Kolorektale lidelser med hovedvekt på kolorektal cancer - høst 2019

Kurs, 09.09.2019-11.09.2019, Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi (21t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi (21t)

Når og hvor

Dato
09.09.2019-11.09.2019 
Klokkeslett
Oppstart første kursdag kl. 10.00 og avsluttes siste kursdag kl. 14.00
Sted
St. Olavs hospital
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 21.04.2019 
Kontaktinformasjon
regut.hmn@stolav.no
Fremdeles noen plasser ledig. Ta kontakt på epost.
 

Kursansvarlig

Professor Arne Wibe, Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital

Kursavgift

5000,-

Antall plasser

40

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi (21t)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi (21t)

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha lært om screening, utredning, behandling, prognose og oppfølging av kolorektal cancer

Litteratur

Kompendium med abstrakter utleveres ved starten av kurset.
Handlingsprogrammet for kreft i tykktarm og endetarm, se Helsedirektoratets hjemmeside:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm

Program

Mandag 9. september

Status - nasjonalt og internasjonalt
10.00 Colorectal cancer i Norge - hvor står vi - hvor går vi? Hvor går utlendingene? Ved Arne Wibe
10.45 Nasjonale og internasjonale føringer for CRC screening - Ved Arne Wibe
Staging
11.15 Hva kan man se ved moderne MR-teknikker? Ved Åse Kjellmo
12.00 Restaging og operativ strategi - Ved Arne Wibe

12.30 Pause

Arvelige syndromer
13.15 Arvelige syndromer for colorektal cancer - hvordan identifiserer vi disse og hva må klinikerne gjøre? Ved Inga Bjørnevoll
14.00 Lynch syndrom og håndtering av polypper - Ved Inga Bjørnevoll/Arne Wibe

15.00 Pause

Teknikker ved små og store svulster
15.15 Transanale lokale reseksjoner – hensikter og fallgruver - Ved Tore Stornes                                            
15.45 Beyond TME - hvilken betydning, prognose? Ved Hans Wasmuth

16.15 Pause

16.25 Bekkeneksenterasjon - hvordan og hvilken prognose? Ved Hans Wasmuth

17.00 Slutt

Tirsdag 10.september

Strategier og konsekvenser
09.00 Low anterior resection syndrome – LARS - Risikofaktorer - Ved  Arne Wibe
09.30 Kirurgiske strategier ved coloncancer – rasjonale for og betydning av D2 og D3, tips and tricks for disseksjon - Ved Tore Stornes
10.00 Gamle pasienter – risikoprediksjon, strategier og prognose - Ved Tore Stornes

10.30 Pause

10.45 Hvilken betydning har geriatric assessment? Ved Siri Rostoft
11.30 Klinisk betydning av molekylærbiologi ved colorectal cancer - Ved Arild Nesbakken

12.30 Pause

13.30 Resultater fra Lapconor – standardisert strukturert opplæring i lap. CRC kirurgi i HSØ -  Ved Ole Sjo     
14.10 Robot ved colorectal kirurgi – hvorfor – hvorfor ikke? Ved Stig Norderval                                                                                                             

15.00 Pause

15.20 TaTME - Nasjonale og internasjonale erfaringer - Ved Tore Stornes
Teknikker og prognose ved metastaser
16.00 HIPEC – prosedyre, gradering, og prognose - Ved Hans Wasmuth
16.30 Levermetastaser fra CRC – teknikker og prognose - Ved Erling Bringeland

17.15 Slutt

Onsdag 11. september

Anorectale cancere, stomier og åpen buk
09.00 Retningslinjer for radiokjemoterapi - betydning for prognosen? Ved Arne Wibe
09.30 Watch and wait - hva innebærer det? Norsk studie - Hans Wasmuth
10.00 Retrorectale og ischiorectale tumores - pitfalls - Ved Arne Wibe
10.45 Ca. ani - hva må kirurgene vite og hva skal vi bidra med? Ved Hans Wasmuth

11.15 Pause

12.00 Hvordan lage en god stomi? Hva gjør man når det ikke går? Kasuistikker - Ved Tor Bernstein
12.20 Åpen buk - metoder, overvåkning og prognose - Ved Arne Seternes
12.50 Stomihernier - Modifisert Sugarbaker - prognose - Ved Tor Bernstein
13.10 Gruppeeksamen - Ved Arne Wibe
13.40 Sensur - Ved Arne Wibe

14.00 Slutt

 

           

 

 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.