Intensivmedisin for lungeleger

Kurs, 23.11.2020-27.11.2020, Vest

Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Lungesykdommer (30 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs i Lungesykdommer

Når og hvor

Dato
23.11.2020-27.11.2020 
Klokkeslett
Sted
Haukeland Universitetssjukehus, Bikuben (eget bygg i sykehusparken)
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 23. august 2020 

Kurskomite

Overlege Ove Fondenes (kursleder), Lungeavdelingen Haukeland Universitetssykehus og senterleder Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespirator, NKH
Sverre Lehmann, seksjonsoverlege lungeavd HUS, Ph.D , førsteamanuensis UiB
Solfrid Indrekvam, overlege lungeavd HUS, dr.med
Anne Berit Guttormsen, seksjonsoverlege, KSK serviceklinikk (HUS), Ph.D, professor II Universitetet i Bergen
Gunhild Holmaas, Overlege KSK serviceklinikk (HUS)

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne …..- kunne velge optimal behandlingsmetode ved akutt og kronisk respirasjonssvikt- kunne tolke syre-base forstyrrelser ved respirasjonssvikt- kunne iverksette og justere behandling av akutt hypoksisk og hyperkapnisk respirasjonssvikt med noninvasive (NIV) metoder og ha grunnleggende kjennskap til de samme prinsipper for invasiv behandling(IV). Herunder:- praktisk kunnskap vedrørende valg av respiratorinnstillinger og utstyr ved NIV, inklusive tolkning og korreksjon av synkroniseringsproblemer. - Invasiv ventilasjonsstøtte (IV) – valg av modus og gjennomføring, oral intubasjon, trakeostomi og monitorering. - kunne diagnostisere og sette indikasjonsstilling for behandling av kronisk respirasjonssvikt søvn- og dagtidsrelaterte respirasjonsforstyrrelser OSAS og hypoventilasjon, - ha praktisk kunnskap i bruk og tilpasning av respirasjonstekniske hjelpemidler med langtidsoksygen (LTOT), CPAP, langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) og sekretmobiliserende utstyr (mekanisk insufflasjon-eksufflasjon) for pasienter med sekretstagnasjon. Dessuten skal kurset -gi fundament for etisk refleksjon omkring vanskelige avgjørelser knyttet til håndtering av akutt og kronisk respirasjonssvikt og ha kjennskap til veileder for avgrensning av livsforlengende behandling.

Kurspris

8250,- (inkludert lunsj)

Antall deltakere

30

Litteratur

ERS Practical Handbook of Noninvasive Ventilatio, Ed. Anita Simonds
ERS monograph – Obstructive Sleep Apnoea, Ed F Barbe & J Pepin
Essentials of mechanical ventilation, Dean Hess

Andre opplysninger

Kurskompendium/ handouts elektronisk

Program (med forbehold om endringer)

Mandag 25.11
Møteleder Solfrid Indrekvam

10:00 - 10:10 Velkommen, praktiske opplysninger (Fondenes)
 10:10 - 11:00 Grunnleggende respirasjonsfysiologi og respirasjonssvikt (Fondenes)
11:00 - 11:15 Pause
11:15 - 12:00 Forekomst, årsaker og diagnostikk av akutt respirasjonssvikt (Indrekvam)
12:00 - 12:45 Lunsj
12:45 - 13:30 Syre/base forstyrrelser ved respirasjonssvikt (Aanerud)
13:30 - 14:15 Gruppeoppgaver: kasuistikker/syre/base
14:15 - 14:30 Pause
14:30 - 15:00 Akutt hypoksisk respirasjonssvikt behandling (Knudsen)
15:00 - 16:00 Demo: CPAP og utstyr til fraksjonert oksygenbehandling 3 grupper (Fondenes/Indrekvam/ Knudsen) - Lungepoliklinikk

Tirsdag 26.11
Møteleder Ove Fondenes

08:30 - 09:00 Mekanisk ventilasjonsstøtte - overordnede begreper og prinsipper (Fondenes)
09:00 - 09:45 Non-invasiv ventilasjonsstøtte/BiPAP - mekanismer og prinsipper (Indrekvam)
09:45 - 10:00 Pause
10:00 - 11:30 Praktiske demonstrasjoner i 4 grupper: BiPAP (V60)
(Fondenes, Indrekvam, Knudsen, Storesund, Hefte, Hopland, Øvstebø, Fevang) (Lille møterom, Bibliotek, Møterom pol, trimrom)
11:30 - 12:15 Lunsj
12:15 - 13:30 Invasiv ventilasjonsstøtte (indikasjoner, valg av modus, gjennomføring) (Holmaas)
13:30 - 13:45 Pause
13:45 - 14:30 Akutt, alvorlig respirasjonssvikt - avanserte behandlingsmuligheter(Guttormsen)
14:30 - 14:40 Pause
14:40 - 15:10 Oral intubasjon, trakeostomi - valg (Guttormsen)
15:10 - 15:40 Komplikasjoner (Guttormsen)

Onsdag 27.11
Møteleder Ove Fondenes

08:30 - 09:00 Hjerte-lunge interaksjoner ved overtrykksventilasjon (Schwarz)
09:00 – 09.30 Avansert monitorering (PA kateter og SCVO2) (Holmaas)
09:30 - 10:30 Pasient - ventilator interaksjon. - Simulering. Tolkning av respiratorkurver(Holmaas)
10:30 - 10:45 Pause
10:45 - 11:15 Respiratoravvenning (Holmaas)
11:15 - 11:30 Respiratoravvenning ved intermediærenhet (Storesund)
11:30 - 12:15 Lunsj
12:15 - 14:15 Intensivmedisinske kasuistikker - respiratorbehandling i praksis (Guttormsen/ Holmaas)
14:15 - 14:30 Pause
14:30 - 15:10 Langtidsoksygenbehandling - LTOT (Nielsen)
15:10 - 15:40 Kronisk respirasjonssvikt - fysiologi introduksjon (Fondenes)
15:45 – 16:15 Sekretstagnasjon (Andersen)
 
Torsdag 28.11
Møteleder Sverre Lehmann

08:30 - 09:10 Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (Aarrestad)
09:10 - 09:20 Pause
09:20 - 10:00 Tolkning av nattlig polygrafi. (Aarrestad)
10:00 - 10:10 Pause
10:10 - 10:50 OSAS behandling (Lehmann)
10:50 - 11:00 Pause
11:00 - 11:30 Langtidsmekanisk ventilasjonsstøtte (LTMV) - indikasjoner (Indrekvam)
11:30 - 12:00 Utredning av hypoventilasjon (Aarrestad)
12:00 - 12:45 Lunsj
12:45 - 13:30 LTMV i praksis: BiPAP og hjemmerespirator (Fondenes)
13:30 - 14:00 Monitorering av LTMV (Aarrestad)
14:00 - 14:15 Pause
14:15 – 16:30 Praktiske demonstrasjoner - (BiPAP, Respirator x2) (Fondenes/ Indrekvam/ Lehmann+ Berge /Storesund)

Fredag 29.11
Møtelder Ove Fondenes
 
08:15 - 08:45 Interfaces (maske/ munnstykke/ trakeostomi) (Flaten)
08:45 – 09:30 Sekretmobilisering (Andersen)
09:30 - 09:45 Pause m/utstilling (masker, kanyler, hostemaskin)
09:45 - 10:45 Etiske utfordringer ved avansert hjemmerespiratorbehandling (Dybwik)
10:45 - 11:00 Pause
11:00 - 12:00 Etiske utfordringer ved livsforlengende behandling- intensiv kasuistikk (Guttormsen/ /Storesund)
12:00 - 12:45 Kursprøve (Fondenes)

Fant du det du lette etter?