Innføringskurs II (Rus- og avhengighetsmedisin)

Kurs , 10.04.2019-12.04.2019 , Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i Rus- og avhengighetsmedisin
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for leger i Rus- og avhengighetsmedisin (12t)

Når og hvor

Dato
10.04.2019-12.04.2019 
Klokkeslett
Kursstart onsdag kl. 09:00 - avsluttes fredag kl.13
Sted
Thon Hotel Vettre
Konglungveien 201,
1392 Vettre
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontakt
 
Mer informasjon
Meld deg på Påmeldingsfrist 15.03.2019 

Læringsmål

Etter kurset skal LIS ha kunnskaper om og kunne anvende:
- grunnleggende begreper og diagnostiske kategorier
- grunnleggende behandlingstenkning i TSB
- screening metoder både i intervju og i biologisk materiale
- sykdomspanoramaet og komorbiditet for rus- og avhengighetslidelser
- basale nevrobiologiske endringer
- prinsipper for medikamentell behandling
- gjøre etiske refleksjoner om holdninger, fordommer og kunnskapsgrunnlaget
- reflektere over legerollen i TSB

Kursavgift

5000,-

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr 250 pr dag. Overnatting betales individuelt på hotellet.

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Deltakere

Maks. 30

Kurskomite

Rune Tore Strøm: runtst@ous-hf.no
Helge Waal: helge.waal@medisin.uio.no

Andre opplysninger

Kurset består av del I og del II. Begge er obligatoriske for Rus- og avhengighetsmedisin. Det er separat påmelding, og mulig å melde seg på bare et av kursene.

Program


Onsdag 10.4: Rusmedisin
09.00-09.45 Kompetansekrav og kunnskapsgrunnlag v/Guri SpilhaugNKTSB
09.45-10.00 Pause
10.00-10.45 Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene v/Rune Strøm
10.45-11.00 Pause
11.00-11.30 Plenum: Erfaringer med undervisning i helseforetakene frem til nå: Behov for reformer og forbedringer?

11.30-12.45 Lunsj

12.45-14.30 Oppgaver, roller og samarbeid i TSB
Legen: Rune Tore Strøm, OUS/spesialistkomiteen
Psykologen: Haakon Holmberg, A-senteret
Sykepleieren: Gro Andreassen, LAR, OUS
Sosionomen: Therese M Halvorsen, rus.pol, OUS
14.30-15.15 Grupper: Legerollen: Erfaringer, frustrasjoner og rolleforståelse
15.15-15.45 Plenum: fra gruppene Legerollen: Erfaringer, frustrasjoner og rolleforståelse
15.45-16.00 Pause
16.00-16.45 Ledelse i TSB; forholdet mellom linjeledelse og profesjonsledelse v/Anne Beate Sætrang
16.45-17.00 Pause
17.00-17.45 Plenum: Erfaringer og inntrykk fra ledelse av TSB-enheter
17.45 Slutt for dagen

Torsdag 11.4: Behandling og behandlingsmetoder (hver forelesning 45 minutter, 15 minutters pauser)
09.00-09.45 Psykodynamisk orientert behandling v/Shahram Shaygani
09.45-10.00 Pause
10.00-10.45 Relasjoner i behandling V/Shahram Shaygani
10.45-11.00 Pause
11.00-11.45 Motiverende Intervju v/Pål Fylling Helland
11.45-12.00 Pause
12.00-12.45 Kognitiv terapi v/Pål Fylling Helland

12.45-14.00 Lunsj

14.00-15.15 Medikamentell behandling av rusmiddelproblemer – abstinensbehandling og avvenning v/ Jørg Mørland, FHI
15.15-15.30 Pause
15.30-16.15 Medikamentell behandling av rusmiddelproblemer – bruksreduksjon og tilbakefallsforebygging v/Jørg Mørland
16.15-16.30 Pause
16.30-17.15 Vedlikeholdsbehandling/erstatnings behandling/ LAR. v/Helge Waal
17.15 Slutt for dagen

Fredag 12.4: Kunnskapshåndtering
09.00-09.45 Brukerinnflytelse og brukerroller - Tommy Sjåfjell
09.45-10.00 Pause
10.00-10.45 Evidensbasert medisin – forutsetninger for at rusmedisin skal bli en evidensbasert virksomhet. v/Signe Flottorp, Kunnskapssenteret, FHI
10.45-11.00 Pause
11.00-11..45 Typer evidens – RCT og hva så? v/Edle Ravndal/Helge Waal
11.45-12.00 Pause
12.00-12.30 Plenum. Kunnskap og forskning på rusmiddelfeltet. Klinikk og forskning.
12.30 Kursprøve
13.00 Lunsj/slutt for dagen

 


 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.