Klinisk farmakologi i praksis - høst 2019

Kurs, 25.11.2019-29.11.2019, Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i klinisk farmakologi (34t).
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i klinisk farmakologi (34t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Se under

Når og hvor

Dato
25.11.2019-29.11.2019 
Klokkeslett
Oppstart første kursdag kl. 11.00 og avsluttes siste kursdag kl. 13.00
Sted
St.Olavs hospital, Bevegelsessenteret, BS31
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 22.09.2019 
Kontaktinformasjon
regut.hmn@stolav.no

Fremdeles ledige plasser, ta kontakt på e-post
 

Kursansvarlig

Ketil Arne Espnes, Avdeling for klinisk farmakologi

Kursavgift

7000,-

Antall plasser

40

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i klinisk farmakologi (34t).


Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i klinisk farmakologi (34t)


Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Allmennmedisin (34t v+e), Barnesykdommer (34t v+e), Fysikalsk medisin og rehabilitering (34t v+e), Geriatri (34t v+e), Lungesykdommer (34t v+e), Medisinsk biokjemi (34t v+e), Nevrologi (34t v+e), Psykiatri (34t v+e), Samfunnsmedisin (6t v+e).

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap som kan brukes til å vurdere legemidlers virkningsmekanismer og omsetning, deres effekter og bivirkninger, samt å kunne anvende dette i rasjonell bruk av legemidler

Andre opplysninger

Egen pc bør medbringes for bruk av oppslagsverk.
Forelesningsnotater blir lagt ut på tilgjengelig nettsted før forelesningene.


Program

Mandag 25. november
11.00 Åpning v/ kursleder
11.15 Aktuelt tema -  Avmedisinering - Morten Finckenhagen
12.00 Kilder til legemiddelinformasjon - Ketil Arne Espnes

13.00 Lunsj

14.00 Hvordan bør vitenskapelige studier tolkes? - Olav Spigset
14.45 Legemiddelreklame -  Olav Spigset

15.15 Pause

15.30 Hvorfor virker ikke alle legemidler likt hos alle? -  Olav Spigset

16.00 Slutt for dagen
 
Tirsdag 26. november
09.00 CYP-systemet - Olav Spigset
09.30 Interaksjoner I - Olav Spigset

10.15 Pause

10.30 Interaksjoner II -  Olav Spigset

11.15 Pause

11.30 Legemidler ved nedsatt leverfunksjon - Arne Helland
12.15 Legemidler ved nedsatt nyrefunksjon - Arne Helland

13.00 Lunsj

14.00 Klinisk toksikologi i praksis -  Joachim Frost
14.45 Gruppearbeid
16.00 Gjennomgang av gruppearbeid

16.30 Slutt for dagen
 
Onsdag 27. november
09.00 Bivirkninger - Hege Merete Krabseth

10.00 Pause

10.15 Bruk av legemidler hos gravide -  Olav Spigset
11.00 Bruk av legemidler hos kvinner som ammer - Olav Spigset

11.45 Pause

12.00 Legemiddelbruk hos barn -  Joachim Frost

13.00 Lunsj

14.00 Legemiddelbruk hos eldre -  Arne Helland
15.00 Gruppearbeid
16.00 Gjennomgang av gruppearbeid

16.30 Slutt for dagen
 
Torsdag 28. november
09.00 Etterlevelse/Compliance/Adherence  - Olav Spigset
09.45 Feilmedisinering: Når, hvor og hvordan -  Olav Spigset

10.15 Pause

10.30 Behandling av alkoholmisbruk - Trond Oskar Aamo
11.15 Laboratorieoppfølging av alkoholmisbruk - Ragnhild Bergene Skråstad

12.00 Lunsj

13.00 DOAK -  Rachel Aakerøy
13.45 Naturlegemidler og kosttilskudd - Christine Lindebø Bandlien
14.30 Gruppearbeid
15.45 Gjennomgang av gruppearbeid

16.30 Slutt for dagen

Fredag 29. november
09.00 Antibiotikabruk og antibiotikaresistens – hva nå - Roar Dyrkorn
09.45 Kliniske aspekter ved bruk av vanedannende legemidler - 
Katrine Melby
10.30 Serumkonsentrasjonsmåling av legemidler - Live Midttun

11.15 Pause

11.30 Kursprøve
12.30 Gjennomgang av kursprøve/evaluering

13.00 Slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.