Infeksjonssykdommer

Nettundervisningen gjennomføres én torsdag i måneden
kl. 12.00–12.45

Tema og fordragsholder

DatoTittelForeleser
14.01.2021CMV infeksjonOUS, Rh, Ingvild Nordøy
18.02.2021Ureaplasma-infek.St. Olav, Asbjørn Ellingsen
18.03.2021Infeksjoner i bein og leddAHUS
15.04.2021InfluensaimmunitetMarit Teigen Hauge, Molde
06.05.2021Injeksjonsbehandling for hiv- hvordan gjør vi det i praksis? Bente Bergersen
OUS, Ullevål
10.06.2021Long Covid  er hyppig også hos pasienter som ikke ha vært innlagt i sykehusBjørn Blomberg
Haukeland
02.09.2021NORM / NORM – VET 2020
Antibiotikabruk og resistens i Norge
Gunnar Skov Simonsen
14.10.2021MeliodosisMette Haugli
11.11.2021
Anaplasma hos flått, folk og fe
Åse Berg, Snorre Stuen
09.12.2021Tønsberg

Varighet
Nettundervisningen Infeksjonsmedisin har en varighet på 45 minutter, 15 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.
Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.
Presentasjonen vil være passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format og utstyre den med passord.
 
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.

Gjennomføring av nettundervisningen
Delta på telefonkonferanse
Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.
 
Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget skal starte.
Infeksjonsmedisin torsdager en gang pr mnd kl. 12.00 - 12:45 

Arkiv

PS!
Ved all bruk skal kilde oppgis. Ved annet enn intern bruk må skriftlig tillatelse fra originalforfatter/rettighetshaver innhentes.
Den enkelte har det hele og fulle ansvar ved bruk av informasjon fra undervisningen

Åpne PDF- filen:
Hvis man bruker Internet Explorer vil lydfilen vises i forhåndsvisningen i nettleseren, men ved bruk av andre nettlesere (Chrome, Safari, Opera etc.) må man først laste ned PDF-filen og åpne den i Adobe Reader for at lydfilen skal bli synlig.

Søk etter presentasjoner

Fant du det du lette etter?