Infeksjonssykdommer

Nettundervisningen gjennomføres én torsdag i måneden
kl. 12.00–12.45

Delta

Nummer til konferanse: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID: 109878#
Passcode: 306297#

Tema og fordragsholder

Dato Tittel Foredragsholder   
16.01.2020Nye retningslinjer for antibiotikabruk i sykehusPer Espen Akselsen
13.02.2020En pasient litt utenom det vanlige. Visceral leishmaniasisRut Undheim
12.03.2020 LepraRagnhild Eiken
03.04.2020COVID-19 erfaringer fra AHUS
Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19
Jan-Erik Berdal

Marius Troseid
Børre Fevang
30.04.2020Covid- 19Anne M Dyrhol Riise
28.05.2020Invasiv aspergilloseHarald Steinum
18.06.2020Fra ide til oppstart på 14 dager: Legemiddelutprøving under en pandemi. Resultater fra en RCT på effekt av hydroxoklorokin  på viruskinetikkOlav Dalgard
17.09.2020Antibiotikabruk og resistens i NorgeGunnar Skov Simonsen NORM
15.10.2020MalariaKristine Mørch
12.11.2020Drammen
10.12.2020UNN

Varighet
Nettundervisningen Infeksjonsmedisin har en varighet på 45 minutter, 15 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.
Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.
Presentasjonen vil være passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format og utstyre den med passord.
 
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.

Gjennomføring av nettundervisningen
Delta på telefonkonferanse
Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.
 
Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget skal starte.
Infeksjonsmedisin torsdager en gang pr mnd kl. 12.00 - 12:45 

Arkiv

PS!
Ved all bruk skal kilde oppgis. Ved annet enn intern bruk må skriftlig tillatelse fra originalforfatter/rettighetshaver innhentes.
Den enkelte har det hele og fulle ansvar ved bruk av informasjon fra undervisningen

Åpne PDF- filen:
Hvis man bruker Internet Explorer vil lydfilen vises i forhåndsvisningen i nettleseren, men ved bruk av andre nettlesere (Chrome, Safari, Opera etc.) må man først laste ned PDF-filen og åpne den i Adobe Reader for at lydfilen skal bli synlig.

Søk etter presentasjoner

Fant du det du lette etter?