Immunologi og transfusjonsmedisin

Nettundervisningen gjennomføres torsdager kl. 9.15–10.00

Delta

Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.

Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget starter.

Nummer til konferanse: +47 22526799

Collaboration code/Meeting ID: 308796#

Passcode: 718883#

 

Dato Tema Foreleser Ordstyrer

3. september: Bindevevssykdommer, Ø. Molberg, OUS,  Trondheim

10. september: Tranfusjon av multitraumepasienter - massiv transfusjonsprotokoll, Cigdem A. Akkøk, OUS,  Stavanger

17. september: Cellen biologi og fysiologi, Inger Øynebråten,OUS,  Stavanger

24. september: Proteomics in immounology and transfusion medicine, Tuula Nyman,OUS,  AHUS

8. oktober: Immunapparatet (organer, vev, celler), J. T. Vaage,OUS,  Bergen

15. oktober: Medfødt vs. spesifikk immunitet, T. Stuge,UNN,  Tromsø

22. oktober: Immunglobuliner (stryktur, funksjon), T. Stuge,UNN,  Ullevål

29. oktober: B-delleresptor (BCR) (Struktur og funksjon), R. Iversen,OUS,  Rikshospitalet

5. november: Diversitets-mekanismer (lg, TCR), T. Stuge,UNN,  Trondheim

12. november: T-cellesetor (TVR) (struktur og funksjon), T. Stuge,UNN,  AHUS

19. november: MCH-molekyler (struktur, funksjon, sykdomsassosiasjoner), F. Vardal,OUS,  Kristiansand

26. november: COVID-19 pandemien, Grunnveig Grødeland,OUS,  Tromsø

3. desember: Komplementsystemet, Tom Eirik Mollnes, OUS, UNN

10. desember: Legemiddelbruk og blodgiving, Jon Andsnes Berg,HUS,  Ullevål

17. desember: Cellemigrasjon/adhesjonsmolekyler, Bækkevold,OUS, Stavanger

Til foreleser

Varighet
Nettundervisningen Immunologi og transfusjonsmedisin har en varighet på 45 minutter. 40 minutter brukes til foredraget, 5 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.


Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.
Presentasjonen vil være passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format og utstyre den med passord.
 
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.


Arkiv

PS!
Ved all bruk skal kilde oppgis. Ved annet enn intern bruk må skriftlig tillatelse fra originalforfatter/rettighetshaver innhentes.
Den enkelte har det hele og fulle ansvar ved bruk av informasjon fra undervisningen

Åpne PDF- filen:
Hvis man bruker Internet Explorer vil lydfilen vises i forhåndsvisningen i nettleseren, men ved bruk av andre nettlesere (Chrome, Safari, Opera etc.) må man først laste ned PDF-filen og åpne den i Adobe Reader for at lydfilen skal bli synlig.

 

Søk etter presentasjoner

Faktura

Faktura blir årlig sendt til alle foretakadressert til kontaktperson.

Meld fra om endringer til:


 

Fant du det du lette etter?