Infeksjonssykdommer for Indremedisinere

Kurs, 02.12.2019-06.12.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Del 2 Indremedisin (FIM) og spesialiteten Indremedisin Del 3
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (35t) for LIS i indremedisin og infeksjonssykdommer

Når og hvor

Dato
02.12.2019-06.12.2019 
Klokkeslett
kursstart mandag kl. 09:30 - avsluttes fredag kl. 13:30
Sted
Oslo Universitetssykehus, Ullevål Sykehus, 06 midtblokken - store auditorium
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Læringsmål

Kjenne til epidemiologi, etiologi og patogenese ved infeksjonssykdommer generelt. Kunne utrede, behandle og følge opp pasienter med de vanligste infeksjonssykdommer. Ta hånd om pasienter innlagt i sykehus med akutte og kroniske infeksjonssykdommer og kunne vurdere når det er indisert med henvisning til infeksjonsspesialist. Kunne besvare spørsmål fra allmennpraktikere om kliniske presentasjoner som kan representere infeksjonssykdommer. Kunne de viktigste prinsippene for smittevern i sykehus og forebygging av sykdom (vaksiner).

Kursavgift

NOK 7500,- (inkl baguette og drikke til lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 100

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kursleder: Anne Ma Dyrhol-Riise, Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS Ullevål; e-mail: a.m.d.riise@medisin.uio.no
Kurskomite: Anne-Marte Bakken Kran, Torgun Wæhre og Dag Henrik Reikvam

Litteratur

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-infeksjonsmedisin/Veiledere-infeksjonssykdommer/

Anbefaler å laste ned Håndbok Infeksjonsmedisin (OUS) som app: mymedicalbooks (for iPhone og Android)
Indremedisin 1 og 2, av Kåre Birkeland, Lars Gullestad, Lars Aabakken 2017 (ISBN: 9788241207402)

Andre opplysninger

Ta gjerne med problemstillinger fra egen praksis for å drøfte med forelesere.
Presentasjonene og enkelte referanser/artikler vil legges ut på eget nettsted/dropbox for kursdeltakerne. En anbefaler at deltakerne tar med egen pc/nettbrett/mobiltelefon

Program

NB! Foreløpig program, det kan tilkomme endringer

Mandag 02.12.19
Tema: Introduksjon til generelle prinsipper ved epidemiologi, mikrobiologi, diagnostikk og behandling av infeksjonssykdommer.
Møteleder: Anne Ma Dyrhol Riise

9.30 Praktisk informasjon. Anne Ma Dyrhol-Riise, Infeksjonsavdelingen, OUS Ullevål (kursleder).
9.40 Global oversikt Infeksjonssykdommer. Anne Ma Dyrhol-Riise.
10.00 Oversikt over mikrobeverden. Anne-Marte Bakken Kran, Mikrobiologisk avd. OUS
10.20 Immunpatogenese ved infeksjonssykdommer. Fredrik Müller, Mikrobiologisk avd., OUS 
10.50 Pause
11.00 Klinisk diagnostikk ved Infeksjonssykdommer. Torgun Wæhre, Infeksjons avd., OUS Ullevål.
11.30 Mikrobiologisk diagnostikk ved infeksjonssykdommer. Anne-Marte Bakken Kran, MIKA, OUS.
12.00 Hurtigdiagnostikk ved infeksjonssykdommer. Frank O Pettersen, Infeksjons avd., OUS Ullevål

12.30 Lunsj

13.30 Billeddiagnostikk ved infeksjonssykdommer. Hanne Grøstad, Radiologisk avd. OUS, Ullevål
14.00 Antimikrobielle midler Karianne Gammelsrud, Mikrobiologisk avd., OUS
14.30 Generelle prinsipper ved antibiotikabruk. Frank O Pettersen, Infeksjons avd., OUS Ullevål
15.00 Smittevern ved resistente mikrober. Gry Klouman Bekken, Vestre Viken, Drammen.
15.30 Oppsummering av dagen/spørsmål. 
16.00 Slutt

Tirsdag 03.12.19
Tema: Systemiske infeksjoner, infeksjoner i hjerte, luftveier og CNS 
Møteleder: Torgun Wæhre

9.00 Sepsis. Aleksander Rygh Holten, Infeksjons avd., OUS Ullevål
9.45 Infeksjoner ved nøytropeni. Geir Tjønnfjord, Hematologisk avd, OUS, Rikshospitalet.
10.15 Pneumoni. Jan Erik Berdal, Infeksjons avd. AHUS. 
11.00 Pause 
11.15 Influensa. Arne Brantsæter, Infeksjons avd., OUS Ullevål.
11.45 Tuberkulose. Anne Ma Dyrhol Riise, Infeksjons avd., OUS Ullevål.

12.15 Lunsj

13.15 Endocarditt. Torgun Wæhre, Infeksjons avd. OUS Ullevål.
14.00 CNS Infeksjoner. Else Quist-Paulsen, Infeksjonsavd., OUS Ullevål.
14.45 Pause
15.00 Kasustikker og oppgave
16.00 Slutt

Onsdag 04.12.19
Tema: Kroniske virusinfeksjoner, infeksjoner hos immunsupprimerte og i GI-traktus. 
Møteleder: Anne-Marte Bakken Kran

9.00 HIV infeksjon. Arild Mæland, Infeksjons avd., OUS Ullevål
9.30 Herpesvirusinfeksjoner. Ingvild Nordøy, OUS Rikshopitalet
10.00 Infeksjoner hos immunsupprimerte pasienter. Ingvild Nordøy, OUS Rikshopitalet
10.30 Pause
10.45 Systemiske soppinfeksjoner. Liv Hesstvedt, Infeksjons avd., OUS Ullevål
11.30 Urinveisinfeksjoner. Liv Hesstvedt, Infeksjons avd., OUS Ullevål

12.00 Lunsj

13.00 Intraabdominale infeksjoner. Kristian Tonby, Infeksjons avd., OUS
13.30 Gastroenteritter. Kristian Tonby, Infeksjons avd., OUS Ullevål
14.00 Infeksiøse hepatitter. Dag Henrik Reikvam, Infeksjons avd. OUS Ullevål. 
14.45 Pause
15.00 Kasustikker og oppgave
16.00 Slutt

Torsdag 05.12.19
Tema: Bein og bløtvevsinfeksjoner, STD og tropesykdommer. 
Møteleder: Dag Henrik Reikvam

9.00 Bløtdelsinfeksjoner. Øystein Undseth, Akutt medisinsk avd. OUS Ullevål
9.45 Infeksjoner i ben og ledd. Vidar Ormaasen, Infeksjons avd., OUS Ullevål
10.15 Protese infeksjoner Marianne Westberg, Ortopedisk avd., OUS Ullevål
10.45 Pause
11.00 Seksuelt overførbare infeksjoner, Frank O Pettersen, Infeksjons avd., OUS Ullevål
11.30 Gynekologiske infeksjoner, Gynekologi/obstetrikk., OUS Ullevål.

12.00 Lunsj

13.00 Tropesykdommer (inkl. malaria), Mogens Jensenius, Infeksjons avd. OUS Ullevål
13.45 Viral hemorrhagisk feber og beredskap. Arne Brantsæter, Infeksjons avd. OUS Ullevål
14.15 Borrelia infeksjon, Arne Brantsæter. Infeksjons avd. OUS Ullevål
14.45 Pause
15.00 Kasustikker og oppgave
16.00 Slutt

Fredag 06.12.19
Møteleder: Anne Ma Dyrhol Riise

9.00 Feber av ukjent årsak. Anne Ma Dyrhol-Riise, Infeksjons avd. OUS
9.30 Antibiotikaresistens i globalt perspektiv. Ernst Kristian Rødland, Senter for global helse, UIO
10.00 Vaksiner. Terje Hoel, Infeksjons avd. OUS Ullevål
10.30 Pause
11.00 Oppgave gjennomgang
11.30 Kursprøve
12.30 Pause
12.45 Gjennomgang av kursprøven
13.30 Slutt


Fant du det du lette etter?