Inflammatoriske leddsykdommer hos voksne

Kurs, 02.03.2020-04.03.2020, Vest

Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Revmatologi (20 timer). For valgfrie godkjenninger, se under.
Ny ordning: Anbefalt kurs i Revmatologi.

Når og hvor

Dato
02.03.2020-04.03.2020 
Klokkeslett
Sted
Haukeland Universitetssjukehus, Bikuben (eget bygg i sykehusparken)
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 8. desember 2019 

Program og ytterligere detaljer offentliggjøres senere

Godkjenninger

Gammel ordning:
I tillegg til å være godkjent som obligatorisk kurs for LIS i Revmatologi (20 timer) er kurset godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter:
- Allmennmedisin, 20 timer emnekurs. Emne: Revmatologi
- Fysikalsk medisin og rehabilitering, 20 timer videre- og etterutdanning
- Geriatri, 15 timer videre- og etterutdanning
- Immunologi og transfusjonsmedisin, 20 timer videre- og etterutdanning
- Indremedisin, 20 timer videre- og etterutdanning
- Infeksjonssykdommer, 20 timer videre- og etterutdanning

Ny ordning:
Anbefalt kurs for LIS i Revmatologi

Kurskomite

Johan G. Brun, Haukeland Universitetssjukehus (leder)

Maks antall deltakere

60

Kurspris

5750,- inkludert lunsj og pauseservering

Program

Mandag 2. mars 2020
09:00 Velkommen og presentasjon av kurset. Praktiske opplysninger. Johan G. Brun, HUS.
09:20 Inflammatoriske leddsykdommer hos voksne: Oversikt, inndeling, fellestrekk og forskjeller, diagnostisk tilnærming..
09:50 Tidlig/udifferensiert artritt - diagnostikk, behandling og oppfølging..
10:20 - 10:40 Pause
10:40 Revmatoid artritt - diagnostikk, behandling og oppfølging..
11:25 Intraartikulære leddinjeksjoner: Indikasjon, nytte og risiko..
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 Reaktiv artritt - diagnostikk, behandling og oppfølging..
13:30 Spondylartritter - diagnostikk, behandling og oppfølging..
14:00 Psoriasisartritt - diagnostikk, behandling og oppfølging..
14:30 - 14:45 Pause
14:45 Oppfølging av artrittsykdom (målrettet behandling, tett kontroll, komposittskårer, tolkning)..
15:15 Kasuistikk, T2T, DAS28, DMARDs..

16:00 Slutt for dagen
 
Tirsdag 3. mars 2020
09:00 Kortikosteroider, og NSAIDs - virkningsmekanismer, bruksområder og sikkerhet..
09:45 Syntetiske DMARDs inkl. JAK-hemmere - virkningsmekanismer, bruksområder, pre-screening og sikkerhet/ kontroll..
10:30 - 10:50 Pause
10:50 Biologiske DMARDS - virkningsmekanismer, bruksområder, prescreening og sikkerhet/kontroll..
11:30 Bruk av DMARDs/biologiske pre- og postoperativt..
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 Juvenil inflammatorisk artritt - fra barn til voksen.
13:45 Svangerskapsrevmatologi - inkludert legemidler ved svangerskap og amming..
14:30 - 14:45 Pause
14:45: Kasuistikk artrittsykdom og svangerskap. Marianne

15:30 Slutt for dagen
 
Onsdag 4. mars 2020
09:00 Kirurgi (unntatt proteser) ved artrittsykdommer - indikasjoner, resultater og komplikasjoner..
09:30 Protesekirurgi ved artrittsykdommer - indikasjoner, resultater og komplikasjoner..
10:00 - 10:15 Pause.
10:15 Rehabilitering ved revmatiske sykdommer..
11:00 Vaksinasjonsanbefalinger ved artrittsykdommer og ved antirevmatisk behandling..
11:30 Infeksjoner ved bruk av immundempende legemidler ved artrittsykdommer..
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 Krystallartritt..
13:45 Artritt ved annen sykdom (malign sykdom). .
14:15 – 14:30 Pause
14:30 Akutt monoartritt..
15:00 Kursprøve og innsamling av evalueringsskjema.

15:30 Slutt

Fant du det du lette etter?