Intensivmedisin voksne

Ny ordning: Anbefalt kurs i Anestesiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Anestesiologi (38t)

Læringsmål

Etter dette kurset skal LIS: 1. Ha kunnskap om patofysiologi, utredning, diagnostikk og behandling knyttet til intensivpasienter. 2. Kunne arbeide på intensivavdeling under supervisjon av spesialist i anestesiologi. 3. Ha forståelse for etiske problemstillinger og utfordringer knyttet til behandling av intensiv-pasienter og kommunikasjon med pasient/pårørende. Deltakerne får tilgang til fullstendig oversikt over læringsmål på kursets nettside når de har kommet med på kurset.

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Torleif Lorentsen; torlor@ous-hf.no, lore
Knut Gaustad; UXGAKN@ous-hf.no, knut.gaustad@getmail.no

Litteratur

Deltakerne får tilgang til litteratur på kursets nettside når de er kommet med på kurset.

Andre opplysninger

Sett av onsdagskvelden. Vi går ut på kvelden og spiser på en restaurant i byen. Påmelding første kursdag.

NB! Ta direkte kontakt med hotellet, dersom du har behov for overnatting. RegUt har avtalepriser mellom Hotellet og Sykehusinnkjøp.

Program

Tentativt kursprogram (PDF)

 

Fant du det du lette etter?