Infeksjonssykdommer for indremedisin, Bergen

Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30 timer) for Indremedisin
Ny ordning: Anbefalt kurs for Del 2 Indremedisinske fag og Indremedisin Del 3

Læringsmål

Kjenne til epidemiologi, etiologi og patogenese ved infeksjonssykdommer generelt. Kunne utrede, behandle og følge opp pasienter med de vanligste infeksjonssykdommer. Ta hånd om pasienter innlagt i sykehus med akutte og kroniske infeksjonssykdommer og kunne vurdere når det er indisert med henvisning til infeksjonsspesialist. Kunne besvare spørsmål fra allmennpraktikere om kliniske presentasjoner som kan representere infeksjonssykdommer. Kunne de viktigste prinsippene for smittevern i sykehus og forebygging av sykdom.

Antall deltagere

55. Antallet deltakere kan måtte endres iht covid-19 og smittesituasjonen

Antall kurstimer

30

Pris

7000,- (med forbehold om endringer)

Kurslitteratur

Forelesninger blir tilgjengelige i PDF-format i Dropbox.

Kurskomite

Overlege Stina Jordal, Medisinsk avdeling, HUS (kursleder)
Seksjonsoverlege/Førsteamanuensis UiB Trond Bruun UiB
Overlege Øystein Power, Medisinsk avdeling, HUS
Overlege Oddvar Oppegaard, Medisinsk avdeling, HUS

Øvrige foredragsholdere

Overlege Alexander Leiva, Medisinsk avdeling, HUS
Førsteamanuensis, overlege Kristine Mørch, UiB / Medisinsk avdeling, HUS
Førsteamanuensis, overlege Kristin Greve Isdahl Mohn, UiB / Mottaksklinikken, HUS
Seksjonsoverlege Trond Bruun, Medisinsk avdeling, HUS
Overlege Per Espen Akselsen, Seksjon for pasientsikkerhet, HUS
Overlege Olav Lutro, Medisinsk avdeling, SUS
Overlege Dagfinn Markussen, Mottaksklinikken, HUS
Overlege Torleiv Kvalvik, Medisinsk avdeling, HUS
Overlege Kristin Stormo, Medisinsk avdeling, HUS
LIS Eli Leirdal Hoem, Medisinsk avdeling, HUS
LIS Nikolai Myklebust, Medisinsk avdeling, HUS
Professor, overlege Alfred Halstensen, UiB / Medisinsk avdeling, HUS
 

Program

Mandag 15. mars 2021
Introduksjonstema.
Møteleder: Oppegaard
11.00.11.30 Registrering. Jordal (kursleder)
11.30-11.40 Åpning ved kursleder Jordal
Infeksjonsmedisinens fortreffelighet Oppegaard
12.10-12.40 Infeksjonsdiagnostikk Oppegaard
12.40-12.55 PAUSE
12.55-13.25 Elementær virologi og antivirale midler Ebbesen
13.25-13.55 Elementær bakteriologi Markussen
14.00-14.15 PAUSE
14.15-15.10 Dosering av antibiotika – farmakodynamikk og kinetikk Myklebust

15.10-15.20 PAUSE
15.20-16.00 Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk Akselsen
 
Tirsdag 16. mars 2021
Bakterielle infeksjoner.
Møteleder: Jordal
09.00-09.45 Pneumoni Stange Larsen
09.50-10.40 Sepsis Skrede
10.45-11.05 PAUSE
11.05-11.35 Gastroenteritt Eriksen
11.35-12.05 Clostridium difficile Hoem
12.05-13.00 Gruppe A: Lunsj
12.05-13.50 Gruppe B: ARBEIDS-LUNSJ med oppgaver
14.00-16.00 Gruppe B: Kasuistikker og gruppearbeid Oppegaard, Jordal
13.00-16.00 Gruppe A: Mikroskopidemonstrasjoner & øvelser Mørch, Hanevik

Onsdag 17. mars 2021
Bakterielle infeksjoner.
Møteleder: Jordal
09.00-09.45 CNS-infeksjoner Jordal
09.50-10.30 Hud og bløtvevsinfeksjoner Bruun
10.30-10.45 PAUSE
10.45-11.20 Endokarditt Jordal
11.20-12.00 Bein- og leddinfeksjoner Bruun
12.00-13.00 Gruppe B: Lunsj
12.00-13.50 Gruppe A: ARBEIDS-LUNSJ med oppgaver
14.00-16.00 Gruppe A: Kasuistikker og gruppearbeid Oppegaard, Jordal
13.00-16.00 Gruppe B: Mikroskopidemonstrasjoner & øvelser Mørch, Hanevik

Torsdag 18. mars 2021
Diverse.
Møteleder: Power
09.00-09.40 Importfeber Mørch
09.40-09.50 PAUSE
09.50-10.30 Tuberkulose Power
10.30-10.40 PAUSE
10.40-11.05 Urinveisinfeksjoner Kvalvik
11.05-11.25 Borrelia Kvalvik
11.25-11.35 PAUSE
11.35-12.15 Influensa Mohn
12.15-13.00 LUNSJ
13.00-13.30 HIV infeksjon Leiva
13.30-14.00 Viral hepatitt Leiva
14.00-14.10 PAUSE
14.10-14.40 Soppsykdommer Power
14.40-14.50 PAUSE
14.50-16.00 Koronaseminar 4 stk tverrfaglig

Fredag 19. mars 2021
Profylakse og smittevern
Møteleder: Oppegaard
09.00-09.50 Praktisk anvendelse av lover og regler Lehmann
09.50-10.10 PAUSE
10.10-10.50 Smittevern og melderutiner Skodvin
10.50-11.10 Immunprofylakse Østensjø
11.10-11.20 PAUSE
11.20-12.00 Hudmanifestasjoner ved infeksjonssykdommer Halstensen
12.00-12.30 Kursprøve kursleder
12.30-13.00 LUNSJ
13.00-13.30 Gjennomgang kursprøve / Evaluering kursleder
13.30 Slutt

Fant du det du lette etter?