Kognitiv terapi - emnekurs i Psykiatri, høst 2020

Ny ordning: Anbefalt kurs i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (15t) for LIS i Psykiatri

Læringsmål

VOP 018, VOP 020, VOP 021
Kurset er ment å gi en første innføring til kognitiv adferdsterapi. Deltagerne får en innføring i tradisjonens viktigste prinsipper og teknikker, historiske utvikling, evidensgrunnlag og indikasjonsområder. Egenaktivitet og brukerperspektivet vektlegges.

Kursavgift

NOK 4000,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Bjørn Ravneberg, post@ravneberg.no
Norsk forening for kognitiv terapi,
Furuhallvn. 8C, 3512 Hønefoss

Litteratur

ABC i kognitiv terapi, E. Falkum m.fl., Fagbokforlaget 2016
Kognitiv terapi ved psykose, M. Grande m.fl., Universitetsforlaget 2016
Håndbok i kognitiv terapi, T. Berge, m.fl., Gyldendal Akademisk 2015

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?