Innføringskurs I og II (Rus- og avhengighetsmedisin)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Rus- og avhengighetsmedisin
Gammel ordning:  Obligatorisk kurs (30t) i Rus- og avhengighetsmedisin

Læringsutbytte-beskrivelse

Etter kurset skal LIS ha kunnskaper om og kunne anvende:
- grunnleggende begreper og diagnostiske kategorier
- grunnleggende behandlingstenkning i TSB
- screening metoder både i intervju og i biologisk materiale
- sykdomspanoramaet og komorbiditet for rus- og avhengighetslidelser
- basale nevrobiologiske endringer
- prinsipper for medikamentell behandling
- gjøre etiske refleksjoner om holdninger, fordommer og kunnskapsgrunnlaget
- reflektere over legerollen i TSB

Kurskomite

Rune Tore Strøm: runtst@ous-hf.no

Helge Waal: helge.waal@medisin.uio.no

Kursavgift

NOK 7200,-


NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

Maks 30

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?