Immunologi og transfusjonsmedisin

Nettundervisningen gjennomføres torsdager kl. 9.15–10.00

Delta

Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.

Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget starter.

Nummer til konferanse: +47 22526799

Collaboration code/Meeting ID: 308796#

Passcode: 718883#

 

Dato Tema Foreleser Ordstyrer

14.01.2021 Hematopoiese, Knut Liseth, HUS,  Ordstyrer, Tromsø

21.01.2021 Immunresponsen (generelt, antigen-presentasjon, B-T interaksjon), Shuo-Wang Qiao, OUS,   Ordstyrer, Stavanger

28.01.2021 Metoder: Prinsipper for serologiske metoder, Tor Audun Hervig, HUS, Ordstyrer, Haugesund

04.02.2021  Immunresponsen (cytokiner, reguleringsmekanismer) I, Einar Kristoffersen, HUS,   Ordstyrer, Kalnes

11.02.2021  Immunresponsen (cytokiner, reguleringsmekanismer) II, Einar Kristoffersen, HUS,   Ordstyrer, Skien

18.02.2021  Immunologisk toleranse, Tor Brynjar Stuge, UNN,   Ordstyrer AHUS

25.02.2021  Immunologisk mediert vevsskade (typer, mekanismer, sykdomsrelasjoner), Einar Kristoffersen, HUS,   Ordstyrer, Lillehammer

04.03.2021  Kidd og Lutheran blodtypesystemer, Aurora Espinosa, OUS, Ullevål, Ordstyrer, Kristiansand

11.03.2021  Vaksinasjon, Marianne Riise Bergsaker, FHI, Ordstyrer, OUS Rh

25.03.2021 Koagulopatier, Pål Andre Holme, OUS, Ordstyrer, St Olavs

01.04.2021  Påskeferie

08.04.2021  Immunhematologiske prinsipper, Thomas Titze, Viken,   Ordstyrer, OUS Rh

15.04.2021  Blodtypeantigener av karbohydratnatur I (ABO og H), Martin L.Olsson,Lund,Sverige,   Ordstyrer, OUS Ullevål

22.04.2021  Erytrocytens biologisk och klinisk funktion, Marja-Kaisa Auvinen, Uppsala, Sverige,   Ordstyrer, Tromsø

29.04.2021  Kolhydratblodgrupper, Martin L.Olsson,Lund,Sverige,   Ordstyrer, Stavanger

06.05.2021  Rh blodtypesystem I, Cigdem Akkalin Akkök, OUS,  Ordstyrer, St Olav

13.05.2021  Kristi himmelfartsdag

20.05.2021  Rh blodtypesystem II, Cigdem Akkalin Akkök, OUS,   Ordstyrer, OUS Ullevål

27.05.2021  Duffy og MNS blodtypesystemer, Abid Hussain Llohn, Ahus,  Ordstyrer, Skien

03.06.2021  Kell og Xk blodtypesystemer, Jill Story, Lund, Sverige,  Ordstyrer, Lillehammer

10.06.2021  Andre blodtypesystemer inkludert antigener med høy og lav insidens, Jill Story, Lund, Sverige,  Ordstyrer, Kristiansand

17.06.2021  VITT, Pål Andre Holme, OUS, Ordstyrer, AHUS

Til foreleser

Varighet
Nettundervisningen Immunologi og transfusjonsmedisin har en varighet på 45 minutter. 40 minutter brukes til foredraget, 5 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.


Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.
Presentasjonen vil være passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format og utstyre den med passord.
 
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.


Arkiv

PS!
Ved all bruk skal kilde oppgis. Ved annet enn intern bruk må skriftlig tillatelse fra originalforfatter/rettighetshaver innhentes.
Den enkelte har det hele og fulle ansvar ved bruk av informasjon fra undervisningen

Åpne PDF- filen:
Hvis man bruker Internet Explorer vil lydfilen vises i forhåndsvisningen i nettleseren, men ved bruk av andre nettlesere (Chrome, Safari, Opera etc.) må man først laste ned PDF-filen og åpne den i Adobe Reader for at lydfilen skal bli synlig.

 

Søk etter presentasjoner

Faktura

Faktura blir årlig sendt til alle foretakadressert til kontaktperson.

Meld fra om endringer til:


 

Fant du det du lette etter?