Klinisk nevroanatomi med hjernedisseksjon - Webinar - Nettkurs

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nevrologi, Nevrokirurgi og Klinisk nevrofysiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (22t) i Nevrologi, Nevrokirurgi og Klinisk nevrofysiologi

Læringsmål

1) Basal nevroanatomi, 2) Klinisk nevroanatomi, 3) Hjernedisseksjon. Målet er at deltagerne skal tilegne seg nevroanatomisk forståelse for diagnostikk og behandling av sykdommer og skader i nervesystemet.

Kursavgift

NOK 5000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Vidag gundersen, vidar.gundersen@medisin.uio.no

Litteratur

Disseksjonsveileder sentralnervesystemet / Per Brodal: Sentralnervesystemet, Universitetsforlaget

Program

Mandag 15.06.20

 9.00      Introduksjon, Vidar Gundersen

 9.05      Sentralnervesystemets utvikling. Gundersen

10.00     Oversikt hjernebark Gundersen.

11.00     Hinner og ventrikler. Gundersen

12.00     Lunsj

13.00     Hjernens blodforsyning.

14.00     Disseksjon: Hinner, overflate, kar, hjernenerver. Gundersen

16.00     Slutt for i dag

 

 

Tirsdag 16.6.20

8.30    Funksjonell organisering av hjernestammen. Espen Dietrichs

9.15    Noen kliniske hjernestammesyndromer. Dietrichs

10.00  Basalganglier . Dietrichs.

11.00  Lillehjernen. Dietrichs

12.00     Lunsj

13.00     Sensoriske systemer. Gundersen

14.00   Disseksjon: Deling av hjernen, hjernestamme, cerebellum, disseksjon av     

              storhjernen). Gundersen.

16.00     Slutt for i dag

 

Onsdag 17.6.20

8.30       Limbiske strukturer Gundersen

9.15       Radiologisk snittplan: MR Gundersen.

10.00     Hjernenerver. Gundersen.

11.00     Disseksjon: Komplett snitting av hjernen i tomografiplan. Gundersen

13.00     Lunsj

14.00     Repetisjon snittplan, dissekerte preparater og ev histologiske hjernesnitt. Gundersen

15.30     Kursprøve.

16.00     Slutt

Fant du det du lette etter?