Immunhematologi/erytrocytt- og trombocyttimmunologi kurs

Ny ordning: Anbefalt kurs i Immunologi og transfusjonsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (20t) for LIS i Immunologi og transfusjonsmedisin

Hybridkurs (fysisk/ webinar)

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltagerne ha tilegnet seg kunnskap om sykdommer/tilstander hvor immunhematologiske metoder brukes i diagnostikk + utredning, og kunnskap om disse metodene. Deltagerne skal også ha tilegnet seg kunnskap om immunologiske mekanismer, sykdommer/ tilstander som årsak i trombocytopeni. I tillegg skal de også ha tilegnet seg ferdighet om løsning av problemstillinger, utredninger når det gjelder erytrocytt- og trombocyttimmunologi ved både akutt oppstått transfusjonsbehov og håndteringsstrategier for transfusjonsbehandling for kronisk transfusjonstrengende pasienter.

Kursavgift

NOK 7000,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 15

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Cigdem Akalin Akkøk (kursleder uxciak@ous-hf.no og/eller cigdemakak@yahoo.no) + en nasjonal kurskomite fra andre helseregioner (Aurora Espinosa: OUS, Thomas Larsen Titze: Vestre Viken, Kristin Gjerde Hagen: Haukeland, Ingvild Sørvoll Hausberg: UNN Marte Espnes Temre: Lege i spesialisering, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, St.Olavs Hospital

Litteratur

Human Blood Groups, Geoff Daniels
Mollison's Blood Transfusion in Clinical Medicine, Harvey G. Klein, David J. Anstee
Practical Transfusion Medicine, Ed. By Michael F. Murphy, Derwood H. Pamphilon & Nancy M. Heddle
Applied Blood Group Serology, Peter D. Issit, David J Anstee
Jude's Methods in Immunohematology, W. John Judd, Susan T. Johnson, Jill R. Storry
Technical Manual, AABB

Program

Program (PDF)

 

 

Fant du det du lette etter?