Innføringskurs I og II (Rus- og avhengighetsmedisin)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Rus- og avhengighetsmedisin
Gammel ordning:  Obligatorisk kurs (30t) i Rus- og avhengighetsmedisin

Læringsutbytte-beskrivelse

Etter kurset skal LIS ha kunnskaper om og kunne anvende:
- grunnleggende begreper og diagnostiske kategorier
- grunnleggende behandlingstenkning i TSB
- screening metoder både i intervju og i biologisk materiale
- sykdomspanoramaet og komorbiditet for rus- og avhengighetslidelser
- basale nevrobiologiske endringer
- prinsipper for medikamentell behandling
- gjøre etiske refleksjoner om holdninger, fordommer og kunnskapsgrunnlaget
- reflektere over legerollen i TSB

Kurskomite

Rune Tore Strøm: runtst@ous-hf.no

Helge Waal: helge.waal@medisin.uio.no

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl lunsj)


NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

Maks 30

Andre opplysninger

RegUt holder rom ved Thon Hotel Vettre t.o.m 30 dager før kursstart.
Ta direkte kontakt med hotellet og bekreft eventuelt opphold. Overnatting betales individuelt. Bruk refereansenummer 29515306

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?