Infrainguinal karkirurgi og endovaskulær behandling

Ny ordning: Anbefalt kurs i Karkirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (12t) for LIS i Karkirurgi

Læringsmål

Deltagerne skal etter endt kurs ha tilegnet seg kunnskap om :

KAK-012, KAK-013,utredning og behandling av pasienter med arteriell insuffisiens i underekstremitetene
KAK-003, KAK-004 konservativ behandling, beste medisinske behandling, KAK-005, KAK-007, KAK-011billeddiagnostisk utredning.
KAK-018 endovaskulær behandling og åpen kirurgisk behandling
KAK-016, KAK-021, KAK-021, KAK-022
Deltagerne skal tilegne seg basiskunnskaper til å kunne ta beslutninger vedrørende alvorlig syke karkirurgiske pasienter,med og uten
diabetes, hvem som bør tilbys ulike behandlingsalternativer og hvem som bør tilbys amputasjon og de etiske problemstillinger knyttet til dette.
KAK-044, KAK-045,KAK-051, KAK-052Kurset vil gi en ajourføring når det gjelder nyeutredningsmetoder og behandlingsalternativer.

Kursavgift

NOK 4000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 15

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Mads Helgeland; mads.helgeland@gmail.com
 Jarlis Wesche, overlege
Frode Olsbø, overlege

Program

Kursprogram (PDF)

 

Fant du det du lette etter?