Infeksjonsimmunologisk diagnostikk vår 2020

Kurs, 29.01.2020-31.01.2020, Vest

Gammel ordning: Godkjent som valgfritt videre- og etterutdanningskurs (24 timer) i Barnesykdommer, Immunologi og transfusjonsmedisin, Lungesykdommer, Medisinsk mikrobiologi og Øyesykdommer
Ny ordning: Anbefalt kurs i Medisinsk mikrobiologi
 

Når og hvor

Dato
29.01.2020-31.01.2020 
Klokkeslett
Sted
Haukeland Universitetssykehus, B301, 3. etg Sentralblokken
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Det foretas løpende opptak fram til kurset er fulltegnet, deretter settes søkere på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass.  

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne ha fått innsikt i de viktigste prinsippene for immunologisk diagnostikk av infeksjonssykdommer.  Kurset gir en innføring i og oppdatering av infeksjonsimmunologiske prinsipper og diagnostiske overveielser. Initialt vil det gis en gjennomgang av hvordan immunsystemet responderer på smitte. Deretter foreleses metodiske innfallsvinkler og tilslutt gjennomgås diagnostisk anvendelse av metodene. 

Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål;                                         

MMB002: Ha god teoretisk kunnskap om immunsystemet, herunder basale mekanismer, medfødt og ervervet immunitet,immundefekter.   

MMB023: Ha god kunnskap om prinsipper for serologiske metoder, herunder enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA/EIA), immunfluorescens, bruk av kontroller                              

MMB 024 Ha kjennskap til produksjon av antigen og antistoff.                       

MM
B027: Ha kunnskap om virus nøytralisasjonstest                                        

MMB028: Ha kunnskap om aviditetsmåling

MMB042: Ha god kunnskap om bruk og nytte av serologiske metoder i identifikasjon og typing av bakterieisolater

MMB045: Ha god kunnskap om aktuelle hurtigtester for bakteriantigen-påvisning                                                          

MMB050: Ha god kunnskap om bruk og nytte av serologiske metoder til virologisk diagnostikk, og selvstendig kunne vurdere anvendelse av disse i daglig arbeid.                         

MMB116: Ha god kunnskap om prinsipper for kvalitetssikring av mikrobiologisk laboratorievirksomhet.

Kurskomite

Harald Wiker (leder) 
Marit Ebbesen
Ingerid Skarstein
Elling Ulvestad

Kursavgift

5000.-

Kursavgiften følger satser fra RegUt.

Antall deltakere

40

Program

Onsdag 29 januar 2020
10.00 – 10.15 Orientering om kurset
Harald Wiker

10.15 - 11.00 Immunsystemets oppbygning og funksjon
Einar Kristoffersen

11.15 - 12.00 Immunrespons under en infeksjon
Einar Kristoffersen
           
12.00 - 12.45 Lunsj

12.45 – 13.30 Vert-mikrobe relasjoner I
Elling Ulvestad
           
13.30 – 14.15 Vert-mikrobe relasjoner II
Elling Ulvestad

14.15 – 14.30 Pause
           
14.30 – 15.30 Immunologisk diagnostikk ved immundefekter og svekket immunitet
Einar Kristoffersen

15.30 – 16.00 Diagnostiske metoder: Måling av cellulære immunresponser mot mikrober
Dag Harald Skutlaberg

Torsdag 30 januar 2020
09.00 – 11.00 Immunologiske metoder
Ingerid Skarstein og Harald Wiker

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 11.45 Fremstilling av antigen og antistoff
Harald Wiker

11.45 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.30 Kvalitet av serologiske analyser
Pål Jenum 

13.30 – 14.30 Diagnostiske metoder: Aviditetsmåling og transplasental passasje
Grete Birkeland Kro

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.45 Diagnostiske metoder: Kryssreaksjoner og polyklonal aktivering
Øyvind Kommedal

15.45 – 16.15 Ratiobestemmelse cerbrospinalvæske/blod
Gro Njølstad

Fredag 31 januar 2020
09.00 – 10.00 Diagnostiske metoder: Hepatittserologi

Linn Drægni

10.00 – 11.00 Diagnostiske metoder: Borrelia-serologi
Øyvind Kommedal

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.15 Diagnostiske metoder: Syfilis-serologi
Marit Ebbesen

12.15 – 13.00 Lunsj

13.00 – 14.00 Diagnostiske metoder: Serologiske eksempler
Leger ved mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssjukehus

14.00 -14.30 Generell diskusjon og evaluering
Kursledelsen

14.30 – 15.00 Kursprøve
Kursledelsen

15.00 Slutt
Fant du det du lette etter?