Introkurs 1 - Akutt pediatri (Pediatrikurs 1 - Introduksjonskurs 1)

Kurs, 11.11.2019-15.11.2019, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs i barnesykdommer. (35 t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i barnesykdommer (24 t).
Valgfritt kurs i Allmennmedisin (24t) - Emnekurs i fagområde Pediatri.
Fysikalsk medisin og rehabilitering (24t), Nukleærmedisin (24t)

Når og hvor

Dato
11.11.2019-15.11.2019 
Klokkeslett
Mandag 11. nov-19 kl. 09.00 - Fredag 15. nov -19 kl. 14.00
Sted
Universitetet i Tromsø,
MH-Øst, Aud 2, plan 6.
Det helsevitenskapelige fakultet, MH-bygget,
Tromsø.
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her Påmeldingsfristen er gått ut, og kurset er fullt. Du kan melde deg på ventelisten.  
regut@unn.no

Læringsmål

Gi deltagerne konkrete råd om diagnostikk og behandling av vanlige sykdommer og tilstander i barnealderen. I forelesninger legges det vekt på praktiske råd. Det vil også være kasuistikkbasert gruppearbeid. Demonstrasjon av vanlige undersøkelser som spirometri og prikktest samt behandling av eksem.

Kurset er knyttet opp mot forskriftsfestede læringsmål:

Akutt pediatri

Ped-007 (AHLR)
Ped-008 (anafylaksi)
Ped-009 (dehudrering, ketoacidose, elektrolytt-, sb-forstyrrelser)
Ped-010 (menigitt, sepsis)
Ped-011 (Kramper, redusert bevissthet)
Ped-012 (Akuttbeh respirasjons-, sirkulasjonssvikt)

Praktiske ferdigheter

Ped-015 (pvk, IO tilgang)
Ped-017 (lumbalpunksjon)
Ped-019 (NVK)
Ped-022 (Blærekat/punksjon)
Ped-024 (kunne anvende beh med svelgtube, bag/maske, CPAP, BiPAP, high-flow)
Ped-025 (intubasjon)
Ped-028 (EKG- tolkning)

Allergologi og lungesykdommer

Ped-035 (Astma- akuttbehandling)

Barnekirurgiske tilstander

Ped-040 (akutt abdomen, invaginasjon)


Endokrinologi

Ped-052 (Nyoppdaget diabetes, ketoacidose)


Gastroenterologi

Ped-065 (GI-blødning)
Ped-068 (akutte/kroniske magesmerter)
Ped-070 (diare, dehydrering)

Hematologi

Ped- 079 (ITP)

Malign sykdom

Ped-083 (inital beh ved mistenkt malignitet)
Ped-084 (akuttonkologi)
Ped-087 (Neotropen feber, Transfusjon)

Infeksjoner

Ped-087 (ukompliserte inf. sykdommer)
Ped-088 ( Alv. infeksjoner; sepsis, meningitt, LVI, Septisk artritt, Hud?)

Immunologi/revmatologi

Ped-094 (akutte immunologiske sykd; HSP, Kawaz)

Kardiologi

Ped-101 (akutt hjertesykdom etter nyfødtperioden; kardiomyopatier, infeksjoner/inflammasjon)
Ped-105 (Kardiale bilyder)
Ped- 106 ( Akutte arytmier)

Nefrologi

Ped-110 (urinveisinfeksjon)
Ped-111 (nefrotisk syndrom, glomeruloupatier)
Ped-112 (HUS)
Ped-115 (akutt nyresvikt)

Neonatologi

Ped-120 (initial beh. ved fødsel, Apgar, indikasjon for innleggelse)
Ped-122 (resuscitering nyfødte, manuell luftveishåndtering, indikasjon for intubasjon/NVK)
Ped-123 (neonatal hypoglykemi)
Ped-124 (neonatal sepsis)
Ped-127 (neonatale kramper)
Ped-128 (perinatal asfyksi; initial behandling, hypotermibeh)
Ped-130 (neonatal ikterus)
Ped-131 (pulmonal adaptasjonsforstyrrelse, RDS,( -BPD) Respirasjonsstøtte)

 Nevrologi

Ped-137 (nevr. us)
Ped- 142 (epilepsi, status epilepticus)

Sosialpediatri

Ped-148 (fysisk, psykisk,seksuell overgrep)
Ped-149 (abusive head trauma)
Ped-151 (Regelverk, utredning, dokumentasjon, meldeplikt)

 Intoksikasjoner

Ped-156 ( symptomatisk beh ved akutte intoksikasjoner)
Ped-157 ( ”)

Legemidler

Ped-160 (adm, prinsipper, ulikheter i kinetikk/dynamitt, prinsipper for administrasjon, kontraoindik.)
Ped-161 (oppslagsverk).

Kursavgift

Kr 7.000,-

Deltagere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak, eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Kurs med lunsj, kaffe/te og pausemat betales med et tillegg på kr 250 pr.dag.

Deltagere

45

Litteratur

Relevante artikler og hand-outs deles ut i kursmappe til alle deltagerne.

Kurskomitè

Lene Nymo Trulsen (kursleder, Helse Nord)
Hildegunn Granslo (LIS)
Tobjørn Nag (Helse Midt)
Ole Zimmer (Helse Sør-Øst)
Anders Batman Mjelle (Helse Vest)

Annen informasjon

Kurset heter Introkurs 1 - Akutt pediatri i ny spesialistutdanning. Kurset bygger på kurs i Praktisk pediatri i gammel spesialitstutdanning. Kurset er utvidet fra 24 timer til 35 timer.

Program

Mandag 11. november
Aud. 4, plan 6, MH-Øst

09.00 Velkommen. Orientering om kurset.
09.15 Akutt sykt barn. (PED 007, 012). Veronika Rypdal

10.00 Pause.

10.15 Nyfødtresusicitering (inkl. asfyksi). (PED 120, 122, 128). Claus Klingenberg.
11.00 Pustebesvær hos nyfødte. (PED 012, 131). Nils Thomas Songstad.

11.30 Lunsj.

12.15 Vanlige nyfødtproblemstillinger på vakt. (PED 123, 127, 130). Nils Thomas Songstad.  
13.00 Infeksjoner hos nyfødte (PED 124, 087). Claus Klingenberg.

13.15 Pause

13.30 Praktisk trening (FOSS). Ca. 40 min. hver stasjon.

1. Luftveishåndtering/mottak av nyfødt (PED 012, 122). Songstad + spl nyfødt.
2. Luftveishåndtering/mottak av større barn (PED 012). Veronika Rypdal.
3. PVK og IO tilgang. Infusjonssett (PED 015). Jon Erik Brokstad
4. NVK (PED 019). C. Leknessund.
5. Intubasjon (PED 025). L. Nymo Trulsen.

16.30 Slutt

20.00 Sosialt på kvelden. (Rå sushi på Kystens hus)

Tirsdag 12. november
Aud 3, plan 6, MH-Øst

08.30 Oppsummering fra dagen før. 
08.45 Praktisk lungefysiologi. Torbjørn Nag.
09.15 Akutt astma. (PED 012, 035). Torbjørn Nag.

09.45 Pause.

10.00 Anafylaksi (PED 008) Martin Sørensen.
10.20 Antibiotika og mikrobiologi (oversiktsforelesning). (PED 087, 088). Claus Klingenberg.

11.00 Lunsj.

11.40 Luftveisinfeksjoner (PED087, 088). H. Døllner.

12.40 Pause.

12.50 Non-invasiv resp.støtte nyfødt (PED 024, 131). Nils Thomas Songstad.
13.10. Non-invasiv resp.støtte (PED 024) Bård Forsdahl.

13.30 Praktisk trening (FOSS). Ca. 30 - 40 min. hver stasjon.

1. Inhalasjonsbehandling (PED 035). Torbjørn Nag + spl store barn.
2. Non-invasiv pustestøtte, nyfødt. (PED 024, 122, 131). Songstad.
3. Non-invasiv pustestøtte, stor barn. (PED 024). Forsdahl. 
4. Leddpunksjon. Nordal.
5. Mikrobiologisk prøvetaking + spnalpunksjon. (PED 016). Granslo.

16.30 Slutt

Onsdag 13. november
Aud 3, plan 6, MH-Øst

08.00 Oppsummering fra dagen før. 
08.15 Urinveisinfeksjoner (PED 110, 087). Claus Klingenberg.
08.45 Akutte nyresykdommer. (PED 109, 111, 112, 115). Claus Klingenberg.

09.15 Pause.

09.30 Gastroenteritt og dehydrering. (PED 009, 070). Chris Inchley.
10.00 Elektrolyttforstyrrelser, syrebase-forstyrrelser. (PED 009, 054). Chris Inchley.

10.30 Pause.

10.45 Akutt kardiologi. (PED 101, 102, 105, 106). Knut Helge Kaspersen.

11.30 Lunsj.

12.15 Sepsis og septisk sjokk (PED 010, 087, 088). Chris Inchley.
12.45 Hjertestans. AHLR barn. (PED 007, 012, 052).  Thomas Raika.

13.30 Praktisk trening (FOSS). Ca. 40 min. hver stasjon.

1. AHLR nyfødt. (PED 007, 122)
2. AHLR større barn. (PED 007, 012) A. Batman Mjelle.
3. EKG, tyding. (PED 028).
4. NVK. (PED 019).
5. Intubasjon (PED 025).

17.00 Slutt.

Torsdag 14. november
Aud 4, plan 6, MH-Øst

08.30 Oppsummering fra dagen før.
08.45 Akutt revmatologi (PED 088, 094). Ellen Nordal.
09.20 Barnemishandling - inkl. traumatiske hodeskader < 1 år. (PED 148, 149, 151). Drivenes.

10.00 Pause.

10.15 Kramper hos barn. (DD og akuttbehandling). (PED 011, 142).
A. Ramm-Pettersen.
11.00 CNS-infeksjoner. (PED 010, 087, 088). A.Ramm-Pettersen.

11.30 Lunsj.

12.15 Akutte magesmerter. (PED 040, 065?, 068, 069). Stabell.
12.45 Akutt hematologi. (PED 079, 083, 086) Ole Wormdal.

13.15 Pause.

13.30 Akutt onkologi. (PED 084).  Ole Wormdal.

14.00 Kasuistikker og gruppeoppgaver. Gjennomgang i plenum.

16.30 Slutt

Fredag 15. november
Aud 4, plan 6, MH-Øst

08.30 Oppsummering fra dagen før.
08.45 Diabetisk ketoacidose, nyoppdaget diabetes. (PED 009, 052) Eirin Esaiassen.

09.45 Pause.

10.00 Akutte barnekirurgiske tilstander. (PED 039, 065). Camilla Müller.

10.45 Pause.

11.00 Radiologi for barneleger på vakt. Rosendahl.

11.45 Lunsj.

12.30 Akutte intoksikasjoner. (PED 156, 157). Knut Helge Kaspersen
13.00 Legemidler til barn, smertelindring. (PED 160, 161). Knut Helge Kaspersen.
13.30 Kursprøve og evaluering.

14.00 SluttFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.