Kardiologi (Barnesykdommer)

Kurs, 21.10.2019-25.10.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer.
Gammel ordning: Valgfritt kurs for LIS i Barnesykdommer (30t)
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
21.10.2019-25.10.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 08:45 - avsluttes fredag kl. 12:30
Sted
OUS Rikshospitalet
Seminarrom A3.3067
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 01.06.2019 (Spør oss om ledige plasser) 

Målgruppe

Valgfritt kurs for LIS i Fysikalsk medisin og rehabilitering, Medisinsk genetikk og Barnekirurgi (30t).

Læringsmål

Teoretisk basiskunnskap om medfødte hjertefeil, hjerteoperasjon på barn og arytmier hos barn. Ferdigheter i å vurdere barn med hjertefeil/hjertesykdom. Nr 33059

Kursavgift

NOK 7000,- (uten lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Leif Brunvand, Henrik Holmstrøm, Gaute Døhlen, Barnekardiologisk avdeling OUS

Andre opplysninger

Må ha med eget stetoskop for praktiske demonstrasjoner.

Program

Mandag: Rikshospitalet A: Seminarrom A3.3067
08:45: Velkommen
08:50Anatomi
09:20Kardiologiske us
09:40Benstrekk
09:50Hjertekateterisering
10:20Kaffe
10:40Radiologiske metoder
11:10Benstrekk
11:20Ekkokardiografi
11:50 Hemodynamikk 1
 
12:20Lunch
 
13:00 Hemodynamikk 2
13:30 Organisering i grupper
14-16 Pasientdemonstrasjoner

Tirsdag:
08:30 EKG
09:00 Shuntvitier
09:40 Benstrekk
09:50 Venstresidige stenoser
10:30 Kaffe
10:50 Høyresidige stenoser
11:20 Benstrekk
11:30 Univentrikulære hjerter
 
12:20 Lunsj

13:00 Transposisjon
13:30 Gruppearbeid Fontan
14-16 Pasientdemonstrasjoner

Onsdag: - Rikshospitalet B: Seminarrom 2 B2.U002
08:30 Intrauterin diagnostikk
09:00 Hjertesvikt 
09:40 Benstrekk
09:50 Kateterintervensjoner
10:20 Kaffe
10:40 Transplantasjon
11:10 Benstrekk
11:20 Lungesirkulasjon
11:50 Kontaktsykepleier

12:20 Lunch

13:00 Belastningstester
14-16 Pasientdemonstrasjoner

Toradag:
08:30 Perinatal hemodynamikk
09:10 Nyfødtkardiologi
09:40 Benstrekk
09:50 Stabilisering og transport
10:20 Kaffe
10:40 indikasjon for kirurgi
10:50 palliasjon/reparasjon
11:00 m/u hj-lunge maskin
11:10 Benstrekk
11:20 Kirurgiske teknikker ved
11:30 koarktasjon, TGA,Fallot,
11:40 univentrikulære hjerter
11:50 Postoperativ oppfølgn

12:20 Lunsj

13:00 Endokarditt
13:30 Kasuistikk nyfødt
14-16 Pasientdemonstrasjoner

Fredag:
08:30 Arytmier
09:10 Synkope
09:40 Benstrekk
09:50 Risikovurd og narkose
10:20 Kaffe
10:40 Sentrale barnekard emner
10:50 Interaktiv seanse
11:10 Benstrekk
11:20 Genetikk og hjerte
11:50 Benstrekk
12:00 Kardiomyopati
12:30 Evaluering/slutt

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.