Implantatlære og protesekirurgi. Ortopediske infeksjoner

Kurs , 18.03.2019-22.03.2019 , Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi (30t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi (30t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter:  Se under

Når og hvor

Dato
18.03.2019-22.03.2019 
Klokkeslett
Oppstart første kursdag kl. 08.00 og avsluttes siste kursdag kl. 14.30
Sted
Røros Hotell
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 20.01.2019 
Kontakt
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kursleder

Otto s. Husby, Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim

Antall deltagere

50

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi (30t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Ortopedisk kirurgi (30t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Fysikalsk medisin og rehabilitering (30t e og v)

Kursavgift

7000,-

Fullpensjon Røros hotell kommer i tillegg, nærmere info kommer 

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift

Målgruppe

Leger under utdanning i ortopedisk kirurgi (obligatorisk).

Læringsmål

Oversikt over protesetyper og materialer samt diagnostikk, behandling, prognose og komplikasjoner ved innsetting av ortopediske leddproteser. Diagnostikk og behandling av proteseinfeksjoner.

Litteratur

Kompendium

Kurskomite

Otto Schnell Husby (Kursleder)
Geir Hallan
Marianne Westberg
Lars Nordsletten
Ove Nord Furnes
Tina S. Wik


PROGRAM


Mandag 18. mars Hofte
Møteleder: Schnell Husby

0800 Velkomst og åpning - Husby
0810 Anatomi og biomekanikk i hofte - Aamodt
0825 Primær og sekundær artrose i hofte - Nordsletten
0840 Indikasjon for hofteprotese - Nordsletten

0855 Pause

0910 Alternativ kirurgi ved artrose i hofte - Nordsletten
0925 Designprinsipper for hofteproteser, historikk og viktige trender - Aamodt
0940 Preoperativ planlegging av sementert og usementert hofteprotese - Wik

1000 Pause

1010 Billeddiagnostikk - Wik
1030 Kirurgiske tilganger - Nordsletten
1055 Møte med eksperten – kasuistikker 

1135 Pause – Lunsj serveres mellom 11.30 og 14.00

1430 Artikulasjon, hodestørrelse og luksasjonsrisiko - Aamodt
1440 Sement - Husby
1455 Standard innsetting av hofteprotese og sementeringsteknikk - Wik
1520 Tips og tricks ved usementert protese - Aamodt

1530 Pause 

1600-1800 WORKSHOP hofte 10 grupper

1815-1830 Utfordrende primærproteser, når henvise videre? - Hallan
1830-1845 Hofteprotese hos barn og unge - Wik
1845-1905 Protesekirurgi hos revmatikere - Hallan

1930 MIDDAG

Tirsdag 19. mars Kne
Møteleder: Furnes

0800 Anatomi og biomekanikk kne - Heir
0815 Primær og sekundær artrose i kne - Westberg
0830 Indikasjon for kneprotese - Heir
0840 Alternativ kirurgi ved artrose i kne - Høvik 

0855 Pause

0910 Unicondylære proteser - Høvik
0925 Designprinsipper for kneproteser - Furnes
0940 Preoperativ planlegging - Heir

0955 Pause

1005 Ligamentbalansering ved kneprotesekirurgi - Heir
1015 Gap balancing/Measured resection - Heir
1025 Gjennomføring av standard innsetting av kneprotese - Heir
1050 Møte med eksperten – kasuistikker

1130 Pause – Lunsj serveres mellom 11.30 og 1400

1430 Sementeringsteknikk ved kneproteser - Furnes
1440 Plassering av protesekomponenter ved kneprotesekirurgi - Furnes

1455 Pause 

1520-1720 WORKSHOP kne 10 grupper
1720 Hvilke pasienter skal ikke ha kneprotese? - Furnes
1730 Utfordrende primære kneprotesepasienter - Westberg

1930 MIDDAG
 
Onsdag 20. mars Komplikasjoner og proteseinfeksjoner - hofte
Møteleder: Nordsletten

0800 Løsning; artikulasjoner, overflate og slitasje - Nordsletten
0820 Protesenære frakturer i hofte - Husby
0835 Luksasjoner - Nordsletten
0845 Halting etter hofteproteseinngrep - Nordsletten

0855 Pause

0910 Infeksjon; definisjon, etiologi og klinisk presentasjon - Westberg
0940 Mikrobiologisk diagnostikk ved ortopediske proteseinfeksjoner - Damås
 

1010 Pause

1025 Kirurgisk behandling av proteseinfeksjoner i hofte - Westberg
1040 Antibiotikabehandling ved ortopediske proteseinfeksjoner - Damås
 

1130 Pause – Lunsj serveres mellom 11.30-1400

1430-1600 Møte med eksperten – kasuistikker

Komplikasjoner og proteseinfeksjoner – kne
1600 Kirurgisk behandling av proteseinfeksjoner i kne - Westberg
1615 Forebyggende tiltak og operasjonsstuehygiene - Westberg
1645 Komplikasjoner etter kneprotese - Furnes

1705 Pause 

1730 Protesenære frakturer i kne - Hallan
1745 Feilplassering av protesekomponenter i kne - Furnes
 
1930 MIDDAG


Torsdag 21. mars Materialer og Revisjonskirurgi
Møteleder: Aamodt

0800 Materiallære: metaller, keramer, korrosjon - Hallan
0830 Biokompatibilitet og allergi for implantatmaterialer - Hallan

0850 Pause 

0905 Finnes det dårlige proteser? - Hallan
0925 Fjerning av sement og protesekomponenter - hofte - Husby

0940 Pause

0955 Revisjon av hofteprotese - teknikk og taktikk - Husby
1025 Beinpakking og strukturelle graft - Hallan
1040 Fjerning av sement og protesekomponenter – kne - Westberg

1050 Pause
 
1100 Revisjon av kneprotese - teknikk og taktikk - Høvik
 
1130 Pause – Lunsj serveres mellom 11.30-1400

1430-1600 Møte med eksperten – kasuistikker

1600 Den smertefulle hofteprotesen – hva gjør vi? - Wik
1620 Resultater etter primær- og revisjonsartroplastikk i hofte
Data fra Nasjonalt register for leddproteser  - Hallan

1640 Pause 

1700 Den smertefulle kneprotesen – hva gjør vi? - Westberg
1720 Resultater etter primær- og revisjonsartroplastikk i kne
Data fra Nasjonalt register for leddproteser - Furnes
 
1900 MIDDAG

Fredag 22. mars Pasientforløp
Møteleder: Schnell Husby

0800 Fast track - Standardisert pasientforløp prinsipper - Husby
0820 Pre-operative forberedelser, tromboseprofylakse - Wik
0835 Peri-operativ smertebehandling - Wik

0845 Pause 

0900 Oppfølging av hofte- og knepasienter - Wik

0915 Avslutning - Husby
 
Kursprøve

0945-1030 Kursprøve (45 minutter) Husby og Wik Avholdes i Christianus og Sextus


1130-1430 Lunsj serveres mellom 11.30-1400


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.