Klinisk molekylærpatologi

Kurs, 04.11.2019-05.11.2019, Vest

Kurset er obligatorisk/anbefalt for leger i spesialisering i Patologi (14 timer). I tillegg er det godkjent som 14 timers valgfritt videre- og etterutdanning i Lungesykdommer og 14 timers valgfritt etterutdanning i Generell kirurgi

Når og hvor

Dato
04.11.2019-05.11.2019 
Klokkeslett
Sted
Haukeland Universitetssjukehus, Bikuben konferansesenter (eget bygg i sykehusparken)
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding Påmeldingsfrist 1. september 2019 

Målgruppe

Leger under spesialisering (obligatorisk for leger under spesialisering i patologi).
Spesielt relevant for medisinsk genetikk og onkologi. Andre leger/yrkesgrupper som arbeider med molekylær diagnostikk og forskning.

Kurskomite

Anders Molven (kursleder), Gades lab. for patologi, Universitetet i Bergen og Avdeling for patologi, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Anna Bofin (kursleder), Institutt for laboratoriemedisin, barne og kvinnesykdommer (LBK), NTNU
Olav Vintermyr, Lars Helgeland, Gades lab. for patologi, Universitetet i Bergen og Avdeling for patologi, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
 

Læringssmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha lært prinsippene for ulike molekylærbiologiske metoder og deres anvendelse i diagnostisk patologi. Videre skal deltakerne ha fått innføring i ulike vevsprepareringsmetoder som brukes ved molekylærpatologiske analyser. 

Deltakere

Maks 50

Kurspris

4500,- inkludert lunsj og pauseservering
 

Innhold/program

Tema:
Del 1: Innføring i molekylærpatologi og basale metoder.
Del 2: Prøvebearbeiding for molekylære undersøkelser.
Del 3: Molekylærpatologi i praksis
Del 4: Prognostisering og prediksjon

Kurset starter kl. 10 første dag, ferdig kl. 16 siste dag. Med forbehold om endringer.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.