Immunologi og transfusjonsmedisin

Nettundervisningen gjennomføres torsdager kl. 9.15–10.00

Dato Tema Foreleser Ordstyrer

02.09.2021 Autoimmunitet og autoimmune sykdommer (generelt, mekanismer) Knut Liseth, HUS

09.09.2021 Metoder: Immunhistokjemi/immunfluorescens med fokus på lymfoid vev og lymfom Håkon Hov , ST OLAV Patologi

16.09.2021 Revmatoid artritt og andre leddsykdommer (herunder RF/anti-CCP, HLA-B27) Anna Birgitte Aga, OUS Revmatologi

23.09.2021 SLE, klinikk og lab Gudrun E. Norby, OUS Revmatologi

30.09.2021 AVLYST

07.10.2021 Vaskulitter (herunder ANCA) Livia Bajelan, OUS

14.10.2021 Antifosfolipid-syndromet (herunder APL/LA) Tatjana Sundic, STAVANGER

21.10.2021 Nyresykdommer Morten Bækken, OUS Nyremedisin

28.10.2021 Cøliaki og annan immunologi i mage-tarm, Margit Brottveit, OUS Gastromedisinsk avdeling

04.11.2021 Metoder: Utvalgte molekylærbiologiske metoder inludert PCR Sofie Vonlanthen, Karolinska

11.11.2021 Immunologisk forsvar v/ infeksjonsykdommer  Foreleser annonseres senere

18.11.2021 Neonatal alloimmun trombocytopeni Siv Leiknes Ernstsen, UNN

25.11.2021 Leukocytt- og trombocyttantigener Jens Kjeldsen-Kragh, Lund

02.12.2021 Leversykdommer (herunder AMA/SMA/LKM1 m.m.) Anne Rø, ST OLAV

09.12.2021 Metoder: EIA/ELISA, RIA Ivo Nentwich, OUS

16.12.2021 In vivo destruksjon av inkompatible røde blodlegemer Aurora Espinosa, OUS


 

Til foreleser

Varighet
Nettundervisningen Immunologi og transfusjonsmedisin har en varighet på 45 minutter. 40 minutter brukes til foredraget, 5 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.


Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.
Presentasjonen vil være passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format og utstyre den med passord.
 
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.


 

Arkiv

PS!
Ved all bruk skal kilde oppgis. Ved annet enn intern bruk må skriftlig tillatelse fra originalforfatter/rettighetshaver innhentes.
Den enkelte har det hele og fulle ansvar ved bruk av informasjon fra undervisningen

Åpne PDF- filen:
Hvis man bruker Internet Explorer vil lydfilen vises i forhåndsvisningen i nettleseren, men ved bruk av andre nettlesere (Chrome, Safari, Opera etc.) må man først laste ned PDF-filen og åpne den i Adobe Reader for at lydfilen skal bli synlig.

 

Søk etter presentasjoner

Faktura

Faktura blir årlig sendt til alle foretakadressert til kontaktperson.

Meld fra om endringer til:


 

Fant du det du lette etter?