Hypertensjon 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Nyresykdommer.
Gammel ordning: Se målgruppe

Læringsmål

Tema/område:
Epidemiologi, årsaker og komplikasjoner
Utredning og målemetoder for blodtrykk 
Behandling av hypertensjon 
Endeorganskader - forebygge og behandle
Hypertensive kriser 
Hypertensjon og nyresykdom ved svangerskap og fødsel 

Kurset er knyttet opp mot følgende forskriftsmessige læringsmål:
NYR-045, NYR-046, NYR-047, NYR-048, NYR-049, NYR-050, NYR-051

Læringsutbytte

Etter kurset skal deltaker kunne:
1. Diagnostisere hypertensjon.
2. Vurdere individuell kardiovaskulær risiko hos pasienter med hypertensjon.
3. Identifisere pasienter med sekundær hypertensjon.
4. Kjenne prinsipper og mål for god blodtrykksbehandling.
5. Behandle hypertensjon i praksis.

Målgruppe

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Nyresykdommer.

Gammel ordning: 
Valgfritt kurs for LIS i Allmennmedisin (15 t) Emne: Hypertensjon.
Endokrinologi (15 t videre- og etterutdanning)
Hjertesykdommer (15 t videre- og etterutdanning)
Indremedisin (15 t videre- og etterutdanning)
Nyresykdommer (15 t videre- og etterutdanning)
Nevrologi (15 t videre- og etterutdanning)

Kurskomite

Jon Viljar Norvik (Kursleder), Nyremedisinsk avd., Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.
Professor Hans Peter Marti, Klinisk intstitutt 1, Universitetet i Bergen.
Professor Sverre E. Kjeldsen, Hjertemedisinsk avd. Oslo Universitetssykehus, Ullevål. 
Overlege Anne Cecilie Larstorp, Farmakologisk avd., Oslo Univsersitetssykehus, Ullevål.
Overlege Marit Solbu, Nyremedisinsk avd., Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø. 
Professor Eva Gerdts, Hjerteavd. Haukeland universitetssykehus, Bergen.

Kursavgift

kr 5.100,-.

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr. 250 pr. dag. 

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart.
Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Fakturareferanse er påkrevd ved påmelding. 

Deltakere

80

Litteratur

Anbefalt litteratur før kurset:
2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018;39:3021-3104. doi:10.1093/eurheartj/ehy339
2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. Hypertension. 2020 Jun;75(6):1334-1357. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15026. Epub 2020 May 6. PMID: 32370572.

Deltakerne vil få tilgang til et elektronisk kompendium. 

Andre opplysninger

Kurset er interaktivt med avsatt tid til diskusjon og kasuistikker som del av hver undervisningsbolk. Deltakere oppfordres til å medbringe kasuistikker fra sin praksis.

Program

Program, Kurs i hypertensjon 2022.pdf

Fant du det du lette etter?