Klinisk respirasjonsfysiologi

Kurs, 20.04.2020-24.04.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Lungesykdommer
Overgangsordning: Obligatorisk kurs (25t) for LIS i Lungemedisinsykdommer
For valgfritt kurs, se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
20.04.2020-24.04.2020 
Klokkeslett
Kursstart tirsdag kl 10:15 - avsluttes fredag kl 14
Sted
LHL-sykehuset Gardermoen,
Ragnar Strøms vei 10,
2067 Jessheim
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 19.01.2020 

Målgruppe

Valgfritt kurs (25t) for leger i spesialisering i Allmennmedisin, Anestesiologi, Nukleærmedisin

Læringsmål

Gi en grundig innføring i respirasjonsfysiologi og respirasjonsfysiologiske undersøkelsesmetoder (spirometri, pletysmografi, diff.kapasitet, provokasjonstester, blodgasser, ergospirometri mm). Oppnå god evne til å tolke respirasjonsfysiologiske funn (i relasjon til referanseverdier). Oppnå forståelse for kalibrering og feilkilder ved undersøkelsene. Oppnå at kursdeltakeren evner å implementere respirasjonsfysiologiske resonnementer inn i utredning, relatere undersøkelsesresultater til kliniske funn, og å ta konsekvens av funn med hensyn til å veilede pasienter vedrørende spesielle aktiviteter (dykking, flyreiser, bilkjøring …).

Kursavgift

NOK 8500,- (inkl. lunsj og kompendier)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 25

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Overlege, PhD Ingunn Skjørten, (kursleder), LHL-sykehuset Gardermoen.
Seksjonsoverlege, Dr.med. Morten Nissen Melsom, Bærum sykehus
Overbioingeniør/fysiolog, PhD Anne Edvardsen, LHL-sykehuset Gardermoen.
Overlege, 1. amanuensis, Dr.med. Lars Fjellbirkeland, Oslo Universitetssykehus – RH.

Litteratur

Presentasjoner vil være tilgjengelige for kursdeltakerne kun i kompendiene (mot avgift), ikke elektronisk.

Andre opplysninger

Deltakerne behøver ikke lese i forkant av kurset, men alle deltakere oppfordres til å ta med en kasuistikk for diskusjon.

Program

Kursprogram

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?