Infeksjonssykdommer for indremedisin vår 2020

Kurs, 09.03.2020-13.03.2020, Vest

Kurset er obligatorisk i indremedisin (30 t). Se under for valgfrie godkjenninger.

Når og hvor

Dato
09.03.2020-13.03.2020 
Klokkeslett
Se program
Sted
Haukeland Universitetssjukehus, Bikuben konferansesenter (eget bygg i sykehusparken)
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
Kurset er fullt og har lang venteliste. Kontakt RegUt Vest ved spørsmål.

regutvest@helse-vest.no 
 

Godkjenninger

Kurset er obligatorisk i indremedisin (30 timer). Det er også godkjent som 30 timer videre- og etterutdanning i følgende spesialiteter: Barnesykdommer, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Generell kirurgi, Immunologi og transfusjonsmedisin, Klinisk farmakologi, Medisinsk mikrobiologi.
I Lungesykdommer og Revmatologi er det godkjent som 30 timer videreutdanning, Samfunnsmedisin som 17 timer videreutdanning. I Allmennmedisin er det godkjent som 30 timer emnekurs/klinisk emnekurs (emne: infeksjonsmedisin).

Kurskomite

Overlege Oddvar Oppegaard, Medisinsk avdeling, HUS (kursleder)
Professor Steinar Skrede, UiB / Ass. avdelingsdirektør Medisinsk avdeling, HUS
Overlege Stina Jordal, Medisinsk avdeling, HUS
Overlege Øystein Power, Medisinsk avdeling, HUS

Læringsmål

Kjenne til epidemiologi, etiologi og patogenese ved infeksjonssykdommer generelt. Kunne utrede, behandle og følge opp pasienter med de vanligste infeksjonssykdommer. Ta hånd om pasienter innlagt i sykehus med akutte og kroniske infeksjonssykdommer og kunne vurdere når det er indisert med henvisning til infeksjonsspesialist. Kunne besvare spørsmål fra allmennpraktikere om kliniske presentasjoner som kan representere infeksjonssykdommer. Kunne de viktigste prinsippene for smittevern i sykehus og forebygging av sykdom.

Annen informasjon

Kurslitteratur blir tilgjengelig i PDF-format i Dropbox

Antall deltakere

55

Kurspris

8250,- inkludert lunsj og pauseservering

Program

Mandag 9. mars 2020
Introduksjonstema.
Møteleder: Oppegaard ROM: Auditoriet Bikuben
11.00 Registrering. Oppegaard (kursleder)
11.30 Åpning ved kursleder. Oppegaard
11.40 Infeksjonsmedisinens fortreffelighet. Oppegaard
12.10 Infeksjonsdiagnostikk. Oppegaard
12.40 PAUSE
12.55 Elementær virologi og antivirale midler. Mosevoll
13.25 Elementær bakteriologi. Markussen
14.00 PAUSE
14.15 Dosering av antibiotika – farmakodynamikk og kinetikk. Oppegaard
15.10 PAUSE
15.20 Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk. Akselsen
16.00 Slutt for dagen

Tirsdag 10. mars 2020
Bakterielle infeksjoner.
Møteleder: Skrede ROM: Auditoriet Bikuben
09.00 Pneumoni. Bruun
09.50 Sepsis. Skrede
10.45 PAUSE
11.05 Gastroenteritt. Power
11.35 Clostridium difficile. Hoem
12.05 Gruppe A: Lunsj
12.05 Gruppe B: ARBEIDS-LUNSJ med oppgaver
14.00 Gruppe B: Kasuistikker og gruppearbeid. Skrede, Jordal
13.00 Gruppe A: Mikroskopidemonstrasjoner & øvelser. Mørch, Hanevik
16.00 Slutt for dagen
 
Onsdag 11. mars 2020
Bakterielle infeksjoner.
Møteleder: Jordal ROM: Auditoriet Bikuben
09.00 CNS-infeksjoner. Jordal
09.50 Hud og bløtvevsinfeksjoner. Bruun
10.30 PAUSE
10.45 Endokarditt. Jordal
11.25 Bein- og leddinfeksjoner. Lutro
12.05 Gruppe B: Lunsj
12.05 Gruppe A: ARBEIDS-LUNSJ med oppgaver
14.00 Gruppe A: Kasuistikker og gruppearbeid. Skrede, Jordal
13.00 Gruppe B: Mikroskopidemonstrasjoner & øvelser. Mørch, Hanevik
16.00 Slutt for dagen

Torsdag 12. mars 2020
Diverse.
Møteleder: Power ROM: Auditoriet Bikuben
09.00 Urinveisinfeksjoner. Kvalvik
09.25 Borrelia. Kvalvik
10.05 PAUSE
10.20 HIV infeksjon. Leiva
10.50 Viral hepatitt. Leiva
11.20 PAUSE
11.30 Soppsykdommer. Power
12.00 LUNSJ
13.00 Importfeber. Mørch
13.35 Tuberkulose. Blomberg
14.10 PAUSE
14.25 Infeksjoner på intensiv. Leiva
15.05 PAUSE
15.20 Influensa. Mohn 
16.00 Slutt for dagen
 
Fredag 13. mars 2020
Profylakse og smittevern
Møteleder: Oppegaard ROM: Auditoriet Bikuben
09.00 Praktisk anvendelse av lover og regler. Akselsen/Oppegaard
09.50 PAUSE
10.10 Smittevern og melderutiner. Akselsen
10.50 Immunprofylakse. Akselsen
11.10 PAUSE
11.20-12.00 Hudmanifestasjoner ved infeksjonssykdommer. Halstensen
12.00 LUNSJ
13.00 Kursprøve kursleder
13.45 Gjennomgang kursprøve / Evaluering kursleder
14.30 Kurs slutt

Fant du det du lette etter?