Hypertensjon

Kurs, 30.01.2020-31.01.2020, Vest

Ny ordning: Kurset er anbefalt i Nyresykdommer.
Gammel ordning: Kurset er godkjent som valgfritt i diverse spesialiteter, se under for timetall og detaljer

Når og hvor

Dato
30.01.2020-31.01.2020 
Klokkeslett
Sted
Haukeland Universitetssjukehus. B302 torsdag, Birkhaugsalen fredag. Begge 3. etg Sentralblokken
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Det foretas løpende opptak frem til kurset er fulltegnet, deretter settes søkere på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass.  

Godkjenninger

Kurset er godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter:

- Allmennmedisin, 15 timer emnekurs. Emne hypertensjon
- Endokrinologi, 15 timer valgfritt videre- og etterutdanningskurs
- Hjertesykdommer, 15 timer valgfritt videre- og etterutdanningskurs
- Indremedisin, 15 timer valgfritt videre- og etterutdanningskurs
- Nyresykdommer, 15 timer valgfritt videre- og etterutdanningskurs
- Nevrologi, 15 timer valgfritt etterutdanningskurs

Kurskomite

Professor Eva Gerdts, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen. E-mail: eva.gerdts@uib.no (kursleder)
Professor Hans-Peter Marti, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
Professor Sverre E. Kjeldsen, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus-Ullevål
Overlege Anne Cecilie Larstorp, Farmakologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus-Ullevål
Overlege Rune Mo, Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
Overlege Marit Solbu, Nyremedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Læringsmål

Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål: LM kliniske fag del 1, LM 70, og del 2 LM HJS040, END036 og NYR049 som kurset bygger opp under. Spesifikke læringsutbytter er: Etter kurset skal deltaker kunne:
1. Diagnostisere hypertensjon.
2. Vurdere individuell kardiovaskulær risiko hos pasienter med hypertensjon.
3. Identifisere pasienter med sekundær hypertensjon.
4. Kjenne prinsipper og mål for god blodtrykksbehandling.
5. Behandle hypertensjon i praksis.

Kursavgift

NOK 4000,- (med forbehold om endringer).
Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Antall deltakere

Inntil 80 deltakere

Litteratur

Deltakere vil få tilsendt elektronisk kompendium. Anbefalt litteratur før kurset:
2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018;39:3021-3104. doi:10.1093/eurheartj/ehy339

Andre opplysninger

Kurset er interaktivt med avsatt tid til diskusjon og kasuistikker som del av hver undervisningsbolk. Deltakere oppfordres til å medbringe kasuistikker fra sin praksis.

Program

Dag 1 Torsdag 30. januar
Møteleder: Eva Gerdts, Haukeland Universitetssykehus (HUS)
09:00 Innledning og velkommen. Hans-Peter Marti, Universitetet i Bergen (UiB)
09:15 Hypertensjon i Norge og verden. Øker eller avtar problemet? Sverre E. Kjeldsen, Universitetet i Oslo (UiO)
09:45 Metabolsk syndrom og kardiovaskulær risiko. Sahrai Saeed, HUS
10:15 God fysisk form – hjelper det ved fedme? Hilde Halland (HUS)
10:45 Norske ernæringsråd og Middelshavsdiett. Anne Cecilie Larstorp, Oslo Universitetssykehus – Ullevål (OUS)
11:15 Paneldebatt/kasuistikk Går prevalensen av hypertensjon ned i den rike del av verden og hvorfor? Hvilken plass har ikke-farmakologisk behandling? Kjeldsen, Halland, Saeed, Larstorp

11:45 Pause

12:45 Nyrenes mikrosirkulasjonen og glomerulus ved hypertensjon og diabetes. Marit Solbu, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø (UNN)
13:15 Nefroprotektiv effekt av hypertensjons- og hjertesvikt behandling med ACE-hemmer og ARB. Hans-Peter Marti (UIB)
13:45 Blodtrykk og hjerneslag. Ulrike Waje-Andreassen (HUS)
14:15 Venstre ventrikkelhypertrofi og annen preklinisk hypertensiv hjerteskade. Eva Gerdts (UIB)
14:45 Paneldebatt/kasuistikk: Går prevalensen av hypertensjon ned i den rike del av verden og hvorfor? Hvilken plass har ikke-farmakologisk behandling? Saeed, Gerdts, Marti, Solbu

15:15 Pause

15:45 Hvilket blodtrykk skal måles og brukes i klinisk arbeid? Døgnblodtrykk, hjemme-blodtrykk og «unattended» kontor blodtrykk. Sverre E. Kjeldsen (UiO)
16:15 Tema: Utredning og behandling av nyrearteriestenose. Hans-Peter Marti (UiB)
16:45 Endokrin hypertensjon og hyperaldosteronisme. Marianne Grytaas (HUS)
17:15 Paneldebatt/kasuistikker. Kjeldsen, Grytaas, Marti

18:00 Slutt for dagen

Dag 2 Fredag 31. januar
Møteleder: Hans-Peter Marti (UiB)
08:30 Hypertensjon og atrieflimmer. Foredragsholder: Eva Gerdts (HUS)
09:00 Hypertensjon og koronarsykdom. Mai Tone Lønnebakken (HUS)
09:30 Hypertensjon og hjertesvikt. Rune Mo, St. Olavs Hospital
10:00 Paneldiskusjon. Hvordan skal man best redusere faren for kardiovaskulær sykdom ved hypertensjon? Gerdts, Lønnebakken, Mo

10:30 Pause

10:45 ESH/ESC 2018 hypertensjons guidelines. Sverre E. Kjeldsen (UiO)
11:15 Norske 2017 retningslinjer for forebyggende kardiologi. Eva Ringdal Pedersen (HUS)
11:45 Paneldebatt. Når skal medikamentell blodtrykkssenkende behandling startes og hvor intenst skal man behandle. Kjeldsen, Ringdal Pedersen, Gerdts, Marti

12:00 Pause

13:00 Hypertensjon og revmatisk sykdom. Helga Midtbø (HUS)
13:30 Behandling av høyt blodtrykk hos barn og ungdom.  Asle Hirth (HUS)
14:00 Hypertensiv krise og malign hypertensjon. Marit Solbu (UNN)
14:30 Hypertensjonsbehandling hos eldre. Rune Mo, St. Olavs Hospital

15:00 Pause

15:15 Doktor inertia. Sverre E. Kjeldsen (UiO)
15:30 Adherence og persistence. Når er serummåling av medikamentkonsentrasjon aktuelt? Anne Cecilie Larstorp (OUS)
15:45 Hypertensjonsbehandling ved fedme. Eva Gerdts (HUS)
16:00 Status for renal denervering. Sverre E. Kjeldsen (UiO)
16:20 Kursprøve og evaluering

17:00 Kurs slutt

Fant du det du lette etter?