Infeksjonsimmunologi og vaksinasjon

Kurs, 22.10.2019-25.10.2019, Vest

Kurset er obligatorisk/anbefalt for leger i spesialisering i Infeksjonssykdommer (30 t). For valgfrie godkjenninger, se under.
For øvrige godkjenninger, se under.

Når og hvor

Dato
22.10.2019-25.10.2019 
Klokkeslett
Start tirsdag kl. 11, slutt fredag kl. 15
Sted
Haukeland Universitetssjukehus. Auditorium HUD (Hudbygget).
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding Opprinnelig påmeldingsfrist er passert og kurset er fullt. Personer som søker settes direkte på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass.  

Godkjenninger

I tillegg til å være obligatorisk (overgangsordning)/anbefalt (ny ordning) i spesialiteten Infeksjonssykdommer, er det også godkjent som følgende:
- Allmennmedisin, 30 t emnekurs/klinisk emnekurs i emne Infeksjonsmedisin
- Barnesykdommer: 30 t videre- og etterutdanning 
- Immunologi og transfusjonsmedisin: 30 t videre- og etterutdanning
- Lungesykdommer: 30 t videre- og etterutdanning
- Medisinsk mikrobiologi: 30 t videre- og etterutdanning

Antall deltakere

Maks 50

Kurspris

6000,-

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg:
1. Teoretisk kunnskap
Oppdatert kunnskap om basal immunologi og forståelse av immunologiens rolle ved infeksjoner og utvikling av vaksiner. Deltakerne skal kjenne til vaksiners bestanddeler samt eksempler på nye vaksiner under utvikling.
Aktuelle metoder i infeksjonsimmunologisk diagnostikk blir også
gjennomgått.
2. Ferdigheter/prosedyrer
Deltakerne skal lære infeksjonsimmunologisk diagnostikk og lære
indikasjoner for og bruk av vaksiner, med hovedvekt på vaksiner i
vaksinasjonsprogrammet som anbefales i Norge.
3. Generell kompetanse eller holdninger
Økt kompetanse i infeksjonsimmunologisk diagnostikk og god kunnskap om vaksinasjonsprogrammet. I tillegg vil deltakerne få kjennskap til
anbefalte reisevaksiner, vaksiner for spesielle grupper og vaksinasjon
av eldre. Bivirkningsproblematikk ved vaksinasjon blir også omtalt.

Kurskomite

Rebecca Cox (kursleder), Bjørn Blomberg

Litteratur

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html
https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home

Program

Tirsdag 22.10.2019
Sted: Haukeland universitetssjukehus
Møteleder Rebecca Cox

11:00 Introduksjon. Kursledelsen 
11:10 Infeksjon og patogenitet. Elling Ulvestad 
11:45 Diskusjon/pause 

12:00 Lunsj
 
12:45 Medfødt og adaptive immunitet. Einar Kristoffersen 
13:15 Diskusjon/pause 
13:30 Immunsystemets mediatorer. Einar Kristoffersen 
14:00 Diskusjon/pause 
14:15 MHC og antigenpresentasjon. Karl A. Brokstad 
14:45 Diskusjon/pausekaffe
15:15 Immunsvikt. Haakon Sjursen
16:00 Diskusjon/pause 
16:15 Infeksjon ved immunsvikt. Haakon Sjursen 
17:00 Diskusjon
17:15 Oppgaver dag 1

17:45 Slutt for dagen

Onsdag 23.10.2019
Sted: Haukeland universitetssjukehus
Møteleder Haakon Sjursen

08:30 Infeksjonsimmunologisk diagnostikk. Christoffer Lindemann
09:15 Diskusjon/pause
09:30 Infeksjonsimmunologisk diagnostikk. Christoffer Lindemann
10:15 Diskusjon/pause
10:30 Vaksiners bestanddeler. Audun H. Nerland 
11:15 Diskusjon/pause 

11:30 Lunsj 

12:30 Immunrespons ved vaksinasjon. Karl A Brokstad
13:15 Diskusjon/pause 
13:30 BCG. Tehmina Mustafa
14:00 Diskusjon/pause
14:15 Meningokokk-vaksiner. Bjørn Blomberg
14:45 Diskusjon/pause 
15:15 Reisevaksiner. Bjørn Blomberg
16:00 Diskusjon/pause
16:15 Influensavaksine. Rebecca Jane Cox
17:00 Diskusjon

17:15 Slutt for dagen

Torsdag 24.10.2019
Sted: Haukeland universitetssjukehus
Møteleder Bjørn Blomberg

08:30 Bivirkningsproblematikk ved vaksinasjon. Elling Ulvestad
09:15 Diskusjon/pause 
09:30 Vaksiner – En forbannet velsignelse. Bjarne Bjorvatn 
10:15 Diskusjon/pause
10:30 Humant Papilloma Virus. Ole Erik Iversen
11:15 Diskusjon/pause 
11:30 Vaksiner mot hepatitt. Per Espen Akselsen

12:15 Lunsj

13:15 Varicella Zoster. Hanne Nøkelby 
13:45 Diskusjon/pause 
14:00 Rotavirusvaksiner. Tone Bruun xxx
14:45 Diskusjon/pause
15:15 Immunforsvaret ved HIV og HIV vaksiner. Anne Ma Dhyrol
16:00 Oppgaver dag 3. Kursdeltakere

17:00 Slutt for dagen

Fredag 25.10.2019
Sted: Haukeland universitetssjukehus
Møteleder Rebecca Cox
 
0830 DTP-vaksinen. Hanne Nøkleby 
09:00 Diskusjon/pause 
09:15 Poliovaksinen. Hanne Nøkleby 
09:45 Diskusjon/pause 
10:00 MMR-vaksinen. Hanne Nøkleby 
10:30 Diskusjon/pause 
10:45 Hib-vaksine. Pneumokokk-vaksine. Hanne Nøkleby 
11:15 Diskusjon/pause 

11:30 Lunsj

12:30 Nye/fremtidens vaksiner. Rebecca J. Cox 
13:15 Diskusjon/Pause
13:30 Kursprøve
14:30 Kursevaluering /Oppsummering

1500 Slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.