Immunologi og transfusjonsmedisin

Nettundervisningen gjennomføres torsdager kl. 9.15–10.00

Delta

Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.

Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget skal starte.

Nummer til konferanse: +47 22526799

Collaboration code/Meeting ID: 308796#

Passcode: 718883#

 

Tema og foreleser

3. september: Andre bindevevssykdommer, Ø. Molberg

10. september: Tranfusjon av multitraumepasienter - massiv transfusjonsprotokoll, Cigdem A. Akkøk

17. sepetember: Cellen biologi og fysiologi, Ingger Øynebråten

24. september: Proteomics in innounology and transfusion medicine, Tuula Nyman

8. oktober: Immunapparatet (organer, vev, celler), J. T. Vaage

15. oktober: Medfødt vs. spesifikk immunitet, T. Stuge

22. oktober: Immunglobuliner (stryktur, funksjon), T. Stuge

29. oktober: B-delleresptor (BCR) (Struktur og funksjon), R. Iversen

5. november: Diversitets-mekanismer (lg, TCR), T. Stuge

12. november: T-cellesetor (TVR) (struktur og funksjon), T. Stuge

19. november: MCH-molekyler (struktur, funksjon, sykdomsassosiasjoner), F. Vardal

26. november: COVID-19 pandemien, Grunnveig Grødeland

3. desember:

10. desember: Legemiddelbruk og blodgiving, Jon Andsnes Berg

17. desember: Cellemigrasjon/adhesjonsmolekyler, Bækkevold

Til foreleser

Varighet
Nettundervisningen Immunologi og transfusjonsmedisin har en varighet på 45 minutter. 30 minutter brukes til foredraget, 15 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.


Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.
Presentasjonen vil være passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format og utstyre den med passord.
 
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.


Arkiv

PS!
Ved all bruk skal kilde oppgis. Ved annet enn intern bruk må skriftlig tillatelse fra originalforfatter/rettighetshaver innhentes.
Den enkelte har det hele og fulle ansvar ved bruk av informasjon fra undervisningen

Åpne PDF- filen:
Hvis man bruker Internet Explorer vil lydfilen vises i forhåndsvisningen i nettleseren, men ved bruk av andre nettlesere (Chrome, Safari, Opera etc.) må man først laste ned PDF-filen og åpne den i Adobe Reader for at lydfilen skal bli synlig.

 

Søk etter presentasjoner

Faktura

Faktura blir årlig sendt til alle foretakadressert til kontaktperson.

Meld fra om endringer til:


 

Fant du det du lette etter?