Immunhematologi/erytrocytt- og trombocyttimmunologi kurs

Ny ordning: Anbefalt kurs i Immunologi og transfusjonsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (20t) for LIS i Immunologi og transfusjonsmedisin

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltagerne ha tilegnet seg kunnskap om sykdommer/tilstander hvor immunhematologiske metoder brukes i diagnostikk + utredning, og kunnskap om disse metodene. Deltagerne skal også ha tilegnet seg kunnskap om immunologiske mekanismer, sykdommer/ tilstander som årsak i trombocytopeni. I tillegg skal de også ha tilegnet seg ferdighet om løsning av problemstillinger, utredninger når det gjelder erytrocytt- og trombocyttimmunologi ved både akutt oppstått transfusjonsbehov og håndteringsstrategier for transfusjonsbehandling for kronisk transfusjonstrengende pasienter.

Kursavgift

NOK 7000,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 15

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Cigdem Akalin Akkøk (kursleder uxciak@ous-hf.no og/eller cigdemakak@yahoo.no) + en nasjonal kurskomite fra andre helseregioner (Aurora Espinosa: OUS, Thomas Larsen Titze: Vestre Viken, Kristin Gjerde Hagen: Haukeland, Ingvild Sørvoll Hausberg: UNN

Litteratur

Human Blood Groups, Geoff Daniels
Mollison's Blood Transfusion in Clinical Medicine, Harvey G. Klein, David J. Anstee
Practical Transfusion Medicine, Ed. By Michael F. Murphy, Derwood H. Pamphilon & Nancy M. Heddle
Applied Blood Group Serology, Peter D. Issit, David J Anstee
Jude's Methods in Immunohematology, W. John Judd, Susan T. Johnson, Jill R. Storry
Technical Manual, AABB

Program

Under arbeid

 

 

Fant du det du lette etter?