Klinisk nevroanatomi med hjernedisseksjon

Ny ordning: Anbefalt kurs for Nevrologi, Nevrokirurgi og Klinisk nevrofysiologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for Nevrologi (25t) og Klinisk nevrofysiologi (25t).

Læringsmål

Kurset er knyttet opp mot følgende forskriftsfestede læringsmål:
 Nevrologi: NEV-005, NEV-006, Klinisk nevrofysiologi: KNF-001

Temaene for kurset sett ift. læringsmålene

KNF-001: Nevroanatomi og muskelanatomi. "Ha god kunnskap om generell og spesiell nevroanatomi og muskelanatomi."Her tenkes særlig på kunnskap om sentralnervesystemets baner og kjerner og om perifere nervers anatomi, topografiske forløp og fibersammensetning.

NEV-005: Nevrologisk tjeneste ved annen enhet.
"Sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi».
"Ha god kunnskap om både sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi.»
"Med sjeldne nevrologiske lidelser menes lidelser som blir diagnostisert og behandlet ved universitetssykehus». Med generell nevrologi menes lidelser som blir diagnostisert og behandlet ved generelle nevrologiske avdelinger, eventuelt i spesialistpraksis.

NEV-006: Nevroanatomi. Det sentrale, perifere og autonome nervesystemet   "Ha god kunnskap om det sentrale, perifere og autonome nervesystemet.»

Læringsutbytte

  • Detaljert kunnskap om hjernens makroanatomi,
  • Detaljert kunnskap funksjonell organisering av sentralnervesystemet.
  • Beskrive lesjoners beliggenhet i forhold til viktige anatomiske strukturer på bakgrunn av klinisk billeddiagnostikk.
  • Forstå korrelasjon mellom strukturelle lesjoner og kliniske utfall.

Kurskomite

Lasse Andreassen (kursleder), Marit Herder, Sigurd Lindahl. 

Kursavgift

NOK 5.000,- 

Kurs med lunsj, kaffe/te og pauseservering betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.


Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

21

(3 disseksjonsgrupper à 7 deltakere)


Program

Onsdag 25. november 20

08.15 Testing av at oppkobling og utstyr fungeres som det skal. Du har selv ansvaret for å sørge for at alt nødvendig utstyr er klar til opppstart kl. 12.00 (PC/IPAD e.l med tilgang til internett, mikrofon, kamera og høyttaler. 

09.00 Introduksjon, Lasse Andreassen

09.05 Sentralnervesystemets utvikling.
1
0.00 Skalle og relasjon til overflateanatomi,  Andreassen


10.45 Pause

 

10.45 Hjernehinner og ventrikkelsystem. Andreassen


11.15 Pause


11.30 Hjernens overflateanatomi. Andreassen


12.00 Lunsj 


13.00 Hjernens blodforsyning. Isaksen

13.30 Hjernenerver, Kloster

14.00 Disseksjon: Hinner, overflate, kar, hjernenerver.

16.00 Kasuistikker, tumor, cerebrovasculær


17.00 Slutt

 

Torsdag 26. november 20

09.00 Hjernestammen, funksjonell organisering, hjernestammesyndromer

09.30 Lillehjernen


10.00  Pause


10.15 Motorisk organisering, kortikalt, baskalganglier, cerebellum og spinalt nivå


11.00 Pause


11.45 Motorisk organisering, kortikalt, baskalganglier, cerebellum forts.

11.45 Medulla spinalis, organisering av sensoriske og motoriske baner på spinalt nivå, Munch Ellingsen.


12.30 Lunsj 


13.00 Thalamus og sensoriske systemer.

14.00 Disseksjon: Deling av hjernen, hjernestamme, cerebellum, disseksjon av storhjernen).

16.00 Kasuistikker, hydrocephalus, tverrsnittslesjon


17.00 Slutt

 

Fredag 27. november 20

09.00 Limbiske strukturer.

09.45 Pause

10.00 Radiologiske snittplan: MR.  Herder

11.00 Disseksjon: Snitting av hjernen i tomografiplan


13.00 Lunsj


14.00 Repetisjon snittplan, dissekerte preparater og ev histologiske hjernesnitt.

15.30 Kursprøve. Andreassen


16.30 Slutt


 


Fant du det du lette etter?