Immunhematologi (Kurs i erytrocytt- og trombocytt-immunologi)

Kurs, 19.10.2020-22.10.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Immunologi og transfusjonsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Immunologi og transfusjonsmedisin (20-25t).
For valgfrie kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
19.10.2020-22.10.2020 
Klokkeslett
NB! Kursdato kan flyttes. Kursstart kl 09 - avsluttes kl 14:45
Sted
OUS, Ullevål sykehus
(mer info kommer)
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 01.03.2020 

Målgruppe

Valgfritt kurs (ca25t) for LIS i

Akutt- og mottaksmedisinBlodsykdommerAnestesiologiFødselshjelp og kvinnesykdommerGastroenterologisk kirurgiOnkologiIndremedisinMedisinsk biokjemi

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltagerne ha tilegnet seg kunnskap om sykdommer/tilstander hvor immunhematologiske metoder brukes i diagnostikk + utredning, og kunnskap om disse metodene. Deltagerne skal også ha tilegnet seg kunnskap om immunologiske mekanismer, sykdommer/ tilstander som årsak i trombocytopeni. I tillegg skal de også ha tilegnet seg ferdighet om løsning av problemstillinger, utredninger når det gjelder erytrocytt- og trombocyttimmunologi ved både akutt oppstått transfusjonsbehov og håndteringsstrategier for transfusjonsbehandling for kronisk transfusjonstrengende pasienter.

Kursavgift

NOK 7000,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 15

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Cigdem Akalin Akkøk (kursleder uxciak@ous-hf.no og/eller cigdemakak@yahoo.no) + en nasjonal kurskomite fra andre helseregioner (Aurora Espinosa: OUS, Thomas Larsen Titze: Vestre Viken, Kristin Gjerde Hagen: Haukeland, Ingvild Sørvoll Hausberg: UNN

Litteratur

Human Blood Groups, Geoff Daniels
Mollison’s Blood Transfusion in Clinical Medicine, Harvey G. Klein, David J. Anstee
Practical Transfusion Medicine, Ed. By Michael F. Murphy, Derwood H. Pamphilon & Nancy M. Heddle
Applied Blood Group Serology, Peter D. Issit, David J Anstee
Jude’s Methods in Immunohematology, W. John Judd, Susan T. Johnson, Jill R. Storry
Technical Manual, AABB

Program

Under arbeid
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.