Klinisk farmakologi i praksis - høst 2019

Kurs, 25.11.2019-29.11.2019, Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i klinisk farmakologi (34t).
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i klinisk farmakologi (34t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Se under

Når og hvor

Dato
25.11.2019-29.11.2019 
Klokkeslett
Oppstart første kursdag kl. 11.00 og avsluttes siste kursdag kl. 13.00
Sted
St.Olavs hospital
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Ny påmeldingsfrist 22.09.2019 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kursansvarlig

Ketil Arne Espnes, Avdeling for klinisk farmakologi

Kursavgift

7000,-

Antall plasser

40

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i klinisk farmakologi (34t).


Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i klinisk farmakologi (34t)


Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Allmennmedisin (34t v+e), Barnesykdommer (34t v+e), Fysikalsk medisin og rehabilitering (34t v+e), Geriatri (34t v+e), Lungesykdommer (34t v+e), Medisinsk biokjemi (34t v+e), Nevrologi (34t v+e), Psykiatri (34t v+e), Samfunnsmedisin (6t v+e).

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap som kan brukes til å vurdere legemidlers virkningsmekanismer og omsetning, deres effekter og bivirkninger, samt å kunne anvende dette i rasjonell bruk av legemidler

Andre opplysninger

Egen pc bør medbringes for bruk av oppslagsverk.
Forelesningsnotater blir lagt ut på tilgjengelig nettsted før forelesningene.


Program

Mandag 25. november
11.00 Åpning v/ kursleder
11.15 Aktuelt tema -  Avmedisinering - Morten Finckenhagen
12.00 Kilder til legemiddelinformasjon - Ketil Arne Espnes

13.00 Lunsj

14.00 Hvordan bør vitenskapelige studier tolkes? - Olav Spigset
14.45 Legemiddelreklame -  Olav Spigset

15.15 Pause

15.30 Hvorfor virker ikke alle legemidler likt hos alle? -  Olav Spigset

16.00 Slutt for dagen
 
Tirsdag 26. november
09.00 CYP-systemet - Olav Spigset
09.30 Interaksjoner I - Olav Spigset

10.15 Pause

10.30 Interaksjoner II -  Olav Spigset

11.15 Pause

11.30 Legemidler ved nedsatt leverfunksjon - Arne Helland
12.15 Legemidler ved nedsatt nyrefunksjon - Arne Helland

13.00 Lunsj

14.00 Klinisk toksikologi i praksis -  Joachim Frost
14.45 Gruppearbeid
16.00 Gjennomgang av gruppearbeid

16.30 Slutt for dagen
 
Onsdag 27. november
09.00 Bivirkninger - Hege Merete Krabseth

10.00 Pause

10.15 Bruk av legemidler hos gravide -  Olav Spigset
11.00 Bruk av legemidler hos kvinner som ammer - Olav Spigset

11.45 Pause

12.00 Legemiddelbruk hos barn -  Joachim Frost

13.00 Lunsj

14.00 Legemiddelbruk hos eldre -  Arne Helland
15.00 Gruppearbeid
16.00 Gjennomgang av gruppearbeid

16.30 Slutt for dagen
 
Torsdag 28. november
09.00 Etterlevelse/Compliance/Adherence  - Olav Spigset
09.45 Feilmedisinering: Når, hvor og hvordan -  Olav Spigset

10.15 Pause

10.30 Behandling av alkoholmisbruk - Trond Oskar Aamo
11.15 Laboratorieoppfølging av alkoholmisbruk - Ragnhild Bergene Skråstad

12.00 Lunsj

13.00 DOAK -  Rachel Aakerøy
13.45 Naturlegemidler og kosttilskudd - Christine Lindebø Bandlien
14.30 Gruppearbeid
15.45 Gjennomgang av gruppearbeid

16.30 Slutt for dagen

Fredag 29. november
09.00 Antibiotikabruk og antibiotikaresistens – hva nå - Roar Dyrkorn
09.45 Kliniske aspekter ved bruk av vanedannende legemidler - 
Katrine Melby
10.30 Serumkonsentrasjonsmåling av legemidler - Live Midttun

11.15 Pause

11.30 Kursprøve
12.30 Gjennomgang av kursprøve/evaluering

13.00 Slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.