Klinisk respirasjonsfysiologi

Kurs , 23.04.2019-26.04.2019 , Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Lungemedisin
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Lungemedisin (25t)
For valgfrie kurs, se under.

Når og hvor

Dato
23.04.2019-26.04.2019 
Klokkeslett
Kursstart tirsdag kl.08 - avsluttes fredag kl.14
Sted
LHL-sykehuset Gardermoen,
Ragnar Strøms vei 10,
2067 Jessheim
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontakt
 
Mer informasjon
Meld deg på Påmeldingsfrist 11.02.2019 

Målgruppe

Valgfritt kurs for leger i spesialisering i Allmennmedisin (25t), Anestesiologi (25t) og Nukleærmedisin (25t).

Læringsmål

Gi en grundig innføring i respirasjonsfysiologi og respirasjonsfysiologiske undersøkelsesmetoder (spirometri, pletysmografi, diff.kapasitet, provokasjonstester, blodgasser, ergospirometri mm). Oppnå god evne til å tolke respirasjonsfysiologiske funn (i relasjon til referanseverdier). Oppnå forståelse for kalibrering og feilkilder ved undersøkelsene. Oppnå at kursdeltakeren evner å implementere respirasjonsfysiologiske resonnementer inn i utredning, relatere undersøkelsesresultater til kliniske funn, og å ta konsekvens av funn med hensyn til å veilede pasienter vedrørende spesielle aktiviteter (dykking, flyreiser, bilkjøring …).

Kursavgift

7000,- (med lunsj)

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Deltakere

Maks. 25

Litteratur

Presentasjoner vil være tilgjengelige for kursdeltakerne kun i kompendiene (mot avgift), ikke elektronisk.

Kurskomite

Seksjonsoverlege, Dr.med. Morten Nissen Melsom (kursleder), LHL-sykehuset Gardermoen.tlf. 67 02 34 66, morten.melsom@lhl.no.
Overlege, PhD Ingunn Skjørten, LHL-sykehuset Gardermoen. Overbioingeniør/fysiolog, PhD Anne Edvardsen, LHL-sykehuset Gardermoen.
Overlege, 1. amanuensis, Dr.med. Lars Fjellbirkeland, Oslo Universitetssykehus – RH.

Andre opplysninger

Deltakerne behøver ikke lese i forkant av kurset, men alle deltakere oppfordres til å ta med en kasuistikk for diskusjon.

Program


Tirsdag 23.04.19
LHL-sykehuset Gardermoen, Auditoriet
Møteleder: Seksjonsoverlege, Dr.med. Morten Nissen Melsom, LHL-sykehuset.
08.00 – 08.05 Velkommen. Praktisk informasjon om kurset. Melsom
08.05 – 08.25 Kasuistikker – Kjent KOLS? - Eller? Melsom.
08.25 – 08.50 Respirasjonsfysiologi ved hjertesvikt. Melsom.
08.50 – 09.35 Respirasjonsregulering. Overlege, PhD Nils Henrik Holmedahl.
09.35 – 09.50 Pause.
09.50 – 10.30 Respirasjonsorganenes funksjonelle anatomi. Overlege, dr.med. Thor Naustdal.
10.30 – 11.15 Analyse av blodgasser (hvordan virker blodgassmaskinen, preanalytiske forhold, prøvetaking, kalibrering). Naustdal.
11.15 – 11.30 Pause.
11.30 – 12.15 Gangtest. Bilkjøring. LTOT, AMBOX. Overbioingeniør/fysiolog, PhD Anne Edvardsen.
12.15 – 12.45 Pulsoksymetri. Hvile/belastning. Feilkilder. Edvardsen.

12.45 – 13.15 Lunsj.

13.15 – 13.45 Pulmonal hypertensjon – Undersøkelsesmodaliteter. Overlege, PhD Ingunn Skjørten.
13.45 – 14.15 EIA. Overlege Professor, dr.med. Kai Håkon Carlsen.
14.15 – 14.30 Pause.
14.30 – 16.00 Demonstrasjoner i respirasjonsfysiologiske laboratorier (ergospirometri, spirometri, diff.kapasitet, statiske lungevolum). Christine Gudim Karlsen, Liv Karin Vesteng, Anne Edvardsen, Ingunn Skjørten, Morten Melsom og Christian Gartmann.
 
Onsdag 24.04.19
LHL-sykehuset Gardermoen, Auditoriet
Møteleder: Overlege, 1. amanuensis, Dr.med. Lars Fjellbirkeland, Oslo Universitetssykehus - RH.
08.00 – 09.15 Blodgasser. Indikasjon for prøvetaking. Tolking. Feilkilder. Overlege, PhD Espen Rostrup Nakstad.
09.15 – 09.45 Hypoksemi – klinisk tilnærming. Årsaker/utredning. Nakstad.
09.45 – 10.00 Pause.
10.00 – 10.30 Ventilasjonsstøtte og respiratorfysiologi. Nakstad.
10.30 – 11.15 Bronkiale provokasjonstester. Overlege, dr.med. Malcolm Sue-Chu.
11.15 – 11.45 Ekshalert NO. Sue-Chu.

11.45 – 12.30 Lunsj.

12.30 – 13.45 Spirometri (inkl PEF og rev.test). Gjennomføring, feilkilder, referanseverdier, tolkning. Dr.med. Arnulf Langhammer.
13.45 – 14.00 Pause.
14.00 – 14.45 Gasstransport. Professor Einar Thorsen.
14.45 – 15.00 Pause.
15.00 – 15.30 Ventilasjon og perfusjon. Thorsen.
15.30 – 16.00 Dykkermerdisin. Thorsen.


Torsdag 25.04.19
LHL-sykehuset Gardermoen, Møterom 2, 1. etg.
Møteleder: Skjørten.
08.00 – 09.30 Demonstrasjoner i respirasjonsfysiologiske laboratorier (ergospirometri, spirometri, diff.kapasitet, statiske lungevolum). Gudim Karlsen/ Vesteng/ Edvardsen/ Skjørten/ Melsom og Gartmann.
09.30 – 10.15 Kroppspletysmografi. Överläkare, docent, Per Gustafsson.
10.15 – 11.00 Diffusjonskapasitet. Gustafsson.
11.00 – 11.15 Pause.
11.15 – 12.00 Impulsoscillometri (IOS). Gustafsson.
12.00 – 12.45 N2-utvasking. Gustafsson.

12.45 – 13.15 Lunsj

13.15 – 14.00 Respirasjonsmuskeltesting. Respirasjonsmuskeltesting. Indikasjoner - Gjennomføring – Tolkning. Overlege Ove Fondenes.
14.00 – 14.45 Ergospirometri. Melsom.
14.45 – 15.00 Pause.
15.00 – 15.45 Ergospirometri. Skjørten.
 
Fredag 26.04.19
LHL-sykehuset Gardermoen, Møterom 2, 1. etg.
Møteleder: Edvardsen.
08.00 – 08.30 Diskusjon av tirsdagens og torsdagens ergospirometriresultater. Skjørten/Edvardsen/Melsom.
08.30 – 09.30 Preoperative lungelegevurderinger. Overlege Christian Gartmann.
09.30 – 10.00 Transcutane blodgassmålinger. Holmedahl.
10.00 – 10.15 Pause.
10.15 – 11.00 Shunt. Overlege, PhD Aina Akerø.
11.00 – 11.45 Flyreiser og lungesykdommer. HAST. Akerø.
11.45 – 13.00 Diskusjon av deltakernes kasuistikker.

13.00 – 13.45 Lunsj.

13.45 – 14.00 Eksamen.
13.15 – 13.40 Omvisning på sykehuset.
13.40 – 14.00 Gjennomgang kursprøve og evaluering.

 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.