause

15.40: Øvelser fortsetter.

17.00: Slutt


Fredag 23. oktober

08.30: Genetisk veiledning og minoritetskulturer/tolketjeneste.
09.15: Øvelser basert på deltakernes egne kasus. (med kaffepause)
11.00: Formidling av dårlige svar/resultater.

11.45: Lunsj

12.30: Øvelser fortsetter. (med innlagt kaffepause.)
14.30-15.00: Oppsummering og vel hjem.


Fant du det du lette etter?