Innføring i laboratoriemetodikk (teoretisk og praktisk), tolkning og vurdering av laboratoriemedisinske analyser anvendt i klinisk endokrinologisk praksis

Kurs , 06.05.2019-10.05.2019 , Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Endokrinologi
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Endokrinologi (30t)
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
06.05.2019-10.05.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 10 - avsluttes fredag kl. 13:30
Sted
Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus,
Aker (Sinsen), bygg 98
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontakt
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 04.04.2019 

Målgruppe

Valgfritt kurs (30t) for LIS i Barnesykdommer; Fødselshjelp og kvinnesykdommer; Allmennmedisin; Medisinsk biokjemi

Læringsmål

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kjenne til de viktigste analyseprinsippene for måling av hormoner (immunoassay, kromatografi, LC-MS/MS). Tolking av analysesvar til diagnostikk fra alle endokrine organer i sammenheng. Funksjonstester av endokrine tilstander. De skal kjenne de vanligste kvalitetskontrolltiltakene i laboratoriet og analyseresultatenes pålitelighet. De skal også kjenne til vanlige feilkilder og hvordan disse kan unngås. Deltakerne skal også ha kjennskap til vanlige molekylærbiologiske metoder.

Læringsmål som dekkes fult ut:
END-040 Ha god kunnskap om de ulike teknikker som brukes ved hormonanalyser. Selvstendig kunne anvende kunnskapen til å tolke resultater av hormonanalyser ved diagnostikk av endokrine lidelser

END-011 Beherske diagnostikk og behandling av thyroideasykdommer, herunder hyperthyreose og thyrotoksisk krise.

END-015 Beherske vurdering av thyroideaprøver ved sykdom som ikke er relatert til stoffskiftet og prøver som er tatt under graviditet.

END-020 Beherske gjennomføring av og tolkning av resultater av endokrinologiske stimuleringstester og suppresjonstester

END-029 Selvstendig kunne gjennomføre og tolke resultatet av en ACTH-stimuleringstest (Synacthentest).

END-039 Beherske utredning av hypoglykemiske tilstander med blant annet fastetest.

Kurset dekker delvis følgende læringsmål:
END-021 Beherske diagnostikk og behandling av elektrolyttforstyrrelser og forstyrrelser i vannbalansen, herunder SIADH, hypo- og hypernatremi og hypo- og hyperkalemi.
END-022 Ha kunnskap om utredning og oppfølging av arvelige endokrine tumores (tumorsyndromer).
END-024 Beherske diagnostikk og behandling av osteoporose og andre metabolske skjelettsykdommer, herunder beherske tolkning av beintetthetsmålinger (DXA) og beinmarkører.
END-026 Beherske diagnostikk og behandling av diabetes insipidus.
END-027 Beherske diagnostikk og behandling av forstyrrelser i kalsium-, fosfat- og magnesiummetabolismen, herunder hyperparathyroidisme, hypoparathyroidisme, hyperkalsemisk krise og D-vitaminmangel.
END-028 Beherske diagnostikk og behandling av binyrebarksvikt, herunder primær svikt, sekundær svikt og Addisonkrise.
END-030 Beherske diagnostikk og behandling av Cushings syndrom, herunder beherske medikamentelle behandlingsalternativer og kjenne til kirurgiske behandlingsmodaliteter,
END-031 Selvstendig kunne gjennomføre og tolke resultatet av kort og konvensjonell deksametason-suppresjonstest.
END-034 Beherske diagnostikk og behandling av feokromocytom og paragangliom, herunder kunnskap om anbefalinger om familiescreening og oppfølging utover indekspasienten. Beherske medikamentell forbehandling før operasjon.
END-037 Beherske diagnostikk og behandling av polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og andre hyperandrogene tilstander hos kvinner. END-038 Beherske utredning og behandling av primær og sekundær hypogonadisme.
END-043 Ha god kunnskap om diagnostikk, vurdering og behandling ved endokrine forstyrrelser forårsaket av immunologisk tumorbehandling og annen onkologisk behandling som kan påvirke endokrine funksjoner.

Kursavgift

NOK 9250,- (inkl lunsj; felles middag den ene kvelden)

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Deltakere

Maks 16

Kurskomite

Per M Thorsby, Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus, Aker, pertho@ous-hf.no, TLF: 23033043

Andre opplysninger

Felles middag på onsdag umiddelbart etter kursslutt.

Program

Dag 1:

1000-1010 Velkommen, Kursorientering
Per M Thorsby, Hormonlab, OUS

1010- 1100
Preanalytiske forhold
Rekvirering av analyser
Kommunikasjon mellom rekvirent og laboratorium
Biologiske rytmer
Per M Thorsby, Hormonlab, OUS

1115- 1200 Kromatografi
-Prinsipper
-Separasjon
-Deteksjon
-Eksempler
Sandra R Dahl, Hormonlab, OUS

1200- 1245 Lunsj med blodprøvetaking

1245- 1330 Immunoassays
-Analyseprinsipper
-Merking av ligand
-Separasjon fritt/bundet hormon
-Interferens i analysen
Finn Erik Aas

1345- 1430 Immunoassays fortsetter
Finn Erik Aas
1445- 1530 Funksjonstester
-Hypofyse
-Binyre 
Anders P Jørgensen

1530- 1615
Molekylærendokrinologiske analyser
PCR
DNA-sekvensering
Genekspresjon 
May KL Bredal

Dag 2 
0830- 0930
Tyreoideafunksjonsprøver. Prinsipper og fallgruver.
Louise K Dahll

0930- 1130 Praktiske laboratorieøvelser
Gruppe 1:
ELISA, analyse egenutført 2 t
Gruppe 2:
Molekylærbiologi
Fiske DNA
PCR
Sekvensering 1, 5 t

Mottak, preanalyse 30 min

1130- 1215 Lunsj
 
1215- 1245
Gruppe 1:
Demonstrasjon-LC MS/MS 30 min
Gruppe 2:
Immulite: lot til lot variasjon etc 30 min
 
1300- 1345 Måling av benmasse; Biokjemiske benmarkører
Erik Fink Eriksen
1400- 1445 Måling av benmasse forsetter; Biokjemiske benmarkører
1500- 1530 Akkreditering
Stine Rødmyr
1530- 1600 Prøvesvar
Mette E Bornsted

Dag 3 
0830- 0915 Insulinresistens / insulinsekresjon
Hanne Gulseth/ Cecilie Wium
0915-1000 Demonstrasjon av glukose-clamp på pasient
Hanne Gulseth/ Cecilie Wium
1000- 1115 Kjønnshormoner
PCO, hirsutisme og testosteronmangel
Ellen Marie Haave
1130- 1215 ”Fallgruber” – eksempler fra labben
Sandra R. Dahl

1215 Lunsj
 
1300- 1330 Prøvesvar
Per M Thorsby
1340- 1410 Kromatografi, eksempler
Sandra R Dahl
1420- 1455 Pediatrisk endokrinologi
Vekst, pubertet og CAH
Per M Thorsby
1500- 1530 Analytisk kvalitetskontroll
Sensitivitet og spesifisitet
Analytisk og biologisk variasjon
Finn Erik Aas
1530- 1600 Prøvesvar
Louise K. Dahll

Dag 4 
 
0830- 0915 Referanseområder
Fritt hormon/bindeproteiner
Medikamenter
Effekter av non-endokrine sykdommer
Per M. Thorsby

0930- 1000 Følge en prøve fra mottak til svarrapport
Walk-about i Hormonlaboratoriet
Per M Thorsby 

1000- 1200 Praktiske laboratorieøvelser
Gruppe 2:
ELISA, analyse egenutført 2 t
Gruppe 1:
Molekylærbiologi
DNA fisking
PCR
Sekvesnering 1, 5 t

Mottak, preanalyse 30 min
 
1200- 1300 Lunsj/
Endokrinologisk torsdagsmøte (starter 1215)
 
1300- 1330
Gruppe 2:
Demonstrasjon-LC MS/MS 30 min
Gruppe 1:
Immulite: lot til lot variasjon etc 30 min 
 
1330- 1430 Molekylærendokrinologiske analyser
-Cellekultur
-Proteinanalyser
-Autoantistoff-analyser
Jens Petter Berg

1445- 1515 Måling av HbA1c.
Jens Petter Berg
1515- 1600 Prøvesvar
Ellen Marie H

Dag 5
0830- 1015 Thyreoideadiagnostikk
Scintigrafi
Ultralyd 
Louise K Dahll

1030- 1130 Gjennomgang av praktiske laboratorieøvelser og genotyping
Nina G, May KLB, Finn Erik Aas

1145- 1230 Dopingkontroll, dopinganalyser
Yvette Dehnes 

1230- 1300 Lunsj / Utdeling av kursprøve
 
1300- 1330 Utdeling av kursprøve.
Evaluering.
Per M ThorsbyFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.