Klinisk molekylærpatologi

Kurs, 04.11.2019-05.11.2019, Vest

Kurset er obligatorisk/anbefalt for leger i spesialisering i Patologi (14 timer). I tillegg er det godkjent som 14 timers valgfritt videre- og etterutdanning i Lungesykdommer og 14 timers valgfritt etterutdanning i Generell kirurgi

Når og hvor

Dato
04.11.2019-05.11.2019 
Klokkeslett
Sted
Haukeland Universitetssjukehus, Bikuben konferansesenter (eget bygg i sykehusparken)
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding Ledige plasser, opptak foretas fortløpende 

Målgruppe

Leger under spesialisering (obligatorisk for leger under spesialisering i patologi).
Spesielt relevant for medisinsk genetikk og onkologi. Andre leger/yrkesgrupper som arbeider med molekylær diagnostikk og forskning.

Kurskomite

Kursledere
Anders Molven. Gades laboratorium for patologi, Universitetet i Bergen og Avdeling for patologi,  Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Anna Bofin. Institutt for klinisk og molekylær medisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Trondheim
Kurskomité
Anders Molven, Olav Vintermyr, Lars Helgeland (Bergen) 
Anna Bofin, Sissel Wahl, Marit Valla (Trondheim)
 

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha lært prinsippene for de viktigste molekylærbiologiske metodene som brukes i diagnostisk patologi. Videre skal deltakerne ha fått oversikt over hvilke gener som er mest aktuelle for testing i patologilaboratoriet og hvordan de molekylære undersøkelsene brukes ved ulike svulsttyper og problemstillinger.

Deltakere

Maks 50

Kurspris

4500,- inkludert lunsj og pauseservering
 

Innhold/program

Dag 1
10.00−10.10 Velkommen og orientering om kurset. Kursledelsen

Innføring i molekylærpatologi og basale metoder
10.10−10.30 Molekylærpatologi for begynnere. Anders Molven
10.30−11.00 Hva du trenger å vite om PCR. Anders Molven
11.00−11.30 Hva du trenger å vite om in situ-hybridisering. Anna Bofin
11.30−11.40 Diskusjon/spørsmål
11.40−12.30 FORMIDDAGSPAUSE (Lunsj)
12.30−13.00 DNA-fragmentanalyse og klassisk DNA-sekvensering. Anders Molven
13.00−13.30 Introduksjon til dypsekvensering. Thomas Berg
13.30−14.00 Hvordan bearbeide celler og vev for molekylære undersøkelser? Thomas Berg
14.00−14.10 Diskusjon/spørsmål
14.10−14.20 BEINSTREKK

Tema: Brystkreft og molekylærpatologi
14.20−14.50 Molekylær diagnostikk og klassifisering av brystkreft. Anna Bofin
14.50−15.20 Hvordan selektere brystkreftpasienter til kliniske studier? Hans P. Eikesdal
15.20−15.30 Diskusjon/spørsmål
15.30−15.50 ETTERMIDDAGSPAUSE

15.50−16.20 Analyser av genekspresjon ved brystkreft – muligheter og begrensninger. Elisabeth Wik
16.20−16.50 Innføring av gensignatur-testing ved brystkreft – hvordan og hvorfor. Hege Russnes
16.50−17.00 Diskusjon/spørsmål

17.00 Slutt for dagen

Dag 2
Molekylærpatologi i praksis
08.30−10.00 Lungekreft – Molekylære metoder i diagnostikk og behandling. Sissel Wahl og Lars Helgeland
10.00−10.15 BEINSTREKK
10.15−10.45 Molekylære analyser ved hjernesvulster. Hrvoje Miletic
10.45−11.15 Flytende biopsier – et nytt redskap for kreftdiagnostikk. Randi Hovland
11.15−11.30 BEINSTREKK
11.30−11.55 Molekylære analyser i diagnostikk av solide svulster – Innledning. Olav Vintermyr
11.55−12.15 Molekylære analyser i diagnostikk av lymfomer – Innledning. Lars Helgeland
12.15−13.10 FORMIDDAGSPAUSE (Lunsj)
13.10−13.55 Molekylær diagnostikk av solide svulster – Kliniske eksempler. Olav Vintermyr
13.55−14.35 Molekylær diagnostikk av lymfomer – Kliniske eksempler. Lars Helgeland
14.35−14.50 BEINSTREKK
14.50−15.20 Fremtidsforelesning: Har kunstig intelligens en plass i patologifaget? Marit Valla
15.20−16.00 Oppsummering/evaluering/kursprøve Kursledelsen

16.00 Slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.