Inflammatoriske leddsykdommer hos voksne

Kurs, 02.03.2020-04.03.2020, Vest

Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Revmatologi (20 timer). For valgfrie godkjenninger, se under.
Ny ordning: Anbefalt kurs i Revmatologi.

Når og hvor

Dato
02.03.2020-04.03.2020 
Klokkeslett
Sted
Haukeland Universitetssjukehus, Bikuben (eget bygg i sykehusparken)
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Godkjenninger

Gammel ordning:
I tillegg til å være godkjent som obligatorisk kurs for LIS i Revmatologi (20 timer) er kurset godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter:
- Allmennmedisin, 20 timer emnekurs. Emne: Revmatologi
- Fysikalsk medisin og rehabilitering, 20 timer videre- og etterutdanning
- Geriatri, 15 timer videre- og etterutdanning
- Immunologi og transfusjonsmedisin, 20 timer videre- og etterutdanning
- Indremedisin, 20 timer videre- og etterutdanning
- Infeksjonssykdommer, 20 timer videre- og etterutdanning

Ny ordning:
Anbefalt kurs for LIS i Revmatologi

Kurskomite

Johan G. Brun, Haukeland Universitetssjukehus (leder)

Maks antall deltakere

60

Kurspris

5750,- inkludert lunsj og pauseservering

Program

Mandag 2. mars 2020
09:00 Velkommen og presentasjon av kurset. Praktiske opplysninger. Johan G. Brun, HUS.
09:20 Inflammatoriske leddsykdommer hos voksne: Oversikt, inndeling, fellestrekk og forskjeller, diagnostisk tilnærming. Erik Rødevand, St. Olavs Hospital.
09:50 Tidlig/udifferensiert artritt - diagnostikk, behandling og oppfølging. Liv-Turid Bertelsen, HUS.
10:20 - 10:40 Pause
10:40 Revmatoid artritt - diagnostikk, behandling og oppfølging. Anne-Kristine Halse, HUS.
11:25 Intraartikulære leddinjeksjoner: Indikasjon, nytte og risiko. Erik Rødevand, St. Olavs Hospital.
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 Reaktiv artritt - diagnostikk, behandling og oppfølging. Ellen Apalset, HUS.
13:30 Spondylartritter - diagnostikk, behandling og oppfølging. Solveig Hauge, HUS.
14:00 Psoriasisartritt - diagnostikk, behandling og oppfølging. Tor Magne Madland, HUS.
14:30 - 14:45 Pause
14:45 Oppfølging av artrittsykdom (målrettet behandling, tett kontroll, komposittskårer, tolkning). Karstein Haldorsen, HUS.
15:15 Kasuistikk, T2T, DAS28, DMARDs. Karstein Haldorsen og Johan G. Brun, HUS.
16:00 Slutt for dagen
 
Tirsdag 3. mars 2020
09:00 Kortikosteroider, og NSAIDs - virkningsmekanismer, bruksområder og sikkerhet. Hilde Nordahl, HUS.
09:45 Syntetiske DMARDs inkl. JAK-hemmere - virkningsmekanismer, bruksområder, pre-screening og sikkerhet/ kontroll. Karstein Haldorsen, HUS.
10:30 - 10:50 Pause
10:50 Biologiske DMARDS - virkningsmekanismer, bruksområder, prescreening og sikkerhet/kontroll. Lucius Bader, HUS.
11:30 Bruk av DMARDs/biologiske pre- og postoperativt. Bjørg-Tilde Fevang, HUS.
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 Juvenil inflammatorisk artritt - fra barn til voksen. Karin Birgitta Tylleskär, HUS.
13:45 Svangerskapsrevmatologi - inkludert legemidler ved svangerskap og amming. Marianne wallenius, Nasjonalt senter for svangerskap og revmatisk sykdom, St. Olavs Hospital og NTNU.
14:30 - 14:45 Pause
14:45: Kasuistikk artrittsykdom og svangerskap. Marianne Wallenius og Johan G. Brun
15:30 Slutt for dagen
 
Onsdag 4. mars 2020
09:00 Kirurgi (unntatt proteser) ved artrittsykdommer - indikasjoner, resultater og komplikasjoner. Torbjørn Kristensen, HUS.
09:30 Protesekirurgi ved artrittsykdommer - indikasjoner, resultater og komplikasjoner. Torbjørn Kristensen, HUS.
10:00 - 10:15 Pause.
10:15 Rehabilitering ved revmatiske sykdommer. Tillmann Uhlig NKRR, Diakonhjemmets sykehus.
11:00 Infeksjoner ved bruk av immundempende legemidler ved artrittsykdommer. Vaksinasjonsanbefalinger. Jan Kristian Damås, St. Olavs Hospital.
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 Krystallartritt. Tone Nystad, HUS.
13:45 Artritt ved annen sykdom (malign sykdom). Bjørg-Tilde Fevang, HUS.
14:15 – 14:30 Pause
14:30 Akutt monoartritt. Rikke Alsing, HUS.
15:00 Kursprøve og innsamling av evalueringsskjema.
15:30 Slutt

Fant du det du lette etter?