Kolorektale lidelser med hovedvekt på kolorektal cancer

Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Gastroenterologisk kirurgi
Ny ordning: Anbefalt kurs i Gastroenterologisk kirurgi (21 timer)

Annen informasjon

Kurset skulle vært arrangert våren 2020 men måtte utsettes grunnet covid-19. Alle deltakere fra vårens kurs er automatisk overført. Øvrig opptak foretas fortløpende.

Merk at det kan bli endringer i programmet.

Kurskomite

Frank Pfeffer og Håvers Forsmo

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om
- Utredning, behandling og oppfølging av kolon – og rektum cancer.
- Prinsipper om utredning og behandling av analcancer.
- Lindrende behandling av maligne tarmsykdommer.
- Diagnostikk og behandling av divertikulitt
- Ha kunnskap om kirurgisk behandling av IBD.
- Kirurgisk behandling av proktologiske tilstander.
- Teoretisk kunnskap om funskjonelle lidelser og inkontines

Kursavgift

5000,-

Program (med forbehold om endringer)

Mandag 23.11
Colorectal Cancer
- 09:00 Registrering og velkomst (Pfeffer/Forsmo)
Epidemiogi, arvelig kreft og polypper, screening (Vetti)
ERAS prinsipper (Forsmo)
Preoperativ risikovurdering av den eldre pasient (Aakre)
Nasjonale retningslinjer (Pfeffer)

- 12:00-13:00 Lunsj

Rectumcancer. Utredning
- 13.00 MDT (Pfeffer/ Forsmo)
3 Cases (Røsler)
Endoskopi, EMR, ESD, stenting (Pham)
Endorektal ultralyd (Pfeffer)
MR rektum (Røsler)
- 14:45-15:00 Pause
- 15:00 Behandling
Preoperativ radiokjemoterapi (Dahl)
Lokale reseksjon (TEM, TEO, TAMIS) (Furnes)
Venstre fleksur (Forsmo/Pfeffer)
Lav fremre reseksjon (TME)
APR
taTME

Torsdag 19.03.2020
Coloncancer
- 08:30 Utredning
MDT (Pfeffer/Forsmo)
3 cases (Reitan/Slevolden)
CT (Reitan/Slevolden)
- 10:00 - 10:15 Pause
Behandling
- 10:15 Åpen/ Laparoskopi/ Robot (Forsmo)
Høyresidig hemikolektomi (Pfeffer)
Venstresidig hemikolektomi (Forsmo)

- Pause 12:00-12:30

- 12:30-12:50 Pre og postoperativ kjemoterapi (Løes)
- 12:50 Cancer ani (Dahl)
Epidemiologi, HPV
Utredning. Behandling
- 13:30-13:45 Pause
- 13:45 Utvidet reseksjoner/ Residivkirurgi (Pfeffer)
Retrorektale tumores (Pfeffer)
- 14:15 Palliativ behandling (Kørner)
Kirurgi
Kjemoterapi
Lindrende behandling
- 15:00-15:15 Pause
- 15:15-15:45 ”Complete respons” ”Wait and see” (Kørner)
- 15:45-16:15 Synkrone metastaser (Angelsen)

Fredag 20.03.2020
- 08:30 Postoperativt og benigne lidelser
Rektumprolaps, Rektocele (Furnes)
Divertikulitt (Forsmo)
Anastomoselekkasje og avlastende stomi (Forsmo)
Stomikomplikasjoner, hvordan lage en god stomi (Forsmo/ Rasdal)
- 10:30-11:00 Pause
- 11:00-12:00 Livskvalitet (Hovdenak)
Seksualfunksjon (Hovdenak)
Blærefunksjon (Hovdenak)
LARS (Hovdenak)
Evidens for kontrollopplegg Lokalresidiv/ Metastaser (Hovdenak)
- 12:15-13:00 Oppsummering/Gruppeeksamen (Pfeffer/Forsmo)
Sensur og vitnemål

14:00 Kurs slutt

Fant du det du lette etter?